23.12.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

[...]oläslig/saknad textMen en annan sak nu, hvars brydsamhet är dubbelt brydsam genom min brydsamma status: ‧‧Oldenburg!!! – O, du lummiga lund, hvad skall jag göra? – Före den 1 Jan.Januari bör han ha 18.80. Min kassa står på 7 rub.rubel; min fars, jag vet det, är dålig. Före slutet af veckan kan jag ej tänka på att gå ut och skaffa. Nu har jag fallit på den djerfva tanken att du kanske genom någon oväntad, underbar, gudomlig, herrlig tillfällighet skulle kunna åstadkomma summan. Om det är dig möjligt, så gör det! – Viftus är en stor skaffare, låt honom läsa detta bref, kanske hjelper han dig då. Kanske har Ågrén fått ut sitt lån. Bed honom då å mina vägnar, – eller, likaledes, Frans|2| [...]oläslig/saknad textva. Jag pretenderar ingenting, jag vädja blott till vänskapen. – Vare sig hurusomhelst, svara i alla fall med omgående post, så att jag kan vara säker på att du är i HforsHelsingfors och icke händelsevis blifvit på din ThusTavastehusresa. Kommer intet bref med den post som i Tisdag afgår fra HforsHelsingfors, så tror jag att du icke är der och fattar då något förtvifladt steg. Försäkringsbrefvet ligger i min mellersta bordslåda; finner du det ej, så för blott pengarna till Oldenb. mot qvitto, säg att jag kommer om par veckor.

Vacker jul! I natt sjuknade min mor mycket häftigt. Det lyckades dock Hornborg att bryta|3| sjukdomen, så att den kanske ger sig till i morgon. Jag beklagar syskonen, som väntat sig så mycken fröjd af julen, för hvilken de så ifrigt arbetat. –

Jag bör sluta, ty den munterhet med hvilken jag sökt skrifva mitt erbarmliga bref har tagit slut. Hade jag dock Er här! för att muntra både mig och de mina. Äfven de värsta bekymmer måste, för stunden åtminstone, vika för det fria skämt som upplösa allt i ett hjertligt skratt. Farväl! Helsa Andelinarne och andra vänner, gratulera Viftus för hans framgång vid skrifningen, var en glad julgosse bland de dina, och en mäktig tröstare för din

trofaste

Leo.

(P. S.Post Scriptum Torstens pekuniera kapacitet torde f. n.för närvarande vara nästan ingen) Du kan gissa huru oroligt jag inväntar ditt bref! – Helsa Flosse när han kommer. – –

Finsk text

[...]oläslig/saknad textMutta vielä toinen asia, joka on kaksin verroin hankala minun hankalan tilanteeni vuoksi – Oldenburg!!! Voi lempeät lehdot, mitä minun pitää tehdä? – Hänen pitää ennen 1. tammikuuta saada 18,80. Minun kassassani on 7 ruplaa ja tiedän, että isäni tilanne on kehno. Ennen viikonloppua en voi ajatella lähteväni ulos rahaa hankkimaan. Nyt on päähäni pälkähtänyt rohkea ajatus, että entä jos sinä jonkin odottamattoman, ihmeellisen, jumalallisen, ihanan sattuman vuoksi voisit saada sen aikaan? Jos se vain on sinulle mahdollista, tee se! Viftus on suuri varainhankkija, anna hänen lukea tämä kirje, ehkä hän auttaa sinua. Ehkä Ågren on saanut lainansa ulos. Pyydä häneltä minun puolestani. Tai Frans [...]oläslig/saknad text Minä en pyydä mitään, vetoan vain ystävyyteen – On miten tahansa, niin vastaa heti paluupostissa niin että voin olla varma, että olet Helsingissä, etkä ole sattumoisin joutunut Hämeenlinnan-matkallesi. Jos kirjettä ei tule siinä postissa, joka tiistaina lähtee Helsingistä, oletan että et ole siellä ja teen siinä tapauksessa epätoivoisen askelen. Vakuutuskirja on keskimmäisessä pöytälaatikossani, jollet löydä sitä niin sitten vain raha Oldenburgille kuittia vastaan, sano että tulen parin viikon sisällä.

