29.11.1859 Lilly Steven-Steinheil–LM

Svensk text

Min dyre vän!

Det gläder oss innerligt att Ni lyckligt tillryggalagt resan. Den nattliga färden kommer förhoppningsvis inte heller ha menliga följder för Er. Och förhoppningsvis är Era föräldrars och vår oro obefogad. Men, käre vän, var försiktigare i framtiden och skona Er hälsa som ju är av stort värde för många. – Under tiden har vi genomgått en sorglig tid. Vår lilla Maiko har varit mycket sjuk och det var delvis hennes mors fel – Ni tycker väl att det känns märkligt men tyvärr är det sant. Ni minns säkert att Lillan redan hostat länge. Därför åkte jag in till staden för att prata med läkaren därom. Han var dock inte hemma men läkarens hustru gav mig en mixtur. Hon sade att hennes barn också fått en tesked av den mixturen varje dag mot hosta, och den hade verkat mycket snabbt. Då jag kom hem i torsdags använde jag medlet genast. Därefter blev hostan avsevärt lindrigare, men samtidigt blev hon allt blekare. I lördags vaknade hon och kastade upp och vi tyckte att det var en följd av mixturen. Men kräkningarna blev allt häftigare och när de fortsatte utan uppehåll i ett dygn med ungefär fem minuters mellanrum skickade vi efter Steven som förklarade att kräkningarna beror på den för starka medicinen. Den hade han inte förskrivit barnen utan sig själv. Han hade bara gett tre gånger en fjärdedels tesked till sin pojke. Vad jag kände då – behöver jag väl inte berätta för Er – och jag förklarade för Steven att ”om han inte gör barnet friskt igen så får han med en galning att göra!” Han lugnade mig – och sade att det inte ännu skulle vara någon fara. Och de olika medlen har verkligen gett henne lindring. Det arma barnet är bara så kraftlöst att hon alltid vill vara i famnen och madamen är mig en sann vän nu. Hon är den enda som barnet går till och därför kan hon avlösa mig i vårdandet. Nu är min dyre väns bortavaro dubbelt smärtsam för mig. Hans uppmuntrande och tröstande ord skulle ha en försonande verkan på mig som på denna korta tid redan fått uppleva så mycket bittert. – Jag är dock lycklig – i min olycka, – då det är tillåtet för mig – att skriftligen närma mig den som helt och hållet har mitt fulla förtroende – och som vet att värdesätta det. – Jag hoppas också att Ni min vän möter mig med samma förtroende. Bara så kan en sann vänskap bestå. – Hur gärna skulle jag vilja kasta en blick in i Ert hjärta – månne det har blivit lugnare – och är vulkanen nära att slockna? Jag har ingenting att meddela Er om henne förutom att hon var på balen i söndags. Hon hade en vit klänning på sig och var lite blek – men munter och älskvärd. Men hon fick dansa mycket då det fanns fler herrar än damer. Detta berättade min mor och syster, som idag hälsade på mig. Fritz hade berättat det för dem. Igår var min svärmor hos oss, utan Pockus. Hon befarade nämligen att Maiko hade utslag. Efter att hon hade övertygat sig om sjukdomen lovade hon att skicka honom till oss med det första vackra vädret. Förhoppningsvis mår vår lilla ängel bättre då så att jag kan börja med undervisningen. Det vore en förströelse för mig och som jag tror hälsosamt. Samtidigt vore det nyttigt för Pockus då han redan missat fjorton dagar, och jag har redan gråtit i femton dagar.

Maiko har just frågat efter mat och det har gjort mig glad. Det är redan ett tecken på bättring och det ger mig mycket hopp igen. Med Guds hjälp skickar jag ett gladare brev nästa gång. Men sedan måste jag vara lite sparsammare med min brev då vår ivriga korrespondens kunde väcka misstankar fastän vi inte har någonting att förebrå oss. Men majoriteten förstår inte att en vänskap som är så ren som vår kan bestå. – Nikolai har varit hemma de senaste dagar och i sin oro över Lillan har han varit ivrigare än vanligt. Men det förlåter jag honom om han bara annars är i ett naturligt tillstånd, vilket turligt nog varit fallet nu. Så åtminstone den sorgen slapp jag. Han kommer väl att skriva till Er snart. Men denna gång gav han mig i uppdrag att skriva och detta uppdrag har jag åtagit mig ytterst gärna. Men nu måste jag skynda till slutet då madamen hämtas och jag måste ersätta henne.

