15.1.1855 Afskedsord tillegnade Hans Excellens, Herre General-löjtnanten m.m. Rokassowsky och dess familj.

15.1.1855 Afskedsord tillegnade Hans Excellens, Herre General-löjtnanten m.m. Rokassowsky och dess familj

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil