8.8.1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min egen, saknade vän!

Sedan jag skref i förrgår har just intet tilldragit sig som gåfve anledning till berättelse. Jag har tillbragt förmiddagarna på Kungl.Kungliga biblioteket, gjort åtskilliga besök, skaffat mig litet böcker – och haft lagom roligt. I förrgår dinerade jag med Fries och Mörner, såsom jag redan nämnt i mitt senaste bref; Fries reste på aftonen till Upsala, sedan försökte Idestam och jag att bli lifvade på Djurgårds teatern, men det lyckades icke, vi orkade ej betrakta mer än halfva stycket. Begge hade vi|2| ledsamt efter våra fruar, och kom till den slutsatsen att det icke är godt för mannen att resa allena, isynnerhet om man förut rest så mycket, att föremålen icke ha nyhetens behag.

Idestam for igår med morgontåget till Köpenhamn, och skall derefter besöka några svenska trädsliperier.

Jag arbetade igår temligen flitigt. Kl. 6 e. m.eftermiddag besökte jag Sköldberg, som just hade sin gamle far hos sig. Han anser sig vara botad från sin åkomma, men nog ser han skral ut. Han blef så glad när jag meddelade att du nu var frisk, och bad mig sända dig sin hjertliga helsning.

Qvällen tillbragte jag med Felix och hans familj på Hasselbacken,|3| och hade det sålunda temligen trefligt.

Oaktadt försigtig diet, daglig dusch och regelbundet intagande af Morrissons piller attackerades jag i natt af svår verk, som icke lät mig sofva förrän kl. 7 på morgonen. Det har derföre gått något matt med arbetena idag.

Middag åt jag med Wieselgren. Wallenberg besvarade idag mitt besök och bjöd mig på middag då jag kommer från Upsala dit jag reser imorgon e. m.eftermiddag

Idag har det hällregnat hela dagen – jag tror nästan att min tråkiga åkomma har något sammanhang med vädervexlingarne.

Jag skall i Upsala konsultera läkare. Jag ville ej besvära Sköldberg då han såg så trött ut, och då han sannolikt icke skulle emottaga liqvid.

|4|

Snart ha vi den 12te Aug.Augusti då lilla Cely fyller 6 år! Huru gerna vore jag ej då hos er, för att få njuta af den rara pians anblick och gemensamt med dig upplifva minnet af den märkvärdiga sommarn 1866. – En enda liten födelsedagsgåfva är jag nu i tillfälle att tillsända Cely, nemligen att hon skall få sin Nanna med sig på den långa resan. Jag har mycket grubblat på denna sak, men icke kunnat komma till annat resultat, än att det för dig vore förenadt med stora svårigheter och mycken oro, om du icke hade Nanna med. Och då jag har så orimliga svårigheter att öfvervinna under den närmaste framtiden, kan det jag dermed resa nog af den sorten; det är mig dock en god tröst om du i stället kunde ha det angenämt och bra. –

Nu måste jag, oaktadt regnet, skaffa mig motion för att få sofva i natt,

jag tillägger derföre blott mina innerliga helsningar till Eder alla och tusende kyssar till dig och lilla Cely. Din egen gamla

Leo.

Finsk text

Oma, kaivattu ystäväni!

Sen jälkeen, kun kirjoitin toissa päivänä, täällä ei ole tapahtunut juuri mitään kertomisen arvoista. Olen viettänyt aamupäivät Kansalliskirjastossa, käynyt erinäisillä vierailuilla, hankkinut hieman kirjoja – ja minulla on ollut sopivasti hauskaa. Toissa päivänä aterioin Friesin ja Mörnerin kanssa, kuten jo mainitsinkin edellisessä kirjeessäni. Fries matkusti illalla Upsalaan, sen jälkeen Idestam ja minä yritimme piristää mieltämme Djurgårdenin teatterissa, mutta se ei onnistunut, jaksoimme katsella vain puolet näytelmästä. Meillä molemmilla oli ikävä vaimojamme ja päädyimme siihen tulokseen, ettei miehen ole hyvä matkustaa yksin, varsinkaan, jos entuudestaan on matkustanut niin paljon, ettei kohteilla ole enää uutuudenviehätystä.

Idestam lähti eilen aamujunalla Kööpenhaminaan ja käy sen jälkeen tutustumassa muutamiin ruotsalaisiin puunhiomoihin.

Työskentelin eilen aika ahkerasti. Kello 6 iltapäivällä kävin tapaamassa Sköldbergiä, jonka vanha isä oli juuri paikalla. Hän katsoo parantuneensa vaivoistaan mutta näyttää kyllä heiveröiseltä. Hän ilahtui kovasti, kun kerroin, että olet nyt terve, ja pyysi lähettämään sinulle sydämelliset terveisensä.

Vietin illan Felixin ja hänen perheensä kanssa Hasselbackenissa, ja minulla oli näin ollen aika mukavaa.

Huolimatta varovaisesta ruokavaliosta, päivittäisistä suihkuista ja Morrisonin pillereiden säännöllisestä syömisestä sain viime yönä rajun kipukohtauksen, jonka vuoksi sain nukutuksi vasta kello 7 aamulla. Siksi työt ovat sujuneet tänään hieman vaisusti.