Otåligt väntar jag på svar på mitt senaste brev. Måtte nyheterna inte vara lika melankoliska som mina. Åtminstone hoppas jag att kärleken som Ni mottogs med av Era närmaste och Era vänner hade en välgörande inverkan på Er. Jag ber Er också, min vän, att Ni inte tar Er mina sorgliga brev till hjärtat. Det kan ju aldrig vara annorlunda och det är en lindring för mig att öppet kunna tala ut. Och nu adjö, farväl min käraste och enda vän. Innerligt önskar jag Er att Ert tidigare friska livsmod kommer tillbaka, dessutom hälsa och att allt oangenämt faller i glömska.

Hälsa också Er bror Torsten från Er trogna

väninna Lilly.

Idag har jag skrivit i största hast och det ursäktar mitt klotter.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Mein theurer Freund!

Es freut uns herzlich daß Sie Ihre
Reise glücklich zurückgelegt haben,
hoffentlich wird auch die nächtliche Fahrt
keine schlechte Folgen für Sie haben
und Ihrer Eltern Besorgniße als die Un-
srigen ohne Grund sein; nehmen Sie sich
lieber Freund in der Zukunft nur mehr
in Acht und schonen Sie Ihre Gesundheit
die ja für Viele von so großen Werthe
ist.–. Wir haben unterdeßen eine
traurige Zeit erlebt, indem unsre kleine
Maiko sehr kranck gewesen, woran
die eigene Mutter theils schuld war –
dieses scheint Ihnen wohl sonderbar,
leider ist es aber wahr; wie Sie sich
wohl errinnern so hustete die Kleine
schon lange, weshalb ich zur Stadt
fuhr um mit dem Doctor darüber
zu sprechen, Derselbe war aber nicht
|2| zu Hause, worauf mir die Doctorin,
eine mixtur gab, von der ihre Kinder
wie sie sagte den Theelöffel täglichtillagt ebenfalls für
den Husten bekommen hatten und welches
ihnen sehr bald geholfen hätte. Als ich am
Donnerstagtillagt nach Hause kam wandte ich dieses Mittel
gleich an, wonach der Husten bedeutend
gelinder wurde nur daß sie zusehends
erblaßte, am Sonnabend erwachte sie mit
Erbrechen, welches wir für eine Folge
der Mixtur hielten, als es aber immer
heftiger wurde und binnen 24 Stunden
mit einem Aufenthalt von knappen
5 Minuten unausgesetzt fortfuhr schickten
wir nach Steven der uns erklärte daß
das Erbrechen von der zu starcken Medi-
cin herrühre, denn er hätte Dieselbe nicht
den Kindern, sondern sich selbst verschrieben
und nur seinem Knaben dreimal zu einem
viertel Theelöffel eingegeben; was ich da-
bei empfand – brauch ich Ihnen wohl
nicht zu sagen – und erklärte ich
Steven ”wenn er mir das Kind
nicht gesund macht, so hätte er es
mit einer Wahnsinnigen zu thun!”
|3| Er beruhigte mich – daß noch keine
Gefahr vorhanden wäre, und haben
ihr die verschiedenen Mittel wircklich
Linderung verschaft nur ist das arme
Kind so erschlafft daß es nur immer
im Schoße sein will, und ist mir
die Madame daher jetzt ein wah-
rer Schatz denn sie ist die Einzige
zu der das Kind geht und dietillagt mich
daher in er Pflege ablösen kann.
Doppelt schmerzhaft ist esstruket für mich
jetzt die Abwesenheit meines theu-
ren Freundes, seine ermüthigenden
tröstenden Worte würden versöhnend
auf mich wircken, die so viel
Bitteres während dieser kurzen
Zeit schon erfahren.–. Doch, ich
bin ja glücklich – in meinem Unglück, –
denn es ist mir ja erlaubt –
auch schriftlich mich dem zu nähern
der ja so ganz mein volles Ver-
trauen besitzt – und es auch zu
würdigen versteht.–. Ebenfalls
hoff ich daß Sie mein Freund mit
demselben Vertrauentillagt mir stets entgegenkommen
|4| denn nur so kann eine wahre
Freundschaft bestehn.–. Wie gern möch-
te ich jetzt einen Blick in ihr Herz
werfen – ob es sich beruhigt hat –
und der vulkan dem Verlöschen nah?
von ihr hab ich Ihnen nichts mittzu-
theilen außer daß sie Sonntag auf dem
Ball gewesen, im weißen Kleide,
etwas blaß – aber munter und lie-
benswürdig, und sehr viel zu tanzen
bekommen, da mehr Herren als Damen
da waren, dieses erzählten mir
meine Mutter als Schwester die
mich heute besuchte und Denen Fritz
jenes erzählt hatte. Gestern war meine
Schwiegermutter bei uns ohne Pockus,
indem sie bei Maiko einen Ausschlag
befürchtete; siestruket nachdem die sich von der
Kranckheit überzeugt so versprach sie
uns ihn beim ersten schönen Wetter
zu schicken, hoffentlich ist unser klei-
ner Engel dann beßer so daß ich mit
dem Lernen anfangen kann, welches
für mich eine Zerstreuung wäre und
mir wie ich glaube heilsam als Pocku nützlich wäre
denn er hat schon 14 Tage versäumt, und ich – 15 Tage –
geweint.

