22.12.1865 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|0|

Bästa Farbror Adolf!

Länge nog har jag uppskjutit besvarandet af Farbrors vänskapsfulla bref som jag erhöll vid min ankomst hit d. 15 November. Le tourbillon de la vie parisiennefr. Det parisiska livets virvlar har så noga upptagit tiden att jag knappast hunnit ordenligt obs[...]oläslig/saknad text korrespondens som måstetillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text till tiden. Då jag nu o[...]oläslig/saknad text mig” att aflägga min [...]oläslig/saknad text Farbrors hjertliga och [...]oläslig/saknad text önskningar, har tyvärr [...]oläslig/saknad text tillkommit för meddelande [...]oläslig/saknad text Torsten erfor jag för par dagar sedan att Tante Fannys åldrige fader lemnat detta jordiska lif. Jag ber Farbror|2| [...]oläslig/saknad textven meddela Tante Fanny [...]oläslig/saknad text vtillagt av utgivarenårt uppriktiga deltagande i Eder förlust. Att det måste kännas smärtsamt för Tante Fanny att på så länge icke ha kunnat egna sin gamle fader några omsorger – och att icke för närvarande kunna vara hos sin moder för att trösta henne – det är väl naturligt. Men å andra sidan har hon dock det lindrande medvetande [...]oläslig/saknad text att dentillagt av utgivaren hädangångne fått längre, än [...]oläslig/saknad text är menniskor förunnadt, [...]oläslig/saknad text qväll – samt att han [...]oläslig/saknad text sina barn så långt [...]oläslig/saknad text icke mera behöfva det [...]oläslig/saknad text. Måtte Tante Fanny [...]oläslig/saknad text modig resignation finna [...]oläslig/saknad text stillagt av utgivarenorgliga tanken att icke mera få se honom här på jorden, – det önskas uppriktigt af en hvars sinne|3| ännu så ofta är fördyst[...]oläslig/saknad text årens smärtsamma förlus[...]oläslig/saknad text

Och må det tillåtas mig [...]oläslig/saknad text öfvergå till någonting gladare – – till en kort skildring af de senast förflutna två månaderna, hvilka oaktadt alla sorgliga minnen ändå varit de lyckligaste i mitt lif. – Tre dagar efter bröllopet, d. v. s. d. 27. OktOktober, reste vi, landvägen, till Petersburg. Angelägna att snart hinna till hufvudmålet för vår resa dröjde vi der, liksom ock i Berlin och Dresdentillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text några få dagar, – och hu[...]oläslig/saknad text notis endast om det som [...]oläslig/saknad text uppmärksammas. Från Dresdentillagt av utgivaren[...]oläslig/saknad text till Frankfurt och derifrån [...]oläslig/saknad text till Cöln och – så hit. Ef[...]oläslig/saknad text ha bott i Hôtel de Belgique, [...]oläslig/saknad text flyttade vi till vårt nuvarande g[...]oläslig/saknad text tabla logis vid Boulevard StSaint Michel, 16svårtytt. Vi ha här två stora glada rum med fenetre och balkong åt bulevarden, för 170 fr.francs i månaden.|4| [...]oläslig/saknad text dröja här några månader, [...]oläslig/saknad textför mycket, utan bese små[...]oläslig/saknad textgn, det som förtjenar betraktas [...]oläslig/saknad text franska – samt för Alexandra i musik och för mig i rida, – åhörande af föreläsningar vid Collège de France och L’école de Droit, – läsning af tidningar, – studium af den nya finansiela litteraturen, – allt detta upptager tiden så strängt att man icke skulle hinna ha ett ögonblick ledsamt äfven om detta eljest vore möjligt. Vi ha ju med oss något som kanske icke många i Paris veta utaf: denna innerliga hemtrefnad, som värmer hjertat och skingrar alla moln. Min Alexandra [...]oläslig/saknad textta, älskligaste hustru man kan [...]oläslig/saknad texth jag är derföre fullt berättigad [...]oläslig/saknad textera er af de lyckligaste men[...]oläslig/saknad text

[...]oläslig/saknad text Mtillagt av utgivarenili ämna anträda hemresan [...]oläslig/saknad text Mili har arbetat mycket flitigt [...]oläslig/saknad textde framsteg. Hennes lärare [...]oläslig/saknad text att om hon skulle stanna här [...]oläslig/saknad text garanterar han att hon blefve en [...]oläslig/saknad text Utsigterna att förtjena bra genom lektioner i HforsHelsingfors är nu också säkrare, sedan Jakobsson blifvit kallad till Trondhjem. –

