27.1.1868 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af den 24 dennes. Du glömde att materialet för rytteriets bedrifvande d. v. s. vexelblanketter ej alltid finnes att tillgå på landet. Saken kan dock hjelpas om du med omgående, d. v. s. onsdagens post skickar mig par vexelblanketter, hvarefter du lördag afton har pappret. Då den 2dra inträffar på en söndag så får du sålunda tid att måndagen före tolf reglera saken.

Din skuld för ränta utgör den 2 Febr.Februari à 6 % å 6 000 från 11 April, 9 månmånader 21 dagar, 291 fsvårtyttfinska mark och den 20 Febr. å 4 000 under 10 mån 9 dagar 206 fsvårtyttfinska mark. Den förra summan kan du uti remissvexel sända mig.|2| Den senare kan i sinom tid insättas på mitt kassakreditif uti Föreningsbanken.

Af Jätten har ej hörts något. Den bistra kölden har troligen skrämt honom.

Utan vidare slutar jag tecknande mig din

tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Veli Leo!

Kiitos kirjeestäsi 24. päivältä. Unohdit, että vekselikeinottelun toteuttamiseen tarvittavia välineitä, toisin sanoen vekselilomakkeita, ei maalla aina ole saatavilla. Asia on kuitenkin autettavissa, jos seuraavassa eli keskiviikon postissa lähetät minulle pari vekselilomaketta, minkä jälkeen sinulla on paperit lauantaiaamuna. Koska 2. päivä osuu sunnuntaille, sinulla on siten maanantaihin kahteentoista saakka aikaa hoitaa asia.

Sinun velkasi koroista tekee 2. helmikuuta saakka 6 % 6 000:sta, alkaen 11. huhtikuuta, 9 kuukautta 21 päivää eli 291 markkaa, ja 20. helmikuuta lankeavasta 4 000:sta 10 kuukauden ja 9 päivän ajalta 206 markkaa. Edellisen summan voit lähettää minulle postisiirtovekselillä. Jälkimmäinen voidaan aikanaan tallettaa minun kreditiivitililleni Yhdyspankkiin.

Jätistä ei ole kuulunut mitään. Pureva kylmyys on ilmeisesti säikäyttänyt hänet.

Lopetan nyt enemmittä

uskollisesti sinun

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tack för ditt bref af den 24
dennes. Du glömde att materia-
let för rytteriets bedrifvande d. v. s.
vexelblanketter ej alltid finnes att
tillgå på landet. Saken kan dock
hjelpas om du med omgående, d. v. s.
onsdagens post skickar mig par
vexelblanketter, hvarefter du lör-
dag afton har pappret. Då den
2dra inträffar på en söndag så får
du sålunda tid att måndagen före
tolf reglera saken.

Din skuld för ränta utgör
den 2 Febr.Februari à 6 % å 6 000 från
11 April, 9 månmånader 21 dagar, 291 fsvårtyttfinska mark och
den 20 Febr. å 4 000 under 10 mån
9 dagar 206 fsvårtyttfinska mark. Den förra summan
kan du uti remissvexel sända mig.
|2| Den senare kan i sinom tid [...]oläslig/saknad text
[...]oläslig/saknad text insättas på mitt kas-
sakreditif uti Föreningsbanken.

Af Jätten har ej hörts nå-
got. Den bistra kölden har
troligen skrämt honom.

Utan vidare slutar jag teck-
nande mig din

tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil