17.7.1864 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Käre vän!

Jag fick av den unge elegante Ståhlberg veta att du har för avsikt att besöka oss i morgon kväll, men eftersom bataljonernas första trupprevy för mig är fastslagen till onsdag och för Robert till nästa torsdag skulle vi bli ännu gladare om du kom torsdag kväll för att fira vår succé eller trösta oss i fall av fiasko. På lördag kunde vi alla åka tillsammans till Helsingfors. – I kväll går vi för att träffa Felix, som enligt|2| Ståhlberg, eventuellt anländer med tåg till Tavastehus. Om du för övrigt kommer i morgon är det alltid till tröst för oss att ha dig nära under dessa dagar av prövning och om du tycker att vi är för upptagna av våra bataljoner kan du roa dig med vännen Fogelholm. –

För övrigt mår vi bra. Tusen hälsningar till Mamma, systrarna och bröderna från Robert

och

Torsten.

P.S. Fråga Levendahl när han tänker sända resten av målskjutningstavlorna (i papper) som Åkerman har beställt åt mig.

Finsk text

|1|

Rakas ystävä!

Olen saanut kuulla nuorelta ja elegantilta Ståhlbergilta, että Sinulla on aikomus tulla katsomaan meitä huomenna illalla, mutta koska pataljoonien ensimmäinen katselmus on määrätty minulle keskiviikoksi ja Robertille ensi torstaiksi, ilahduttaisit meitä vieläkin enemmän, jos saapuisit torstai-iltana nauttimaan menestyksestämme, tai lohduttamaan meitä mahdollisen fiascon tapahduttua. Lauantaina voisimme lähteä kaikki yhdessä Helsinkiin. – Tänä iltana menemme tapaamaan Felixiä, joka|2| Ståhlbergin kertoman mukaan saapuu ehkä rautateitse Hämeenlinnaan. Muuten, jos tulet huomenna, olisi aina kyllä lohdullista meille saada Sinut tänne lähellemme näiksi koettelemusten päiviksi. Ja jos olemme mielestäsi liian varattuja pataljooniemme takia, voit huvitella ystäväsi Fogelholmin kanssa.

Voimme hyvin, paljon terveisiä Mammalle, sisarille ja veljille Robertilta

ja

Torstenilta

P.S. Kysy Levendahlilta, milloin hän lähettää loput maaliinammuntataulut (paperiset), jotka Åkerman on tilannut minulle.

Original (transkription)

|1|

Cher ami !

J’ai appris par le jeune élégant
Ståhlberg que tu as l’intention
de venir nous voir demain soir,
mais la première revue des bataillons
étant fixé pour moi à mercredi et
pour Robert à jeudi prochain tu
nous ferais encore plus de plaisir
si tu arriverai jeudi soir pour te
réjouir de nos succès ou nous con-
soler en cas de fiasco. – Samedi
nous pourrions aller tous ensemble
à Hfors. – Ce soir nous allons à
la rencontre de Felix qui, d’après
|2| ce que m’a dit Ståhlberg, arrivera
peut-être par le chemin de fer à Thus.
Du reste si tu arrives demain, ce
sera toujours une consolation pour
nous de t’avoir près de nous pen-
dant ces jours d’épreuve et si tu
nous trouves trop preoccupés de nos
bataillons tu pourras t’amuser avec
l’ami Fogelholm. –

Du reste nous nous portons bien.
Mille choses à Maman, aux sœurs
et aux frères de la part de Robert

et

Torsten.

P.S. Demande à Lesvårtyttvendahl quand
il nous enverra le rest des målskjutnings-
taflor
(en papier) qu’Åkerman a commandé
pour moi. –

Dokumentet i faksimil