Min svärmor skrifver och ber mig framföra hennes tacksägelse för farbrors bref. –

Jemte det vi hoppas att barnens glädje vid julhelgen|1| skall bidraga att skingra sorgen, önska vi Eder alla ett godt nytt år! Alexandra instämmer i de hjertliga helsningar som sändes Eder af Farbrors tillgifne

Leo M

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Kovin kauan olen lykännyt vastaamista Sedän ystävälliseen kirjeeseen, jonka sain saapuessani tänne 15. marraskuuta. Aikani on niin tarkoin kulunut pariisilaiselämän pyörteissäfr, että tuskin olen ehtinyt kunnolla [...]oläslig/saknad text kirjeenvaihtoa, joka täytyy [...]oläslig/saknad text Kun minä nyt [...]oläslig/saknad text esittääkseni minun [...]oläslig/saknad text Sedän sydämelliset ja [...]oläslig/saknad text toivotukset, on valitettavasti [...]oläslig/saknad text ilmaantunut kerrottavaksi [...]oläslig/saknad text

Torsten ilmoitti pari päivää sitten, että Fanny-tädin vanha isä on jättäyt tämän maallisen elämän. Pyydän setää [...]oläslig/saknad text välittämään Fanny-tädille vilpittömän osanottomme menetyksenne johdosta. Onhan luonnolllista, että Fanny-tädistä täytyy ola tuskallista, ettei hän niin pitkään aikaan voinut omistaa minkäänlaista huolenpitoaan isälleen – eikä hän voi nyt tällä hetkellä olla paikalla lohduttamassa äitiään.Toisaalta hänellä on kuitenkin huojentava [...]oläslig/saknad text tietoisuus, että poismennyt sai kuitenkin pitkän elämän illan [...]oläslig/saknad text, pitemmän kuin mitä useimmille on suotu, samoin kuin että hän [...]oläslig/saknad text lapsiaan niin pitkään [...]oläslig/saknad text ei tarvitse enää [...]oläslig/saknad text

Kunpa Fanny-täti [...]oläslig/saknad text tyynesti alistuen löytää [...]oläslig/saknad text surullisen ajatuksen, ettei enää näe häntä täällä maan päällä, – sitä toivottaa hänelle eräs, jonka mieli yhäkin niin usein synkkenee [...]oläslig/saknad text vuoden tuskallisista menetyksistä [...]oläslig/saknad text.

Ja kuitenkin minun sallittaneen [...]oläslig/saknad text siirtyä hieman iloisempiin aiheisiin – – lyhyeen kuvaukseen viimeisistä kahdesta kuukaudesta, jotka kaikista surullisista muistoista huolimatta ovat olleet elämäni onnellisimmat. Kolme päivää häiden jälkeen, toisin sanoen 27. Lokakuuta, matkustimme maanteitse Pietariin. Koska halusimme pian matkamme varsinaiseen päämäärään, viivyimme siellä, kuten myös Berliinissä ja Dresdenissä [...]oläslig/saknad text, vain muutamia päiviä ja [...]oläslig/saknad text tietoa vain siitä mikä [...]oläslig/saknad text merkillepantavaa. Dresdenistä [...]oläslig/saknad text Frankfurtiin ja sieltä [...]oläslig/saknad text Kölniin ja sieltä tänne. Sen jälkeen [...]oläslig/saknad text asuneet Hotel de Belgiquessa [...]oläslig/saknad text muutimme tänne nykyiseen asuinpaikkaamme Boulevard St. Michel 16. Meillä on kaksi suurta, iloista huonetta, ikkunat sekä parveke bulevardille, 170 frangilla kuussa. [...]oläslig/saknad text viipyä täällä muutamia kuukausia [...]oläslig/saknad text liian paljon, vaan nähdä [...]oläslig/saknad text joka on katsomisen arvoista [...]oläslig/saknad text ranskaa, ja Alexandralle musiikkia sekä minulle ratsastusta [...]oläslig/saknad text kuuntelen luentoja College de Francessa ja L’école de Droitissa – luen sanomalehtiä – seuraan uusinta taloudellista kirjallisuutta. Kaikki tämä vie ajan niin tarkkaan, ettei ehdi jäädä hetkeksikään suremaan vaikka se muuten olisi mahdollista. Meillähän on mukanamme jotain, mistä monet pariisilaiset eivät ehkä tiedäkään: tämä viihtyisä kotielämä, joka lämmittää sydämet ja haihduttaa kaikki pilvet. Minun Alexandrani [...]oläslig/saknad text rakastettavin vaimo, mitä miehellä voi [...]oläslig/saknad text olen siksi täysin oikeutettu [...]oläslig/saknad text onnellisimpien ihmisten [...]oläslig/saknad text Mili aikoo lähteä kotimatkalle [...]oläslig/saknad text Mili on työskennellyt hyvin ahkerasti. [...]oläslig/saknad text edistynyt [...]oläslig/saknad text hänen opettajansa [...]oläslig/saknad text että jos hän voisi jäädä tänne [...]oläslig/saknad text taata, että hänestä tulisi [...]oläslig/saknad text Mahdollisuudet ansaita hyvin tuntien antamisella Helsingissä ovat nyt sitäkin paremmat, kun Jakobsson on kutsuttu Trondheimiin.

