9.8.1854 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Hjärtligt tack för ditt senaste fina brev där Du bjuder in oss till Helsingfors. Vi är mycket tacksamma för det, särskilt Mili som hoppas att hon kan roa sig ordentligt där. Av Robert har vi inte fått brev på tre månader, – vi hoppas dock att han är frisk. Mamma skulle nog ha skrivit den här gången men hon är i Kolwa och därför har jag fått i uppdrag att skriva. Jag hade också gjort det ordentligt men vi har haft gäster här som har hindrat mig från att göra det förrän nu, då människor är i begrepp att gå och lägga sig. – Imorgon kl. 6 går posten. (Förlåt alltså att jag hafsar.)

Idag kl. 10 på förmiddagen for Pappa tillbaka till Fredrikshamn för att vara i klasserna igen, för att svettas och hoppas på bättre tider. Måtte förhoppningarna gå i uppfyllelse! Det verkar nog lika brokigt som tidigare. – Vi har haft det utomordentligt förträffligt här; nyligen kom vi från Kolwa, där vi hade varit i tio dagar och där vi åt drottningbär hela tiden. På johannadagen gick det mycket festligt till. Vid kaffebordet hälsade vi den gamla tanten med sång; för tillfället författade versersv av Pappa. Därefter blev det galamiddag för 50 personer. Det dracks tre skålar, alla med sång av Lina, Mili, magister Sjöström, studenterna Örnhjelm och Brander, och mig. Därefter blev det dans och promenader. Från Gammelgård kom bland andra baron Lybecker från Viborg med familj, som har en 16-årig trevlig, glad dotter, och det var rätt roligt som ni vetsv. I förrgår var vi också i Gammelgård. Men allt detta kan vi nog diskutera hos dig! I Helsingfors! Ännu en gång ett hjärtligt tack för din godhet. Efter tre veckor kommer vi att åka härifrån och stanna en vecka för att sedan gå omkring i Helsingforsru. Människorna här ber hälsa så väldigt mycket, särskilt Lina och

Leo Mechelin.

P.S. Hälsa Robert Savander från mig och säg att jag väntar på brev. Förlåt mitt hafs; bättre härnäst.

Finsk text

Rakas Torsten!

Sydämellinen kiitos hienosta viime kirjeestäsi, jossa kutsuit meidät käymään Helsinkiin. Olemme siitä Sinulle hyvin kiitollisia mutta erityisesti Mili, joka toivoo pääsevänsä siellä kunnolla huvittelemaan. Robertilta emme ole saaneet ainuttakaan kirjettä nyt kolmeen kuukauteen – toivottavasti hän on terveenä. Äiti kyllä kirjoittaisi Sinulle tällä kertaa mutta on Kolvaassa ja antoi siksi tehtävän minulle; tekisin sen myös kunnolla, mutta vieraat ovat olleet täällä ja estäneet minua tekemästä sitä ennen kuin nyt, kun väki on aikeissa mennä nukkumaan. Posti lähtee aamulla klo 6. (Suo siis anteeksi hutilointini.)

Isä lähti tänään kymmeneltä aamupäivällä taas Haminaan pitämään oppituntejaan, hikoilemaan ja parempia aikoja toivomaan. Kunpa se toive toteutuisi! Yhtä sekavalta kyllä näyttää kuin aiemminkin. Meillä on ollut täällä erinomaisen hauskaa; tulimme vastikään Kolvaasta, missä olimme kymmenen päivää ja söimme koko ajan kuningatarmarjojamustikoita ja vadelmia. Johannan päivänä täällä oli oikein juhlavaa. Vastaanotimme vanhan rouvan kahvipöydässä laululla, isän tätä tilaisuutta varten laatimilla säkeilläsv. Myöhemmin oli gaalapäivällinen 50 hengelle, juotiin kolme maljaa joista jokaista säestivät laululla Lina, Mili, maisteri Sjöström, Örnhjelmin opiskelijat, Brander ja minä. Myöhemmin oli tanssia ja kävelyä. Gammelgårdilta täällä oli mm. Viipurista tullut paroni Lybecker, jolla on 16-vuotias pirteä tytär, ja oli oikein hauskaa, kuten tiedättekinsv. Olimme myös toissapäivänä Gammelgårdissa. Mutta tätä kaikkeahan voimme käsitellä sinun luonasi suullisestikin! Helsingissä! Vielä kerran sydämellinen kiitos hyväntahtoisuudestasi. Lähdemme täältä 3 viikon kuluttua ja jäämme viikoksi voidaksemme käyskennellä Helsingissäru. Kaikki ihmiset täällä pyytävät lähettämään paljon terveisiä, etenkin Lina ja

Leo Mechelin.

P.S. Kerro terveiseni Robert Savanderille ja sano että odotan kirjettä. Suo anteeksi hutilointini, parempaa ensi kerralla.

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Herzlichen Dank für deinen letzten
schönen Brief in welchem Du uns nach
HforsHelsingfors zu kommen einludst. Wir sind Dir
dafür sehr dankbar besonders aber Mili, welche
da hofft sich tüchtig zu amüsiren. Von Robert
haben wir jetzt in drei Monaten keinen Brief
gehabt, – wir hoffen doch daß er gesund ist. Mama
würde wohl Dir diesmal schreiben, aber sie ist
in Kolwa und hat darum mir den Auftrag
gegeben; ich würde es auch ordentlich thun aber hier
sind Gäste gewesen, welche mich verhindert haben
es eher zu thun als jetzt, wo die Menschen
im Begriffe sind schlafen zu gehen – Morgen um
6 Uhr geht die Post ab. (Also verzeih daß ich fusche).
Heute um 10 Uhr vormittags fuhr Papa wieder
nach Fhamn, um wieder in die Klassen zu gehen,
schwitzen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Mögen
|2| die Hoffnungen in Erfüllung gehen! Es sieht wohl
gleich bunt aus wie früher. – Wir haben es hier
ausserordentlich trefflich gehabt; neulich kamen
wir aus Kolwa, wo, wir 10 Tage gewesen waren
und die ganze Zeit Drottning-Beeren aßen.
Am Johanna-Tage ging es hier sehr feierlich.
Am Kaffetische empfingen wir die alte Tante
mit Gesang; ”för tillfället författade verser” von Papa
Nachher war es gala-Mittag für 50 Personen,
es wurden 3 skålar getrunken jeder mit Gesang
von Lina, Mili, Magister Sjöström, die Studenten
Örnhjelm, und Brander, und ich. Nacher war es
Tanz und Promenaden. Aus Gammelgård war
hier unterandere Baron Lybeckers aus Wiborg
welche eine 16jährige nette, muntre Tochter haben,
und das war recht lustig ”som ni vet”. Nastruket Wir
waren auch vorgestern in Gammelgård. Aber
noch einstruket das alles können wir wohl mündtlich
abhandeln bei Dir! in Helsingfors! Noch einmal
herzlichen Dank für deine Güte. Nach 3 Woc-
hen werden werden wir hiervon reisen, und bleiben
|3| eine Woche da ”а потомъ гулять въ Гфорст

Alle Menschen hier bitten sehr viel grüssen
besonders Lina und

Leo Mechelin.

P. S. Grüsse Robert Savander von mir und sage dass
ich Brief erwarte. Verzeih meine Fuscherei; bättre
härnäst.

Dokumentet i faksimil