ca 1860 Alexis Steven-Steinheil–LM

Svensk text

|1|

Min älskade lärare.

Jag kan icke beskrifva hur glad jag blef då jag fick Edert bref och såg deri Ert portrait, jag tackar tusen gånger Eder för denna gåfva. Nu är jag gud sked låf ren aldeles frisk och ventar med otålighet på den dagen att isen skulle fara bort ifrån våra landsändor ty då slipper jag ut efter en långvarig kammarrarest. Jag har redan börjat dagligen lite läsa och spela klaver hos Mamma. Under min sjukdom har jag fabricera inte mindre än fem hundra soldater med hvilka jag kan syselsätta mig dag efter annan utan att ledsna dervid. Var morgon klockan half otta kommer hit Vilpert och tvättar|2| mig med sexton grads vatten hela kroppen hvilket vist icke är angenämt. Onkel Frits reste fören paar veckor sedan till Berlin för att derstädes försöka att åter få sin helsa. Mina kusiner nämlingen Rothes besöka mig dagligen och då leka vi vanligen krig med mina soldater. Pappa är till det mästa på landet och kommer sällan till staden ty han holler på att bygga sitt fähus. Mamma far åfta till Karhusuo och i morgon far hon åter dit. Farväl min älskad lärare skrif åter åt mig när tiden tilåter. Mamma Pappa och morförräldrana bado hjärttligt helsa Eder. Det blir mycket roligt att åter se Eder i sommar Deråt fängnar sig mycket Eder tillgivne

Alexis Steven Steinheil

Finsk text

Rakas opettajani.

En voi kuvailla kuinka iloiseksi tulin, kun sain kirjeenne ja näin Teidän kuvanne siinä. Kiitän tuhannesti Teitä tästä lahjasta. Nyt olen luojan kiitos jo aivan terve, ja odotan kärsimättömästi, että jäät lähtisivät tästä maankolkasta, sillä silloin pääsen ulos pitkän kotiarestin jälkeen. Luen jo vähän päivittäin ja olen soittanut pianoa Äidin luona. Sairauteni aikana valmistin en vähempää kuin viisisataa sotilasta, joilla voin huvittaa itseäni päivät pääksytysten siihen kyllästymättä. Vilpert tulee tänne joka aamu puoli kahdeksalta ja pesee minut kauttaaltaan 16-asteisella vedellä. Se ei ole erityisen miellyttävää. Frits-eno lähti pari viikkoa sitten Berliiniin tullakseen taas terveeksi. Serkkuni, Rothet, nimittäin, vierailevat luonani päivittäin, ja silloin leikimme yleensä sotaa sotilaillani. Isä on enimmäkseen maalla, ja tulee harvoin kaupunkiin, sillä hän rakentaa siellä navettaa. Äiti matkustaa usein Karhusuolle, ja huomenna hän lähtee sinne taas. Hyvästi rakas opettajani, kirjoita minulle kun aika antaa myöten. Äiti, Isä ja isovanhemmat pyysivät lähettämään sydämelliset terveiset. On todella hauska nähdä Teidät kesällä. Se miellyttää suuresti Teidän uskollista

Alexis Steven Steinheil.

Original (transkription)

|1|

Min älskade lärare.

Jag kan icke beskrifva hur glad jag blef då
jag fick Edert bref och såg deri Ert portrait,
jag tackar tusen gånger Eder för denna gåfva.
Nu är jag gud sked låf ren aldeles frisk och ven-
tar med otålighet på den dagen att isen skulle
fara bort ifrån våra landsändor ty då slipper
jag ut efter en långvarig kammarrarest.
Jag har redan börjat dagligen lite läsa och
spela klaver hos Mamma. Under min
sjukdom har jag fabricera inte mindre
än fem hundra soldater med hvilka
jag kan syselsätta mig dag efter annan
utan att ledsna dervid. Var morgon klockan
half otta kommer hit Vilpert och tvättar |2| mig med sexton grads vatten hela kroppen
hvilket vist icke är angenämt. Onkel
Frits reste fören paar veckor sedan till
Berlin för att derstädes försöka att åter
få sin helsa. Mina kusiner nämlingen
Rothes besöka mig dagligen och då leka vi
vanligen krig med mina soldater. Pappa är
till det mästa på landet och kommer sällan till
staden ty han holler på att bygga sitt fähus.
Mamma far åfta till Karhusuo och i morgon far
hon åter dit. Farväl min älskad lärare skrif
åter åt mig när tiden tilåter. Mamma Pap-
pa och morförräldrana bado hjärttligt
helsa Eder. Det blir mycket roligt
att åter se Eder i sommar Deråt
fängnar sig mycket Eder tillgivne

Alexis Steven Steinheil

Dokumentet i faksimil