23.9.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders Gigant!

Idag återkommen från en afskedsresa till ThusTavastehus erhöll jag ditt bref af d. 20. med tillkännagifvandet om din ankomst hit i medlet af nästa vecka. Det var en fägnesam nyhet, ty jag fruktade redan, på grund af ditt föregående bref, att du möjligen varit här medan jag var i TlandTavastland. Nästa vecka är jag så mycket säkrare i staden, som familjen Lindroos igår inflyttat emedan lysningen första gången skall försiggå imorgon. Hvartill du sedan kan gratulera. Hinner du, så låt mig dock ännu få veta dagen för din ankomst, på det jag om möjligt må kunna arrangera så att du bor hos mig.

Välkommen alltså till din tillgifne vän

L Mechelin

Finsk text

Kelpo gigantti!

Palatessani tänään läksiäismatkalta Hämeenlinnasta sain kirjeesi 20. päivältä ja siitä tiedon, että tulet tänne ensi viikon puolivälissä. Se oli iloinen uutinen, sillä edellisen kirjeesi perusteella pelkäsin jo, että olet ollut täällä sillä aikaa kun olin Hämeessä. Ensi viikolla olen sitäkin varmemmin kaupungissa, sillä Lindroosin perhe on saapunut tänne, koska kuulutukset luetaan ensimmäisen kerran huomenna. Sitä voi sitten onnitella. Jos ehdit, niin ilmoita kuitenkin tulostasi edellisenä päivänä, niin voin jos mahdollista järjestää asiat niin että asut minun luonani.

Tervetuloa siis uskollisen ystäväsi

Leo Mechelinin luo

Original (transkription)

|1|

Heders Gigant!

Idag återkommen från en afskedsresa
till ThusTavastehus erhöll jag ditt bref af d. 20. med till-
kännagifvandet om din ankomst hit i medlet
af nästa vecka. Det var en fägnesam nyhet,
ty jag fruktade redan, på grund af ditt föregående
bref, att du möjligen varit här medan jag var i
TlandTavastland. Nästa vecka är jag så mycket säkrare
i staden, som familjen Lindroos igår inflyttat
emedan lysningen första gången skall försiggå
imorgon. Hvartill du sedan kan gratulera.
Hinner du, så låt mig dock ännu få veta dagen
för din ankomst, på det jag om möjligt må kunna
arrangera så att du bor hos mig.

Välkommen alltså till din
tillgifne vän

L Mechelin

Dokumentet i faksimil