ca 1860-talet Den tjerkessiska flickan

Svensk text

Den tjerkessiska flickan

Stålet blinkar, skotten smäller,
nere i dalen rasar striden.
Hitskickade från Rysslands stäpper
dånar vilt fiendernas övermakt.
Med glädje skall de våga livet, –
ty så vill tsaren, – i kampen.
Här skall ju ett folks frihet
slås i slavbojor.

Motståndarnas antal är litet,
men varenda en kämpar för sin härd;
Är inte friheten, är inte tron
värd blodets sista droppe!
Och en mot hundra fiender
försvarar de det trånga passet.
Så kämpade en gång, för länge sedan,
den spartanska hjälten Leonidas.

Och uppe på den branta klippan
där den råa Boreas blåser.
Ligger en flicka, ung och rosig,
på knä i bön.
Huvudet vilt omflutet av håret,
tårarna rinner ur hennes ögon:
”O, Allah, Allah! kommer du aldrig
förmena fiendens övermod.

”Din är slätten, din är berget,
din är det bottenlösa havet.
”Din är solens röda glöd
din är hären av klara stjärnor.
”Du tämjer, världarnas allsmäktige Herre
de vilda elementens makt.
”Din är kraften och din är viljan,
du är början och slutet.

”I dammet framför dig ligger jag och jämrar mig;
hör din dotters enträgna bön.
”Se min sorgs bittra tårar,
o! du får inte tillåta att mitt folk går under.
”Alltför fruktansvärt hotar fiendens makt,
Sänd fördärv in i deras led
”Förinta dem, de fega slavarna,
som för med sig kedjor för de fria.

”Sedan vill jag, sedan, då mitt folks
triumfjubel ljuder
”Höljd i grova pilgrimskläder,
vallfärda till Mekkas heliga platser,
”Inte sky den hemska öknens fasor,
alltid vandra oförfärat framåt,
”Vill aldrig rasta, aldrig vila,
tills jag har uppfyllt mitt löfte.

”Rädda mitt folk, och jag vill inte ta hänsyn till
den gamla moderns sorgetårar,
”Rädda mitt folk, och dottern skall inte avhållas av
faderns mäktiga vrede,
”Rädda mitt folk, och jag kommer inte att lyssna till
vänskapens och kärlekens ord
”Tills jag uppfyller mitt löfte,
att ha bett på den heliga platsen.”

Och striden rasar vildare, alltid vildare,
Mars frossar i oanade grymheter.
”Framåt ryssarna, över lik
är segerns väg banad.”
Trumvirveln ljuder dovt,
vapnen skiner blodrött.
Här segermod och där förtvivlan
där gäller det seger, eller död.

”O, Allah! kan ingenting beveka dig,
har du kastat den grymma lotten.
”Tränger inte slavarnas tidiga jubel
upp ända till ditt himmelstält.
”Ditt folk, mitt folk skall gå under, –
lämnats i vår fiendes hand, –
”Jag är kvinna, men jag kan dö,
o, ta mitt liv som offer.”

Ha, vilket slag, berget bävar,
träden störtar brakande ned.
En blixtstråle sköt ned ur svarta moln,
förstörande in i krutvagnarna.
Fienderna flyr, förfärat och jämrande,
slagna av en Guds hand.

Jungfrun hoppar upp, saliggjord,
Allah har hört hennes bön.
”Ja, Gud är Gud.” ropar hon jublande,
”och Mahomed är hans profet!”
Och från klippans branta kant,
störtar hon sig ned i djupet.
Samtidigt skallar från fjärran
det fria folkets segersånger. –

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

Das Tscherkassenmädchen

Es blinkt der Stahl, die Schüsse krachen,
im Thale drunten tobt die Schlacht.
Von Rußlands Steppen hergesendet
drönt wild der Feinde Übermacht.
Mit Freuden sollen sie ihr Leben, –
so wills der Zar, – im Kampfe wagen.
Es gilt ja eines Volkes Freiheit
in Sclavenfesseln hier zu schlagen.

