20.10.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo!

Med anledning af lilla Almas sjukdom, hvarom Jenny redan tillskrifvit Alexandra och som, Gud ske lof, med raska steg håller på att kureras, ha vi måstat uppskjuta vår afresa härifrån till medlet af November sålunda att vi inträffa i Helsingfors, derest intet oförutsedt hinder mellankommer, den 15de på aftonen, Din namnsdag. Sedan äfven Din utrikesresa blifvit uppskjuten, har jag intet annat som påkallar min närvaro i HforsHelsingfors den 1 November än omsättningen af mitt kassakreditiv i Föreningsbanken, men derom skall jag med nästa post tillskrifva Centralbestyrelsen och hoppas desto mera att de skola ge sig till tåls, som mitt kreditiv för tillfället är alldeles fullt. Emellertid, om Du sjelft kommer att besöka Banken, ville Du vara så god och fälla ett godt ord för mig hos Friherrn så att han beviljar mig anstånd med uppgörandet.|2| af min kreditivliqvid, ty jag vill ej gerna skicka min motbok och besvära någon med den saken. – För öfrigt vore min önskan att få omsätta kreditivet på samma belopp som hittills, neml.nämligen 7 000 msmark silver.

För Robert hade jag åtagit mig att ombesörja hans räntebetalning till Civ. statens E o PkassaCivilstatens Enke- och Pupillkassa med 250 msmark silver, men då Du i alla fall torde inbetala Botby räntan kring d. 1 November, tvekar jag ej att med detsamma åhvälfva Dig Roberts kommission, desto mindre som han sade att Du i alla fall skulle lemna mig medel till nämnda räntebetalning. –

I den förhoppning att morgondagen, den 21 Oktober, aflöper lyckligt för min accept, tecknar Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Adu har anländt och börjar småningom visa intresse för sin nya befattning, som han tillträder d. 1 November.

Ytterligare P. S.Post Scriptum Stor tack för brefvet af|3| den 18de och den infriade vexeln! Lilla Alma är, som jag redan nämnt, mycket på bättringen, hon rör armen ogeneradt och smärtorna äro försvunna. – När förbandet öppnas hoppas jag bli öfvertygad om att ingen felaktighet uppstått. Detta P. S.Post Scriptum tillägges efter postens ankomst som medförde Ditt bref. – Alltid samma hätä, hvarför jag tvärt måste sluta. –

DmeDensamme.

Finsk text

Rakas Leo!

Pikku Alman sairaus – josta Jenny on jo kirjoittanut Alexandralle ja joka, Luojan kiitos, on reipasta vauhtia parantumassa – on saanut meidät siirtämään lähtöämme täältä marraskuun puoliväliin, joten ellei mitään odottamatonta estettä ilmaannu, saavumme Helsinkiin 15. päivän iltana, sinun nimipäivänäsi. Kun sinunkin ulkomaanmatkasi on siirtynyt, minulla ei ole muita syitä olla Helsingissä 1. marraskuuta kuin kassakreditiivin uudistaminen Yhdyspankissa, mutta siitä kirjoitan seuraavassa kirjeessä johtokunnalle ja toivon kovasti, että he malttavat mielensä, sillä kreditiivi on juuri nyt ihan täynnä. Jos kuitenkin käyt itse pankissa, puhuisitko minun puolestani vapaaherralle, jotta hän myöntäisi minulle lykkäystä kreditiivimaksusta, sillä en mielelläni lähetä pankkikirjaani enkä vaivaa sillä asialla ketään. – Muuten toivon saavani uudistaa kreditiivin samalle summalle kuin tähän saakka, siis 7 000 hopeamarkalle.

Olin ottanut huolehtiakseni Robertin puolesta hänen 250 hopeamarkan korkonsa maksamisesta siviiliviraston leski- ja orpokassaan, mutta kun sinä kuitenkin maksanet Puotilan koron marraskuun 1. päivän tienoilla, voin varmaan määrätä sinulle samalla kertaa hoidettavaksi Robertin toimeksiannon, etenkin kun hän sanoi, että jätät joka tapauksessa minulle rahaa kyseisen koron maksamiseen. –

Toivottavasti huomispäivä 21. lokakuuta päättyy akseptilleni onnekkaasti, kirjoittaa

veljesi

Torsten

P. S. Adu on tullut ja alkaa vähitellen kiinnostua uudesta virastaan, jossa aloittaa 1. marraskuuta.

Vielä lisäksi P. S. Suurkiitos 18. päivän kirjeestä ja vekselin lunastamisesta! Pikku Alma on paljon parempi, kuten olen jo kertonut, hän liikuttaa kättään vaivattomasti ja kivut ovat poissa. – Kun side avataan, voi toivottavasti luottaa siihen, ettei mitään virhettä ole tapahtunut. Tämä P. S. on lisätty sen jälkeen, kun posti tuli ja toi tullessaan kirjeesi. – Aina sama hoppu, joten nyt pitää heti lopettaa. Sama

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo!

Med anledning af lilla Almas sjukdom, hvarom
Jenny redan tillskrifvit Alexandra och som, Gud ske
lof, med raska steg håller på att kureras, ha vi
måstat uppskjuta vår afresa härifrån till medlet
af November sålunda att vi inträffa i Helsingfors,
derest intet oförutsedt hinder mellankommer, den
15de på aftonen, Din namnsdag. Sedan äfven Din
utrikesresa blifvit uppskjuten, har jag intet annat
som påkallar min närvaro i HforsHelsingfors den 1 November
än omsättningen af mitt kassakreditiv i Föreningsbanken,
men derom skall jag med nästa post tillskrifva Central-
bestyrelsen och hoppas desto mera att de skola ge sig till
tåls, som mitt kreditiv för tillfället är alldeles fullt.
Emellertid, om Du sjelft kommer att besöka Banken,
ville Du vara så god och fälla ett godt ord för mig hos
Friherrn så att han beviljar mig anstånd med uppgörandet.
|2| af min kreditivliqvid, ty jag vill ej gerna skicka min
motbok och besvära någon med den saken. – För öfrigt
vore min önskan att få omsätta kreditivet på
samma belopp som hittills, neml.nämligen 7 000 msmark silver.

För Robert hade jag åtagit mig att ombesörja hans
räntebetalning till Civ. statens E o PkassaCivilstatens Enke- och Pupillkassa med 250 msmark silver,
men då Du i alla fall torde inbetala Botby räntan
kring d. 1 November, tvekar jag ej att med detsamma
åhvälfva Dig Roberts kommission, desto mindre
som han sade att Du i alla fall skulle lemna mig
medel till nämnda räntebetalning. –

I den förhoppning att morgondagen, den 21
Oktober, aflöper lyckligt för min accept,
tecknar Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Adu har anländt och börjar småningom visa intresse
för sin nya befattning, som han tillträder d. 1 November.

Ytterligare P. S.Post Scriptum Stor tack för brefvet af
|3| den 18de och den infriade vexeln! Lilla
Alma är, som jag redan nämnt, mycket på
bättringen, hon rör armen ogeneradt och
smärtorna äro försvunna. – När förbandet
öppnas hoppas jag bli öfvertygad om att
ingen felaktighet uppstått. Detta
P. S.Post Scriptum tillägges efter postens ankomst som
medförde Ditt bref. – Alltid samma
hätä, hvarför jag tvärt måste sluta. –

DmeDensamme.

Dokumentet i faksimil