10.10.1868 Fredrik Nybom–LM

Svensk text

|1|

Herr L. Mechelin Helsingfors.

B B!Bästa Broder

Åberopande mitt senaste af 22. pto vill jag endast meddela dig att jag nu är i tillfälle att sälja dina 200 tun.tunnor Råg till Fmsfinska mark silver 31. p.rper tun.tunna här prper kontant.

Vänskapsfullt

F. K. Nybom

Finsk text

Herra L. Mechelin Helsinki

Hyvä veli!

Viitaten viimeisimpään, 22. päivän postiini haluan vain ilmoittaa, että voin nyt myydä sinun 200 tynnyriäsi ruista, hintaan 31 markkaa tynnyri käteisellä täällä.

Ystävällisesti

F.K. Nybom

Original (transkription)

|1|

Herr L. Mechelin
Helsingfors.

B B!Bästa Broder

Åberopande mitt senaste af 22.
pto vill jag endast meddela dig att jag
nu är i tillfälle att sälja dina 200 tun.tunnor Råg
till Fmsfinska mark silver 31. p.rper tun.tunna här prper kontant.

Vänskapsfullt

F. K. Nybom

Dokumentet i faksimil