15.4.1863 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Full af hufvudbry med anledning af dina i dag ingågna underrättelser om ångbåtsturerna, har jag ännu icke kunnat besluta mig för hvilkendera lägenheten jag skall välja, utan sväfvar i största villrådighet. Dock tror jag nästan att jag afreser med Wiborg, emedan det ju kunde hända att i fall af krig möjligheten för afresan till utrikes ort skulle ifrån regeringens sida försvåras och jag sålunda åter stå der ett offer för min väl kända otur. I så fall inträffar jag i HforsHelsingfors om lördagen, hvilket Du ju|2| i förbigående, om tillfälle gifves, kunde meddela Mariatillagt av utgivaren. För erhållande af pass vore emellertid nödigt att först utfå Universitetets vittnesbörd och skulle jag derföre bedja Dig, om möjligt med fredags brev under Oscars adress hitsända sådant. Han har då lofvat ombesörja passet till lördagen. –

Helsningar till vännerna och beklaganden specielt för paschan öfver att ha ändå slutligen råkat i salongslifvets snärjande garn ifrån

Din tillgifne

Fedda Im.

I största hast på afresa till hemmet!

Finsk text

Kunnon Ystävä!

Sinulta tänään saapuneet tiedot höyrylaivavuoroista ovat aiheuttaneet paljon päänvaivaa. En ole vielä osannut päättää, kumman vuoron valitsen, vaan olen melkoisen neuvoton. Luulen kuitenkin matkustavani Wiborgilla, sillä voihan olla, että sodan syttyessä hallitus vaikeuttaisi ulkomaan määränpäihin lähtemistä. Näin olisin taas kuulun epäonneni uhrina. Tässä tapauksessa saavun Helsinkiin lauantaina, minkä ohimennen ja tilaisuuden sattuessa voisit mainita Marialle. Passin saamiseksi tarvitsen kuitenkin Yliopistosta todistuksen, ja pyytäisin sinua siksi, mikäli mahdollista, perjantaina lähettämään sen Oscarin osoitteella. Hän on luvannut hoitaa passin lauantaina. Terveisiä ystäville ja pahoittelut eritysesti Paššalle, siitä että hän on lopultakin joutunut salonkielämän pauloihin

Fedda Im

Suurimmassa kiireessä matkalla kotoa!

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Full af hufvudbry med
anledning af dina i dag ingåg-
na underrättelser om ångbåts-
turerna, har jag ännu icke
kunnat besluta mig för hvil-
kendera lägenheten jag skall
välja, utan sväfvar i största
villrådighet. Dock tror jag
nästan att jag afreser med
Wiborg, emedan det ju kun-
de hända att i fall af
krig möjligheten för afresan
till utrikes ort skulle ifrån
regeringens sida försvåras
och jag sålunda åter stå
der ett offer för min väl
kända otur. I så fall
inträffar jag i HforsHelsingfors om
lördagen, hvilket Du ju
|2| i förbigående, om tillfälle
gifves, kunde meddela Mari.
För erhållande af pass vore
emellertid nödigt att först utfåtillagt erhållastruket
Universitetets vittnesbörd och
skulle jag derföre bedja Dig,
om möjligt med fredags brev
under Oscars adress hitsända
sådant. Han har tillagt lofvat om-
besörja passet till lördagen. –

Helsningar till vänner-
na och beklaganden specielt
för paschan öfver att ha
ändå slutligen råkat
i salongslifvets snärjan-
de garn ifrån

Din tillgifne

Fedda Im.

I största hast på afresa
till hemmet!

Dokumentet i faksimil