19.8.1869 Alfred Kihlman–LM

Svensk text

|1|

Herr Magister L. Mechelin Hfors

I medlet af nästa vecka ämnar jag återvända till HforsHelsingfors. Jag medför inga glädjande underrättelser. Ingen dividend kan utdelas för 1867. och likväl har bolaget ingenting hvarmed linuppköpet kan begynna. Mitt mod har blifvit hårdt pröfvadt denna sommar. Jag kan och vill ej omtala mina strider. Då jag kommer till Hfors, förestå [...]oläslig/saknad text vigtiga öfverläggningar.

Med synnerlig ledsnad hör jag att Törnqvist bortrest. Detta är så mycket mera ledsamt, om det är sannt hvad ryktet vet berätta att Gustaf och Gideon W. lagt in en cession. Gustaf W. måtte nu, äfven icke ombedd, besörja skörden och sådden! Är man säker derpå? Budet, som skall afgåt till staden, väntar. Jag måste derför afbryta.

Din tillgifne vän

Alf. Kihlman

Finsk text

Herra maisteri L. Mechelin Helsinki

Aion palata Helsinkiin ensi viikon puolivälissä, ilman mitään iloisia uutisia. Mitään vuoden 1867 osinkoa ei voida maksaa ja siltikään yhtiöllä ei ole rahaa, millä aloittaa pellavan ostamista. Mielialani on ollut kovin koetuksella tänä kesänä. En voi enkä haluakaan puhua kamppailuistani. Kun tulen Helsinkiin, edessä ovat vaikeat neuvottelut.

Erityisen surullisena kuulin Törnqvistin lähdöstä. Se on sitäkin murheellisempaa, jos pitää paikkansa, mitä huhut kertovat, että Gustaf ja Gideon W. ovat hakeutuneet konkurssiin. Gustav W. voisi nyt, vaikkakaan ei pyytämättä, huolehtia sadonkorjuusta ja kylvöstä! Onko asiasta varmuutta?

Kaupunkiin menevä lähetti on juuri lähdössä, siksi minun täytyy keskeyttää.

Uskollinen ystäväsi

Alf. Kihlman

Original (transkription)

|1|

Herr Magister L. Mechelin
Hfors

I medlet af nästa vecka ämnar
jag återvända till HforsHelsingfors. Jag medför inga glädjande
underrättelser. Ingen dividend kan utdelas för 1867. och
likväl har bolaget ingenting attstruket hvarmed linuppköpet kan
begynna. Mitt mod har blifvit hårdt pröfvadt denna
sommar. Jag kan och vill ej omtala mina strider. Då
jag kommer till Hforstillagt, förestå [...]oläslig/saknad text vigtiga öfverläggningar.

Med synnerlig ledsnad hör jag att Törn-
qvist bortrest. Detta är så mycket mera ledsamt, om
det är sannt hvad ryktet vet berätta att Gustaf och
Gideon W. lagt in en cession. Gustaf W. måtte nu, äfven icke
ombedd, besörja skörden och sådden! Är man säker derpå?
Budet, som skall afgåt till staden, väntar.
Jag måste derför afbryta.

Din
tillgifne vän

Alf. Kihlman

Dokumentet i faksimil