14.9.1872 C. Kranie–LM

Svensk text

|1|

Herr

Jag har av min svärmor i uppdrag att be Er utlösa 143 rubel för fru Fanny Mechelins räkning.

Eftersom man sagt mig att sedlar av rysk kredit är föremål för agio hos Er, bedömer jag det som mera fördelaktigt för alla intresserade parter att överlåta pengarna till Er i form av en check på 20 brittiska pund – utfärdad på London i Nicesvårtytt, och ber Er vänligen|2| hålla medlen till fru Fannys disposition.

Jag är förtjust över detta tillfälle att uttrycka den höga och utmärkta aktning jag sedan länge hyser för er och med vilken jag för evigt kommer att vara Er hängivne tjänare

C Kranie

P.S. Eftersom jag antagligen|3| ännu ofta kommer att vara i tillfälle att förmedla Er liknande försändelser till min svägerska, skulle jag vara oändligt tacksam om ni gav mig någon indikation på vilket utlösningssätt som vore mest lämpligt, till exempel om det är från Paris, London, Hamburg, Petersburg eller helt enkelt sedlar av rysk kredit, som det passar att välja för detta slag av försändelser? Samt hur man vanligtvis handskas med dessa valutor.

Finsk text

Arvoisa herra,

Anoppini antoi tehtäväkseni pyytää Teitä lunastamaan 143 ruplaa rouva Fanny Mechelinin laskuun. Koska olen kuullut, että venäläinen setelirahaan kohdistuu Teillä kurssiero, katson että kaikille asianosaisille on kannattavampaa antaa raha Teille 20 Iso-Britannian punnan shekkinä, joka on annettu Lontoon kurssin mukaan Nizzassa, ja pyydän ystävällisesti antamaan summan Fanny-rouvan käyttöön.

Olen ihastuksissani tästä tilaisuudesta, jonka ansiosta voin ilmaista Teille sitä korkeaa ja täydellistä kunnioitusta, jota olen tuntenut teitä kohtaan pitkään, ja jota tuntien olen aina uskollinen palvelijanne

C Kranie

P.S. Koska minun luultavasti on vielä jatkossakin usein mahdollista välittää teille vastaavanlaisia lähetyksiä kälylleni, olisin sangen kiitollinen jos antaisitte minulle joitain viitteitä, mikä lunastustapa olisi sopivin, esimerkiksi pitäisikö tämäntyyppisiin lähetyksiin valita Pariisin, Lontoon, Hampurin, Pietarin vai aivan yksinkertaisesti venäläisiä seteleitä sekä miten näiden valuuttojen kanssa yleensä menetellään.

Original (transkription)

|1|

Monsieur

Je suis chargé par ma bellemère
de Vous faire tenir Rbsvårtytt 143
pour compte de Madame
Fanny Mechelin.

Comme on me dit, que
les billets de Crédit Russes
sont sujets à un fait agio
sur Votre Place, je juge
plus avantageux pour tous
les partis y intéressés de
Vous remettre l’argent
dans forme d’un chèque
de Psg. 20 – sur Londres à
Nicesvårtytt, en Vous priant de
vouloir
|2| bien en tenir le Produit
à la disposition de
Madame Fanny –

Je suis charmé de l’occa-
sion qui représente
en Vous offrir l’expression
de la haute & parfaite
Estime, que je Vous ai
vouée depuis longtemps
& avec laquelle je suis
pour toujours

Votre dévoué servr

C Kranie

P.S. Comme je serai probable-
ment
|3| encore souvent dans le
Cas de Vous adresser de
pareille Remises pour
ma bellesœur, Vous m’
obligeriez infiniment
en me donnant quelques
indications sur le mode
de Remboursement le plus
convenable, p.E. si c’est
du Paris, du Londres, du
Hambourg, du Petersbourg
ou bien tout simplement
des billets de Crédit Russes,
qu’il conviendrait de
choisir pr ce genre de
Remises ? ainsi que la
côté habituelle du ces dévises

Dokumentet i faksimil