8.1.1863 Gustaf Mechelin–LM

Svensk text

Käraste!

Ditt kärleksfulla brev var utomordentligt önskvärt. Att Du mår bra och att Du, som har ett sådant huvud, visar mod, det har glatt mig och oss alla. Tveka inte – det goda skall slutligen segra!la Synd att jag inte satt vid Din sida under det senaste teaterbesöket. Jag hade också kunnat glädja mig med Dig –!

Ditt erbjudande har rört mig! Till det finns det många orsaker. – Nu vill jag be Dig, om ingenting hindrar det och om Fr. Ny–m ännu är där och enkelt anträffbar för Dig, att lämna det mig tilltänkta beloppet (100 rubel) direkt till honom – med en liten ränta och mot vederbörligt kvitto. Om så inte är fallet vill jag ombesörja saken här – och jag förblir Dig förpliktad och förbunden! Schatelovitz åkte igår och han har med sig Ditt täcke. Hälsa Torsten! Vi alla är fästade med hjärtat vid de kära bröderna.

Pappa

Jag håller Finlands Allmänna Tidning och tillsammans med F–dt Helsingfors Tidningar!! Helsingin Uutiset innehåller fel –

Finsk text

Rakkahin!

Rakastava kirjeesi tuli erinomaisen toivottuna. Minua ja meitä kaikkia ilahdutti, että voit hyvin ja osoitat rohkeutta, kun Sinulla on sellainen pää. Älä epäröi – hyvä voittaa lopulta! Harmi, etten viime teatterikäynnillä istunut vieressäsi. Minunkin olisi pitänyt saada iloita kanssasi! Tarjouksesi liikutti minua! Siihen on monia syitä. – Nyt haluan pyytää, ellei mikään ole esteenä ja mikäli Fr. Ny–m on yhä siellä ja vaivattomasti tavattavissa, että maksat hänelle suoraan tämän minulle aiotun summan (100 ruplaa), pienellä korolla, asiaankuuluvaa kuittia vastaan. Mikäli näin ei ole, hoidan asian täällä – ja pysyn Sinulle velvollisena ja kiitollisena!

Schatelovitz läksi matkaan peitteesi mukanaan. Terveisiä Torstenille! Me kaikki olemme sydämestämme kiintyneitä rakkaisiin veljeksiin.

Isä

Pidän Finlands Allmännä Tidningin ja yhdessä Fieandtin kanssa Helsingfors Tidningarin! Helsingin Uutisissa virheitä. –

Original (transkription)

Liebster!

Dein liebevoller Brief kam außer-
ordentlich erwünscht. Daß Dir gut
geht, und daß Du, mit einem solchen
Kopfe Muth zeigst, hat mich und uns
alle erfreut. Zage nicht – tandem
bona causa triumphabit! Schade daß
ich beim letzten Theaterbesuche nicht
an Deiner Seite saß. Ich hätte mich auch
mit Dir freuen dürfen –!

Dein Anerbieten hat mich grührt!
Ursachen dazu sind viele. – Nun
will ich Dich bitten, wenn nichts hin-
dert, und wenn Dein Fr. Ny-m noch
da und Dir bequem zugänglich, diese
mir zugedachte Summe (100 R.Rubel)tillagt Ihm direkte,
mit kleiner Rente, gegen gehö-
rige Qwittung
abzugeben. Wäre das
nicht der Fall, so will ich die Sache
hier besorgen – und Dir verplichtet
wie verbunden bleiben! Schat-z fuhr
mit Deiner Decke ab. Grüße Torsten!
Wir alle hängen mit Herzlichkeit
an den lieben Brüdern.

P

Ich halte F. Allm.Finlands Allmänna Tidning Dabl.Helsingfors Dagblad und mit F-dt Hfors Tidn.Helsingfors Tidningar!! Hels. Uutis.Helsingin Uutiset fehlerhaft –

Dokumentet i faksimil