20.9.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Tack för sednast! Jag ligger nu på Voipala under afvaktan på vidare underrättelser från Helsingfors. – Allt hvad Du möjligen får veta angående företagets framåtskridande och mina förhoppningar på Direktörsplats, vore jag särdeles tacksam om Du genast underrättade mig. Med Tallqvist har intet ord vexlats som skulle ge mig någon vidare upplysning än hvad Du meddelat mig.

Tandefelt skojar omkring och besöker alla möjliga egen|2|domar utom Laitiala, som han lofvat besöka. Sednaste underrättelser om honom erhöll jag från kaptenen på Vanaja, som berättade att Tandefelt besökt Lahdentaka samt begifvit sig till Helsingfors. Han hade bland annat talat om en egendom nära Borgå som han ämnade besöka. – Emellertid ser jag mig tvungen att kalla hit Rönnbäck till marknaden föratt rådgöra om uppköpen af kreatur till Laitiala. Antar man att en duglig arbetshäst kostar omkring 300 FmsFinska mark silver, hvaraf behöfvas 2, samt en mjölkko omkring 60 à 80 mark, så vore den aproximativa|3| summan som kunde komma att behöfvas cirka 1 000 FmsFinska mark silver, hvaraf det öfverblifvande kapitalet kunde återsändas till Dig så snart uppköpen äro verkställda. För resten är härifrån intet särdeles att anföra. –

Jag slutar med en varm broderlig tacksägelse för det Du fört in mig på en bana, som åtminstone för något år kunde aflägsna mina ekonomiska bekymmer! Helsa Alexandra och Cely från Eder gemensame vän

Robert.

Finsk text

Rakas Leo!

Kiitoksia viimeisistä! Odottelen nyt Voipaalassa lisätietoja Helsingistä. – Olisin hyvin kiitollinen, jos ilmoittaisit minulle heti kaiken mitä mahdollisesti saat tietää yrityksen kehityksestä ja minun mahdollisuuksistani johtajan paikalle. Tallqvistin kanssa ei ole vaihdettu ainuttakaan sanaa, josta olisin saanut sen enempää tietoa kuin mitä sinä olet minulle kertonut.

Tandefelt kiertelee ympäriinsä ja käy kaikissa mahdollisissa taloissa paitsi Laitialassa, missä on luvannut käydä. Viimeisimmät tiedot hänestä sain Vanajan kapteenilta, joka kertoi Tandefeltin käyneen Lahdentaassa ja lähteneen Helsinkiin. Hän oli puhunut muun muassa jostakin Porvoon lähellä sijaitsevasta talosta, jossa aikoi käydä. – Joudun kuitenkin kutsumaan Rönnbäckin tänne markkinoille neuvottelemaan elukoitten ostamisesta Laitialaan. Jos oletetaan, että kelvollinen työhevonen maksaa noin 300 hopeamarkkaa ja niitä tarvitaan 2 sekä yksi lypsylehmä, noin 60–80 markkaa, niin tarvittava summa voisi olla noin 1 000 hopeamarkkaa, mistä ylitse jäävä osa voitaisiin lähettää sinulle heti kun ostokset on tehty. Muuta erityistä kerrottavaa täältä ei ole.

Lopetan lämpimiin veljellisiin kiitoksiin siitä, että olet ohjannut minut uralle, joka voisi poistaa taloudelliset murheet ainakin muutamaksi vuodeksi! Terveisiä Alexandralle ja Celylle, lähettää

yhteinen ystävänne

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Tack för sednast! Jag ligger
nu på Voipala under afvaktan
på vidare underrättelser från
Helsingfors. – Allt hvad Du
möjligen får veta angående
företagets framåtskridande och
mina förhoppningar på Direk-
törsplats, vore jag särdeles
tacksam om Du genast un-
derrättade mig. derom.struket
Med Tallqvist har intet ord
vexlats som skulle ge mig
någon vidare upplysning än
hvad Du meddelat mig.

Tandefelt skojar omkring
och besöker alla möjliga egen-
|2| domar utom Laitiala, som
han lofvat besöka. Sednaste
underrättelser om honom erhöll
jag från kaptenen på Vanaja,
som berättade att Tandefelt
besökt Lahdentaka samt be-
gifvit sig till Helsingfors.
Han hade bland annat talat
om en egendom nära Borgå
som han ämnade besöka. –
Emellertid ser jag mig tvun-
gen att kalla hit Rönnbäck
till marknaden föratt rådgö-
ra om uppköpen af kreatur
till Laitiala. Antar man
att dstruketen duglig arbetshäst
kostar omkring 300 FmsFinska mark silver,
hvaraf behöfvas 2, samt en
mjölkko omkring 60 à 80 mark,
så vore den aproximativa
|3| summan som kunde komma
att behöfvas cirka 1 000 FmsFinska mark silver, hvar-
af det öfverblifvande kapitalet
kunde återsändas till Dig så
snart uppköpen äro verkställda.
För resten är härifrån intet
särdeles att anföra. –

Jag slutar med en varm
broderlig tacksägelse för det
hvadstruket Du fört in mig på
en bana, som åtminstone för
något år kunde aflägsna
mina ekonomiska bekymmer!
Helsa Alexandra och Cely
från Eder gemensame vän

Robert.

Dokumentet i faksimil