16.7.1871 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för brefvet af d. 13de och för remissens ombesörjande till Sucksdorff. – Att Alexandras vistelse i StholmStockholm måste fördröjas är väl ledsamt, men om det vigtiga resultatet – hennes helsas fullkomliga återställande – derigenom kan vinnas, såsom Sköldberg lofvat, så är väl Alexandra så förnuftig och finner sig i denna nödvändighet isynnerhet som lilla Cely med detsamma kan blifva grundligt kurerad. –

För den händelse att Din afresa af en eller annan orsak blifvit uppskjuten, sänder jag dessa rader tilläggande en begäran, att om Du utan olägenhet ännu hinner skrifva till mig ett par rader, låta mig veta till hvem jag kan adressera mig för att realisera den hästhandel, hvarom fråga varit. –

I händelse Kusken Kavall icke skulle ingå på att genast utan vidare afgå från min tjenst, har jag tänkt skicka honom till Botby till Jernströms disposition, för att möjligen vid stallet göra nytta för den mat han skulle få; – skrifvandes jag derom i sonom tid till Jernström.

Önskande Dig nöje och framgång på Din resa sändes hjertliga helsningar till Dig och de Dina från oss alla genom Din tillgifne

broder Torsten.

Finsk text

Rakas Leo!

Sydämellinen kiitos 13. päivän kirjeestä ja lähetyksen hoitamisesta Sucksdorffille. – On kyllä ikävää, että Alexandran Tukholmassa käyntiä pitää siirtää, mutta jos niin päästään tärkeään lopputulokseen – hänen täydelliseen toipumiseensa – kuten Sköldberg on luvannut, niin kaipa Alexandra on sen verran järkevä, että ymmärtää sen välttämättömäksi, etenkin kun pikku-Celyä voidaan samalla hoitaa kunnolla.

Siltä varalta että lähtösi on syystä tai toisesta lykkääntynyt, lähetän nämä rivit ja pyydän vielä, että ellei siitä ole haittaa, kirjoita minulle pari riviä ja kerro, kehen voin ottaa yhteyttä tehdäkseni sen hevoskaupan, josta on ollut puhetta.

Siltä varalta, että kuski Kavall ei suostu heti ilman muuta eroamaan minun palveluksestani, olen ajatellut lähettää hänet Puotilaan Jernströmin käytettäväksi, jotta hän voisi ehkä ruokansa edestä auttaa tallissa – kirjoitan siitä sitten Jernströmille.

Toivon sinulle huvia ja menestystä matkallasi, sydämelliset terveiset sinulle ja kotiväellesi meiltä kaikilta, lähettää uskollinen

veljesi Torsten

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Hjertlig tack för brefvet af d. 13de och för remissens ombe-
sörjande till Sucksdorff. – Att Alexandras vistelse i StholmStockholm måste
fördröjas är väl ledsamt, men om det vigtiga resultatet – hennes
helsas fullkomliga återställande – derigenom kan vinnas, såsom
Sköldberg lofvat, så är väl Alexandra så förnuftig och finner sig
i denna nödvändighet isynnerhet som lilla Cely med detsamma
kan blifva grundligt kurerad. –

För den händelse att Din afresa af en eller annan orsak blifvit
uppskjuten, sänder jag dessa rader tilläggande en begäran,
att om Du utan olägenhet ännu hinner skrifva till mig ett
par rader, låta mig veta till hvem jag kan adressera mig
för att realisera den hästhandel, hvarom fråga varit. –

I händelse Kusken Kavall icke skulle ingå på att genast
utan vidare afgå från min tjenst, har jag tänkt skicka
honom till Botby till Jernströms disposition, för att möjligen vid
stallet göra nytta för den mat han skulle få; – skrifvandes jag
derom i sonom tid till Jernström.

Önskande Dig nöje och framgång på Din resa sändes hjertliga
helsningar till Dig och de Dina från oss alla genom Din tillgifne

broder Torsten.

Dokumentet i faksimil