23.4.1863 LM–Robert Costiander

Svensk text

|1|

Bästa Robert!

Till en början har jag varit en föga lycklig negociateur. Stadskassan hade redan bortgifvit allt hvad den kunde, och de öfriga kassorna äro tomma, så när som på Brandstodens. Men till denna kan jag icke vända mig utan din speciela tillåtelse, ty vägen dit går genom Trappen. Emellertid har jag erfarit att Prokuratorssubstituten Munck (din vänliga farbror) snarligen skall låna ut omkr.omkring 1 000 rubel. Han är f. n.för närvarande bortrest, men återvänder i början på Maj – och ifall du ej har något deremot, vänder jag mig då till honom. Jag har redan arrangerat om att genast bli underrättad om hans återkomst. Dessa medel äro arfsmedel och få således bli stående lån. – Giganten for måndag kl. 1. Det var ett ganska sorgligt farväl! ..... – Jag är temligen ledsen. Jag var neml.nämligen igår hos Estlander och bad honom undersöka mina ögon, hvilka under senare tid hade mycket krånglat. Hans dom var den att jag egentl.egentligen någon månad borde upphöra med allt läsande, och låta bränna ögonlocken med blåa stenar.|2| Derpå gick jag naturligtvis ej in, och han gaf mig derföre nu blott ett palliativ. Och så skall jag röka blott obetydligt, samt en tid bortåt icke arbeta vid ljus.

Hvarföre jag nu också knappar in på raderna, sägande helsningar och farväl!

Din

Leo.

Finsk text

Robert hyvä!

Aluksi se, etten ole ollut kovinkaan hyvä onnistunut kauppamies. Kaupunginkassa oli jo antanut pois kaiken mitä heillä oli ja muut kassat ovat tyhjiä, kuten on melkein Paloapukassakin. Mutta sen puoleen en voi kääntyä ilman sinun erityistä lupaasi, sillä tie sinne käy Trappin kautta. Mutta olen saanut selville, että prokuraattorinsijainen Munck (sinun ystävällinen setäsi) voi piakkoin lainata noin 1 000 ruplaa. Hän on nyt matkalla, mutta palaa toukokuun alussa – ja jollei sinulla ole mitään sitä vastaan, niin käännyn silloin hänen puoleensa. Olen jo järjestänyt niin, että saan heti tiedon hänen paluustaan. Tuo laina on perintörahoja ja lainasta tulee siten pysyvä. – Gigantti lähti maanantaina klo 1. ne olivat sangen surulliset jäähyväiset. … Olen jokseenkin surumielinen. Olin nimittäin eilen Estlanderin luona ja pyysin häntä tutkimaan silmiäni, jotka viime aikoina ovat kovasti vihoitelleet. Hänen tuomionsa oli, että minun pitäisi oikeastaan lopettaa lukeminen kokonaan muutamaksi kuukaudeksi ja poltattaa silmäluomia sinisellä kivellä. Siihen en tietenkään suostunut ja siksi hän tarjosi minulle vain lievittävää hoitoa. Minun tulee polttaa vain hyvin vähän, eikä vähään aikaan pidä työskennellä valossa. Siksi nytkin nipistän riveistä, sanon terveiset ja hyvästit

Sinun

Leo

Original (transkription)

|1|

Bästa Robert!

Till en början har jag varit en föga lycklig
negociateur. Stadskassan hade redan bortgifvit
allt hvad den kunde, och de öfriga kassorna
äro tomma, så när som på Brandstodens. Men
till denna kan jag icke vända mig utan din spe-
ciela tillåtelse, ty vägen dit går genom Trappen.
Emellertid har jag erfarit att Prokuratorssubstituten
Munck (din vänliga farbror) snarligen skall låna ut
omkr.omkring 1 000 rubel. Han är f. n.för närvarande bortrest, men återvänder
i början på Maj – och ifall du ej har något deremot,
vänder jag mig då till honom. Jag har redan arran-
gerat om att genast bli underrättad om hans återkomst.
Dessa medel äro arfsmedel och få således bli stående
lån. – Giganten for måndag kl. 1. Det var ett
ganska sorgligt farväl! ..... – Jag är temligen ledsen.
Jag var neml.nämligen igår hos Estlander och bad honom undersöka
mina ögon, hvilka under senare tid hade mycket krånglat.
Hans dom var den att jag egentl.egentligen någon månad borde upphöra
med allt läsande, och låta bränna ögonlocken med blåa stenar.
|2| Derpå gick jag naturligtvis ej in, och han gaf mig derföre
nu blott ett palliativ. Och så skall jag röka blott obe-
tydligt, samt en tid bortåt icke arbeta vid ljus.

Hvarföre jag nu också knappar in på raderna,
sägande helsningar och farväl!

Din

Leo.

Dokumentet i faksimil