ca 3.1863 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Allrakäraste!

Tack för brevet. Bara att jag inte har blivit mycket klokare på var mamma är nu – och hur Ni mår. Gud give det bästa – jag borde nästan förnya den hedniska önskan hos Homeros: Måtte gudarna tillåta er (att grundligt förstöra Priamos stad), och lyckligen återvända hem. Blev resan till Tavastehus av? Eller varför inte? – Vad nu? Jag har inte slumrat efter det nästsista brevet – nästan inte sovit. Enligt upplysningar var Martinau raskare igen igår. Idag har jag varit i klassen hela dagen. Imorgon kommer jag att hälsa på R–r – men – v. F–dt? Vill och kan M–u göra något längre? Kanske går det bättre sedan – genom – vem?

Gud give råd! Jag förgås av ångest. Hur gärna skulle jag inte – –

Mera på torsdag. – – –!

Detta år kan ännu ge rosor! Om jag avgår!?

Jag skulle vilja kyssa Er alla – – –!

Käre – käre Leo – förlåt – förlåt din arme – maktlöse far! Gud kommer att hjälpa så att det blir bra!

Finsk text

Te kaikkein rakkaimmat!

Kiitos kirjeestä. En tosin ole sen myötä paljoakaan viisaampi sen suhteen, missä äiti on nyt – ja kuinka te voitte. Jumala suokoon parastaan – minun pitäisi lähestulkoon uudistaa Homeroksella oleva pakanallinen toive: kunpa jumalat sallisivat teidän (perusteellisesti tuhota Priamoksen kaupungin) ja palata onnellisesti kotiin. Toteutuiko Hämeenlinnan-matka? Tai miksi ei? – Mitä muuta? En ole viimeistä edellisen kirjeen jälkeen torkahtanut – lähes lainkaan nukkunut. Tiedustelujen mukaan Martinau on taas eilen ollut reippaampi – tänään olen ollut koko päivän luokassa, huomenna käyn tervehtimässä R–r:ää – mutta – v. F–dt? Haluaako ja voiko M–u vastaisuudessa enää tehdä jotain /mitään? Ehkäpä se sujuu myöhemmin paremmin – kenen toimesta?

Jumala antakoon neuvon! Itse kuolen huolesta. Kuinka hartaasti haluaisinkaan – Torstaina lisää. –!

Tämä vuosi voi vielä tuoda ruusuja! Jospa eroan virastani!?

Haluaisin suudella teitä kaikkia –!

Rakas – rakas Leo – anna anteeksi – anna anteeksi voimattomalle isäparallesi! Jumala kyllä auttaa niin että hyvä tulee! –

Original (transkription)

Ihr Allerliebsten!

Dank für den Brief. Nur
viel klüger bin ich dadurch nicht
wo Mama jetzt ist – und wie
es Euch geht. Gott gebe das Beste
– ich müßte beinahe den heid-
nischen Wunsch bei Homer er-
neurn: ὑμιν μεν Θεοι δοῖεν (εκ-
περσαι Πριαμοιο πολιν,) ευ δ’ οικαδ’
ἱκεσται
. Wurde es eine ThusTavastehusreise?
Oder warum nicht? – Was weiter?
Ich habe nach dem vorletzten Brie-
fe nicht geschlummert – fast nicht
geschlafen. Nach Erkundigungen
ist M-au gestern wieder ra-
scher gewesen – heute bin
ich den ganzen Tag in Klaßen
Morgen werde ich R-r grüßen –
aber – v. F-dt? Wird M-u
mehr etwas thun wollen und
können? Vielleicht geht es spä-
ter beßer – durch – wen?
Gott gebe Rath! Ich vergehe
vor Angst. Wie sehr möchte ich – –
Donnerstags mehr. – – – –!

Lieber – Lieber Leo – verzeihe – verzeihe deinem armen –
machtlosen Vater! Gott wird helfen so daß es Gut wird!

Dies Jahr kann noch Rosen bringen!
wenn ich abgehe!?

Ich möchte Euch Alle küßen – – –!

Dokumentet i faksimil