26.8.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Med anledning af Ditt kärkomna bref af den 23 dennes har jag i dag tillsändt Rönnbäck nödiga instruktioner angående presenterandet af Laitiala för Possessionaten Tandefelt samt derjemte bifogat den beskrifning öfver egendomen och dess rentabilitet som Du hade uppgjort då fråga om försäljning till Fru Utchakoff hade uppstått. Nog är Rönnbäck numera så intagen af Laitiala och så öfvertygad om att egendomen skall ge ränta på 160 000 mark, så att han är den bästa person att framställa egendomen i en fördelaktig dager. Det gör mig emellertid särdeles ondt att Du icke skulle träffa någon hemma på Laitiala. Rönnbäcks resa blef något fördröjd genom arrangemanger att anskaffa en Deja till Laitiala från Mustiala, ty han hade anbud från 2 håll. Emellertid torde Herr Rck hafva anländt till Laitiala|2| Söndagsmorgonen sednast, ty han for härifrån på Lördagen kl. 2 på dagen.

Jag hoppas att Laitiala fogdens uppgift om 7 kornet å rågen är grundad på något misstag, ty en åker på Voipala, som ingalunda såg bättre ut än Laitiala, gaf 9 kornet. Kanske hade Fogden icke noga reda på utsädesqvaniteten å de uttröskade delarne. Jag har nog försökt hvad den värk vill säga, hvaraf Du nu lider och beklagar djupt att det stillasittande lif som Du nu är tvungen att föra ytterligare förvärrar det onda. Jag led deraf obeskrifligt i Tavastehus efter den operation i foten som jag der undergick och det stillasittande lif jag derefter nödgades föra.

Frosten natten emot Lördagen var så stark att potatisskaften till och med å Voipala blefvo skadade.

Måtte Du snart återvinna Din helsa genom en öppen gyllenåder samt den föreslagne försäljningen af Laitiala komma till stånd önskar af hjertat

Din broder Robert.

Nästa Lördag, den 30 afreser famillen till HforsHelsingfors.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Saatuani mieluisan kirjeesi tämän kuun 23. päivältä olen tänään lähettänyt Rönnbäckille tarvittavat ohjeet Laitialan esittelystä tilanomistaja Tandefeltille sekä kuvauksen tilasta ja sen tuottavuudesta, jonka olit laatinut, kun oli syntynyt ajatus rouva Uschakoffille myymisestä. Rönnbäck on nykyisin kyllä niin ihastunut Laitialaan ja aivan varma siitä, että saa tilasta 160 000 markkaa vuokraa, joten hän on sopivin henkilö esittelemään tilaa myönteisessä valossa. Olen kovasti pahoillani, ettei Laitialassa käydessäsi ollut ketään kotona. Rönnbäckin matka viivästyi hieman, kun järjesteltiin karjakon hankkimista Laitialaan Mustialasta, sillä hän sai tarjouksia 2 taholta. Herra Rönnbäck lienee kuitenkin tullut Laitialaan viimeistään sunnuntaiaamuna, sillä hän lähti täältä lauantaina klo 2 päivällä.

Toivottavasti Laitialan pehtoori on erehtynyt puhuessaan 7:nnestä jyvästä, sillä Voipaalassa yhdeltä pellolta, joka ei suinkaan näyttänyt Laitialaa paremmalta, saatiin 9. jyvä. Ehkä pehtoori ei ollut riittävästi perillä puhtaaksi puitujen peltojen kylvösiemenen määrästä. Olen kyllä kokenut, miltä se kipu tuntuu, josta nyt kärsit, ja olen kovin pahoillani siitä, että nykyinen istuva elämäntyylisi pahentaa kipua entisestään. Kärsin siitä sanoinkuvaamattomasti Hämeenlinnassa siellä tehdyn jalkaleikkauksen jälkeen ja sen paikoillaan vietetyn elämän jälkeen, jota jouduin leikkauksen jälkeen elämään.

Lauantain vastaisena yönä oli niin ankara halla, että Voipaalassakin perunanvarret paleltuivat.

Toivotaan, että parannut pian vuotavasta peräpukamasta ja että ehdotettu Laitialan myynti toteutuu, toivoo sydämestään

veljesi Robert

Ensi lauantaina 30. päivänä perheemme lähtee Helsinkiin.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Med anledning af Ditt kärkomna bref
af den 23 dennes har jag i dag tillsändt
Rönnbäck nödiga instruktioner angående
presenterandet af Laitiala för Possessiona-
ten Tandefelt samt derjemte bifogat den
beskrifning öfver egendomen och dess rentabi-
litet som Du hade uppgjort då fråga om
försäljning till Fru Utchakoff hade uppstått.
Nog är Rönnbäck numera så intagen af
Laitiala och så öfvertygad om att egendo-
men skall ge ränta på 160 000 mark,
så att han är den bästa person att fram-
ställa egendomen i en fördelaktig dager.
Det gör mig emellertid särdeles ondt att
Du icke skulle träffa någon hemma på
Laitiala. Rönnbäcks resa blef något för-
dröjd genom arrangemanger att anskaffa
en Deja till Laitiala från Mustiala, ty
han hade anbud från 2 håll. Emellertid
torde Herr Rck hafva anländt till Laitiala
|2| Söndagsmorgonen sednast, ty han for häri-
från på Lördagen kl. 2 på dagen.

Jag hoppas att Laitiala fogdens uppgift om
7 kornet å rågen är grundad på något miss-
tag, ty en åker på Voipala, som ingalunda
såg bättre ut än Laitiala, gaf 9 kornet.
Kanske hade Fogden icke noga reda på
utsädesqvaniteten å de uttröskade delarne.
Jag har nog försökt hvad den värk vill
säga, hvaraf Du nu lider och beklagar
djupt att det stillasittande lif som Du nu
är tvungen att föra ytterligare förvärrar
det onda. Jag led deraf obeskrifligt i Ta-
vastehus efter den operation i foten som
jag der undergick och det stillasittande lif
jag derefter nödgades föra.

Frosten natten emot Lördagen var så stark
att potatisskaften till och med å Voipala
blefvo skadade.

Måtte Du snart återvinna Din helsa
genom en öppen gyllenåder samt den
föreslagne försäljningen af Laitiala komma
till stånd önskar af hjertat

Din broder Robert.

Nästa Lördag, den 30 afreser famillen till HforsHelsingfors.

Dokumentet i faksimil