Söin päivällistä Wieselgrenin kanssa. Wallenberg vastasi eilen vierailuuni ja kutsui minut päivälliselle, kun palaan Upsalasta, jonne lähden huomenna iltapäivällä.

Tänään on satanut koko päivän kaatamalla – melkeinpä luulen, että ikävä vaivani liittyy jollain tavoin säätilan muutoksiin.

Aion käydä Upsalassa kysymässä neuvoa lääkäriltä. En halunnut vaivata Sköldbergiä, koska hän näytti niin väsyneeltä ja koska hän ei todennäköisesti ottaisi vastaan maksua.

Kohta on 12. elokuuta, jolloin pikku Cely täyttää 6 vuotta! Kuinka mieluusti olisinkaan silloin teidän luonanne, jotta saisin nauttia suloisen tyttösen näkemisestä ja kokea yhdessä kanssasi merkillisen kesän 1866 muiston. – Minulla on nyt mahdollisuus lähettää Celylle yksi ainoa pieni syntymäpäivälahja, nimittäin se, että hän saa ottaa Nannansa mukaan pitkälle matkalle. Olen pohtinut asiaa pitkään mutten ole onnistunut päätymään muuhun tulokseen kuin että sinulle koituisi suuria vaikeuksia ja paljon huolta, ellei Nanna ole mukanasi. Ja koska minulla on lähimmässä tulevaisuudessa niin suunnattomia vaikeuksia voitettavana, se, mitä kannan mukanani, saa riittää sitä lajia; minua kuitenkin lohduttaa suuresti, jos sinun asiasi ovat sitä vastoin mukavasti ja hyvin. –

Nyt minun täytyy, sateesta huolimatta, päästä vähän liikkumaan, jotta saan yöllä nukutuksi,

ja siksi lisään vain sydämellisimmät terveiseni Teille kaikille ja tuhansittain suukkoja sinulle ja pikku Celylle. Sinun oma vanha

Leo.

Original (transkription)

|1|

Min egen, saknade vän!

Sedan jag skref i förrgår
har just intet tilldragit sig
som gåfve anledning till berät-
telse. Jag har tillbragt förmidda-
garna på Kungl.Kungliga biblioteket, gjort
åtskilliga besök, skaffat mig litet
böcker – och haft lagom roligt.
I förrgår dinerade jag med Fries
och Mörner, såsom jag redan nämnt
i mitt senaste bref; Fries reste på
aftonen till Upsala, sedan försökte
Idestam och jag att bli lifvade på
Djurgårds teatern, men det lyckades
icke, vi orkade ej betrakta mer
än halfva stycket. Begge hade vi
|2| ledsamt efter våra fruar, och
kom till den slutsatsen att det
icke är godt för mannen att
resa allena, isynnerhet om man
förut rest så mycket, att föremålen
icke ha nyhetens behag.

Idestam for igår med mor-
gontåget till Köpenhamn, och
skall derefter besöka några svenska
trädsliperier.

Jag arbetade igår temligen flitigt.
Kl. 6 e. m.eftermiddag besökte jag Sköldberg,
som just hade sin gamle far hos
sig. Han anser sig vara botad
från sin åkomma, men nog ser
han skral ut. Han blef så glad
när jag meddelade att du nu var
frisk, och bad mig sända dig
sin hjertliga helsning.

Qvällen tillbragte jag med Felix
och hans familj på Hasselbacken,
|3| och hade det sålunda temligen
trefligt.

Oaktadt försigtig diet, daglig
dusch och regelbundet intagande af
Morrissons piller attackerades jag
i natt af svår verk, som icke
lät mig sofva förrän kl. 7 på
morgonen. Det har derföre gått
något matt med arbetena idag.

Middag åt jag med Wieselgren.
Wallenberg besvarade idag mitt
besök och bjöd mig på middag
då jag kommer från Upsala
dit jag reser imorgon e. m.eftermiddag

Idag har det hällregnat hela
dagen – jag tror nästan att min
tråkiga åkomma har något sam-
manhang med vädervexlingarne.

Jag skall i Upsala konsultera
läkare. Jag ville ej besvära Sköldberg
då han såg så trött ut, och då han
sannolikt icke skulle emottaga liqvid.

|4|

Snart ha vi den 12te Aug.Augusti
då lilla Cely fyller 6 år! Huru
gerna vore jag ej då hos er, för
att få njuta af den rara pians
anblick och gemensamt med dig
upplifva minnet af den märk-
värdiga sommarn 1866. – En
enda liten födelsedagsgåfva är
jag nu i tillfälle att tillsända Cely,
nemligen att hon skall få sin
Nanna med sig på den långa
resan. Jag har mycket grubblat
på denna sak, men icke kunnat
komma till annat resultat,
än att det för dig vore förenadt
med stora svårigheter och mycken
oro, om du icke hade Nanna med.
Och då jag har så orimliga svårig-
heter att öfvervinna under den när-
maste framtiden, kan det jag dermed
resa nog af den sorten; det är mig
dock en god tröst om du i stället kunde
ha det angenämt och bra. –

Nu måste jag, oaktadt regnet, skaffa
mig motion för att få sofva i natt,

jag tillägger derföre blott mina innerliga helsningar till Eder
alla och tusende kyssar till dig och lilla Cely. Din egen gamla

Leo.

Dokumentet i faksimil