1859 I skogen

Svensk text

|1|

I skogen.

Icke kunde jag det ana,
Icke ana, icke drömma,
Der jag gick i dunkla skogen,
Uti gröna trädens skugga,
Att det så sig skulle hända,
Så förunderligt instunda.

|2|

Icke visste ju mitt öga,
Icke tänkte mina blickar,
Der de spanade kring skogen,
Sågo fåglar, sågo blommor,
Att en sådan fågel varsna,
Plötsligt sådan blomma skåda.

Icke trodde väl mitt hjerta,
Icke kunde det förmoda,
Der det klappade i barmen,
Slog så lugnt inunder tröjan,
Att ren snart det skulle häfvas
Vildt som hafvets våg mot stranden.

Ack, men när jag återvände,
Stackars gosse ifrån skogen,
Slet mig lös från flickans kyssar,
Nog jag visste hvad som händt mig
Hvad mitt öga plötsligt skådat,
Hvart mitt hjertas frid försvunnit!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

I skogen.

Icke kunde jag det ana,
Icke ana, icke drömma,
Der jag gick i dunkla skogen,
Uti gröna trädens skugga,
Att det så sig skulle hända,
Så förunderligt instunda.

|2|

Icke visste ju mitt öga,
Icke tänkte mina blickar,
Der de spanade kring skogen,
Sågo fåglar, sågo blommor,
Att en sådan fågel varsna,
Plötsligt sådan blomma skåda.

Icke trodde väl mitt hjerta,
Icke kunde det förmoda,
Der det klappade i barmen,
Slog så lugnt innstruketunder tröjan,
Att ren snart det skulle häfvas
Vildt som hafvets våg mot stranden.

Ack, men när jag återvände,
Stackars gosse ifrån skogen,
Slet mig lös från flickans kyssar,
Nog jag visste hvad som händt mtillagtsstruketig
Hvad mitt öga plötsligt skådat,
Hvart mitt hjertas frid försvunnit!

Dokumentet i faksimil