Der Gegner Zahl ist nur geringe,
doch jeder kämpft für seinen Heerd;
Ist Freiheit nicht, ist nicht der Glaube
des letzten Tropfen Bluthes werth!
Und einer gegen hundert Feinde
vertheid’gen sie den engen Paß
So kämpften einst, vor alten Zeiten,
der Sparter Held Leonidas.

|2|

Und droben auf der steilen Klippe
vom rauhen Boreas umweht.
Liegt ein Mädchen, jung und rosig,
auf ihren Knieen im Gebet.
Das Haupt umfluthen wild die Haare,
aus ihren Augen rinnen Zähren:
”Oh, Allah, Allah! wirst du nimmer,
den Übermuth der Feinde wehren.

”Dein ist die Eb’ne, dein der Felsen,
dein ist das bodenlose Meer
”Dein sind der Sonne rothe Gluthen
dein ist der klaren Sterne Heer.
”Du zähmst, allmächtiger Herr der Welten
die Macht der wilden Elemente.
”Dein ist die Kraft und dein der Wille,
du bist der Anfang und das Ende.

”Vor dir im Staube lieg ich winselnd;
erhöre deiner Tochter Flehen.
”Sieh meines Kummers bittre Thränen,
oh! laß mein Volk nicht untergehen.
”Gar furchtbar droht die Macht der Feinde,
|3| Verderben send in ihre Reihen
”Vernichte sie, die feigen Sclaven,
die Ketten bringen für die Freien.

”Dann will ich, dann, wenn meines Volkes
Triumf-Gejauchze wird erschallen
”Gehüllt in grobe Pilgerkleider,
nach Mekkas heilger Stätten wallen,
”Nicht scheu’n der grausen Wüste Schrecken,
stets vorwärts wandern unverzagt,
”Will nimmer rasten, nimmer Weilen,
bis mein Gelübbde ich vollbracht.

”Rett du mein Volk, nicht will ich achten
der greisen Mutter Kummerzähren,
”Rett du mein Volk, nicht soll des Vaters
gewaltger Zorn der Tochter wehren,
”Rett du mein Volk, nicht werd ich lauschen
der Freundschaft und der Liebe Wort
”Bis mein Gelübbde ich vollbringe,
gebetet hab’, am heiligen Ort.”

|4|

Und wilder tobt die Schlacht, stets wilder,
Mars schwelgt in Gräueln, nie geahnt.
”Vorwärts ihr Russen, über Leichen
sei auch des Sieges weg gebahnt.”
Es dröhnet dumpf der Trommel Wirbel,
die Waffen glänzen bluthigroth
Hier Siegesmuth und dort Verzweiflung
da gilt es Siegen, oder Tod

”Oh Allah! kann dich nichts bewegen,
hast du das grause Loos gefällt.
”Dringt nicht der Sclaven frühes Jauchzen
empor bis in dein Himmelszelt.
”Dein Volk, mein Volk soll untergehen, –
in unsrer Feinde Hand gegeben, –
”Ich bin ein Weib, doch kann ich sterben,
oh, nimm zum Opfer an mein Leben.”

Ha welch ein Schlag, es bebt der Felsen,
die Bäume stürzen krachend nieder,
Ein Blitzstrahl fuhr aus schwarzen Wolken,
verschmetternd in die Pulverwagen,
Die Feinde fliehn, entsetzt und winselnd,
von einer Gottheit Hand geschlagen.

Auf springt die Jungfrau, schön verkläret,
erhört hat Allah ihr Gebet.
”Ja, Gott ist Gott.” so ruft sie jauchzend,
”und Mahomed ist sein Prophet!”
Und von der Klippe steilen Rande,
stürtzt sie sich in die Tiefe nieder.
Indeß von Fern herüberschallen
des freien Volkes Siegerlieder. –

Dokumentet i faksimil