16.1.1868 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre Torsten,

Mycket upptagen för tillfället hinner jag endast med några ord besvara ditt brev av den 11 januari.

Till att börja med min generositet mot Adu. Jag tvekade lite att tillåta honom utgiften på 40 mark per år för pianot. Anledningen till att jag slutligen gick med på det var att den enda talang och den enda ädla läggning han har är den musikaliska. För övrigt gav jag mitt godkännande mot två villkor, att pianot inte skulle placeras|2| i Adus kammare och att han endast fick ägna sig åt musiken på sin fritid.

Jag är övertygad om att inget kan fördriva de musikaliska drömmarna ur hans huvud, – och då lönar det sig att förverkliga dem vid ett instrument. Det var mina motiv.

Det är mycket troligt att jag kan sända dig två eller tre hästar, tillräckligt stora och välfödda för att kunna anses som passande ”trosshästarsv

Jag tänker att om du betalar 70 mark för dem vinner du 300 mark, samtidigt som affären blir|3| lönsam för Botby, för hästarna är kring 20 år gamla. Men allt detta kan avgöras först efter ett besök på Botby, vilket inte sker förrän den 21, efter att jag återkommit från Laitiala, dit jag åker på lördag med vår svärmor.

För övrigt är allt rätt bra. Järnvägslånet lyckades, så verkar det åtminstone.

De våra mår bra.

Tusen hälsningar till Jenny!

Din bror och vän

L Mechelin

Finsk text

Rakas Torstenini,

Minulla on parhaillaan todella paljon tekemistä, joten vastaan vain muutamalla sanalla 11. tammikuuta päiväämääsi kirjeeseen.

Ensin avokätisyydestäni Adua kohtaan. Epäröin hiukan sallia hänelle sitä 40 markan kustannusta vuodessa pianoon. Syy, miksi lopulta suostuin, on että ainoa lahja ja ainoa jalo taipumus, mitä hänellä on, suuntautuu musiikkiin. Asetin muuten tälle luvalle kaksi ehtoa, sen että pianoa ei saa sijoittaa Adun omaan huoneeseen ja että hän ei saa harrastaa musiikkia muulloin kuin vapaahetkinään.

Olen vakuuttunut, ettei mikään saa hänen päästään näitä musiikkihaaveita – ja parempi silloin, että hän toteuttaa niitä soittimen ääressä. Siinä minun motiivini.

On varsin todennäköistä, että voisin lähettää Sinulle kaksi tai kolme kyllin suurta ja hyvinravittua hevosta, jotta niitä voi pitää sopivina ”kuormajuhtinasv”. Luulisin että jos maksat niistä 70 mk, olet ansainnut 300 markkaa ja samoin hanke on tuottava Puotilalle, sillä hevoset ovat noin 20-vuotiaita. Mutta kaikesta tästä voidaan päättää vasta kun on käyty Puotilassa, mikä luultavasti voi toteutua vasta 21. päivä palattuani Laitialasta, jonne lähden lauantaina anoppimme kanssa.

Muuten kaikki on melko hyvin. Näillä näkymin rautatielaina järjestyy.

Meidän väkemme voi hyvin. Tuhannet terveiset Jennylle!

Veljesi ja ystäväsi

L Mechelin

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Très occupé pour le
moment, je n’aurai que quelques
mots en réponse à ta lettre
du 11ze Janvier.

D’abord quant à ma générosité
anvers Adu. J’ai un peu hésité
à lui permettre la dépence de
40 mark par an pour le piano.
La raison pourquoi j’ai enfin
consenti, c’est que le seul talent
et le seul noble penchant qu’il
possède est celui pour la musique.
J’ai du reste attaché à cette per-
mission deux conditions, celle que
le piano ne doit pas être placé
|2| dans la chambre de Adu
et qu’il n’a passtruket le droit
de s’occuper de la musique
que dans les heures perdues.

Je suis persuadé que rien
ne peut chasser de sa tête
les rêves musicals, – et mieux
vaut alors qu’il les réalise
auprès de l’instrument. Voilà
mes motifs.

Il est bien probable que
je pourrai t’envoyer deux ou
trois chevaux assez grands et
nourris pour pouvoir être re-
gardés comme ”trosshästar” con-
venables. Je pense que si tu
les paye 70 mark, tu auras
gagné 300 marks en même
temps que l’affaire sera pro-
|3| fitable pour Botby, car les
chevaux sont agés d’environ
20 ans. Mais tout celà
ne peut être décidé qu’après
une visite à Botby, qui peutstruket
probablement n’aura lieu que le
21, après mon retour de Lai-
tiala, où je partirai samedi
avec notre belle-mère.

Du reste tout va assez bien.
L’emprunt du chemin de fer
réussira, à ce qu’il paraît.

Les notres se portent bien.

Milles choses à Jenny!

Ton frère et ami

L Mechelin

Dokumentet i faksimil