Kaunista joulua! Äitini nukkui viime yönä todella raskaasti. Hornborg onnistui kuitenkin murtamaan sairauden niin että se huomiseksi ehkä häviää. Valitan siskojen puolesta, jotka ovat niin kovin odottaneet joulua ja tehneet työtä sen eteen.

Minun täytyy lopettaa, sillä se urheus, jolla olen koettanut kirjoittaa surkeaa kirjettäni, on nyt lopussa. Olisipa minulla Teidät täällä! rohkaisemassa sekä minua että omaisiani. Pahimpienkin huolten täytyy, ainakin hetkeksi, väistyä vapaan leikinlaskun tieltä, joka laukaisee kaiken sydämelliseen nauruun. Hyvästi! Terveiset Andelineille ja muille ystäville, onnittelut Viftukselle hänen kirjoittamisensa edistymisestä, ole iloinen joulupoika omaistesi kanssa, ja mahtava lohduttaja uskolliselle

Leo

(PS. Torstenin rahavarat kuuluvat nyttemmin olevan jokseenkin lopussa.)

Voit arvata kuinka levottomana odotan kirjettäsi. – Terveiset Flosselle kun hän tulee

Original (transkription)

|1|

[...]oläslig/saknad textMen en annan sak nu, hvars brydsamhet
är dubbelt brydsam genom min brydsamma
status: ‧‧Oldenburg!!! – O, du lummiga
lund, hvad skall jag göra? – Före den
1 Jan.Januari bör han ha 18.80. Min kassa
står på 7 rub.rubel; min fars, jag vet det, är
dålig. Före slutet af veckan kan jag ej
tänka på att gå ut och skaffa. Nu
har jag fallit på den djerfva tanken att
du kanske genom någon oväntad, under-
bar, gudomlig, herrlig tillfällighet skulle
kunna åstadkomma summan. Om det
är dig möjligt, så gör det! – Viftus är
en stor skaffare, låt honom läsa detta
bref, kanske hjelper han dig då. Kanske
har Ågrén fått ut sitt lån. Bed honom
då å mina vägnar, – eller, likaledes, Frans
|2| [...]oläslig/saknad textva. Jag pretenderar ingenting, jag vädja
blott till vänskapen. – Vare sig
hurusomhelst, svara i alla fall med
omgående post, så att jag kan vara
säker på att du är i HforsHelsingfors och icke
händelsevis blifvit på din ThusTavastehusresa. Kom-
mer intet bref med den post som i Tisdag
afgår fra HforsHelsingfors, så tror jag att du icke
är der och fattar då något förtvifladt
steg. Försäkringsbrefvet ligger i min mel-
lersta bordslåda; finner du det ej, så
för blott pengarna till Oldenb. mot qvitto,
säg att jag kommer om par veckor.

Vacker jul! I natt sjuknade
min mor mycket häftigt. Det
lyckades dock Hornborg att bryta
|3| sjukdomen, så att den kanske
ger sig till i morgon. Jag beklagar
syskonen, som väntat sig så mycken
fröjd af julen, för hvilken de så if-
rigt arbetat. –

Jag bör sluta, ty den munterhet
med hvilken jag sökt skrifva
mitt erbarmliga bref har tagit slut.
Hade jag dock Er här! för att
muntra både mig och de mina.
Äfven de värsta bekymmer måste,
för stunden åtminstone, vika för det
fria skämt som upplösa allt i
ett hjertligt skratt. Farväl!
Helsa Andelinarne och andra vän-
ner, gratulera Viftus för hans fram-
gång vid skrifningen, [...]oläslig/saknad text var en
glad julgosse bland de dina, och
en mäktig tröstare för din

trofaste

Leo.

(P. S.Post Scriptum Torstens pekuniera kapacitet torde
f. n.för närvarande vara nästan ingen)
Du kan gissa huru oroligt jag in-
väntar ditt bref! – Helsa Flosse
när han kommer. – –

Dokumentet i faksimil