4.3.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Mechelin Helsingfors Föreningsbanken.

Fullständig transporträtt utverkad efter mycken bearbetning. Allt klart således. Ärenderna förekomma femte rättegångsdagen. Närmare brefligen.

Idestam

Finsk text

Mechelin Helsinki Yhdyspankki.

Täysi siirto-oikeus saatu suurella vaivalla. Kaikki näin ollen selvää. Asioita käsitellään viidentenä oikeudenkäyntipäivänä. Lähemmin kirjeessä.

Idestam

Original (transkription)

|1|

Mechelin
Helsingfors
Föreningsbanken.

Fullständig transporträtt
utverkad efter mycken bearbetning.
Allt klart således. Ärenderna före-
komma femte rättegångsdagen. Närmare
brefligen.

Idestam

Dokumentet i faksimil