|5|

Eben hat mich Maiko durch ihre Frage
nach Essen, erfreut, welches schon ein
Beweis von Beßerung ist dieses giebt
mir wieder alle Hoffnung und schreib
ich Ihnen mit Gottes Hülfe nächstens
einen fröhlicheren Brief, dann werdenstruket
ich aber mit meinen Briefen spar-
sahmer sein müßen denn unsere
eifrige Correspondence könnte Verdacht
erregen, obgleich wir uns nichts vorzu-
werfen haben, daß versteth aber
die Menge nicht, daß eine Freund-
schaft so rein wie die Unsrige –
bestehen kann.–. Nicolay ist diese
Tage zu Hause gewesen und ist
er in seiner Angst um die Kleine
noch eifriger als gewöhnlich gewesen
doch verzeih ichtillagt ihm dieses, wenn er nur
sonst im natürlichen Zustande
ist wie es jetzt zum Glück der Fall
war und mir wenigstens der Kummer
vorbehalten war. Er wird Ihnen wohl
nächstens schreiben für diesmal
hat er es aber mir aufgetragen
welchen Auftrag ich sehr gern übernommen.

|6|

Jetzt muß ich aber zum Schluß eilen
denn die Madame wird abgerufen
und ich muß an ihre Stelle treten.
Mit Ungeduld erwart ich die Ant-
wort auf meine letztes Schreiben, möch-
ten die Nachrichten doch nicht so me-
lankolisch wie die Meinigen sein, we-
nigstens hoff ich daß die Liebe mit
der Sie von den Ihrigen als Ihren
Freunden empfangen wurden gewiß
einen wohlthätigen Eindruck auf Sie
gemacht. Auch bitt ich Sie mein Freund
nehmen Sie sich meine traurigen Briefe
nicht zu Herzen es kann ja nie an-
ders sein und mir ist es doch eine
Erleichterung mich offen auszusprechen.
Und nun adieu Leben Sie wohl mein
liebster einziger Freund ich wünsche
Ihnen von Herzen Ihren frühern
frischen Lebensmuth Gesundheit
und Vergeßenheit alles Unangenehmen.
Grüßen Sie auch Ihren Bruder
Torsten von Ihrer treuen

Freundin L....

Heute hab ich in größter Eile geschrieben dies entschuldigt meine Kritzelei.

Dokumentet i faksimil