Anoppini kirjoittaa ja pyytää minua esittämään hänen kiitoksensa sedän kirjeestä. Samalla kun toivomme, että lasten jouluilo auttaa loitontamaan suruja, toivomme Teille kaikille hyvää uutta vuotta! Alexandra yhtyy sydämellisiin terveisiin, jotka teille lähettää

Sedän uskollinen

Leo M.

Original (transkription)

|0|

Bästa Farbror Adolf!

Länge nog har jag uppskjutit
besvarandet af Farbrors vänskaps-
fulla bref som jag erhöll vid min
ankomst hit d. 15 November. Le
tourbillon de la vie parisienne har
så noga upptagit tiden att jag knap-
past hunnit ordenligt obs[...]oläslig/saknad text
korrespondens som mås [...]oläslig/saknad text
till tiden. Då jag nu o[...]oläslig/saknad text
mig” att aflägga min [...]oläslig/saknad text
Farbrors hjertliga och [...]oläslig/saknad text
önskningar, har tyvärr [...]oläslig/saknad text
tillkommit för meddelande [...]oläslig/saknad text
Torsten erfor jag för par dagar sedan
att Tante Fannys åldrige fader lem-
nat detta jordiska lif. Jag ber Farbror
|2| [...]oläslig/saknad textven meddela Tante Fanny
[...]oläslig/saknad text årt uppriktiga deltagande
i Eder förlust. Att det måste kännas
smärtsamt för Tante Fanny att på så
länge icke ha kunnat egna sin gamle
fader några omsorger – och att icke för
närvarande kunna vara hos sin
moder för att trösta henne – det
är väl naturligt. Men å andra sidan
har hon dock det lindrande medvetande
[...]oläslig/saknad text hädangångne fått längre, än
[...]oläslig/saknad text är menniskor förunnadt,
[...]oläslig/saknad text qväll – samt att han
[...]oläslig/saknad text sina barn så långt
[...]oläslig/saknad text icke mera behöfva det
[...]oläslig/saknad text. Måtte Tante Fanny
[...]oläslig/saknad text modig resignation finna
[...]oläslig/saknad text orgliga tanken att icke mera
få se honom här på jorden, – det
önskas uppriktigt af en hvars sinne
|3| ännu så ofta är fördyst[...]oläslig/saknad text
årens smärtsamma förlus[...]oläslig/saknad text

Och må det tillåtas mig [...]oläslig/saknad text
öfvergå till någonting gladare – – till
en kort skildring af de senast förflutna
två månaderna, hvilka oaktadt alla
sorgliga minnen ändå varit de lyckli-
gaste i mitt lif. – Tre dagar efter bröl-
lopet, d. v. s. d. 27. OktOktober, reste vi, landvägen,
till Petersburg. Angelägna att snart hinna
till hufvudmålet för vår resa dröjde vi der,
liksom ock i Berlin och Dres [...]oläslig/saknad text
några få dagar, – och hu[...]oläslig/saknad text
notis endast om det som [...]oläslig/saknad text
uppmärksammas. Från D[...]oläslig/saknad text
till Frankfurt och derifrån [...]oläslig/saknad text
till Cöln och – så hit. Ef[...]oläslig/saknad text
ha bott i Hôtel de Belgique, [...]oläslig/saknad text
flyttade vitillagt till vårt nuvarande g[...]oläslig/saknad text
tabla logis vid Boulevard StSaint Michel, 16svårtytt. Vi ha
här två stora glada rum med fenetre och
balkong åt bulevarden, för 170 fr.francs i månaden.
|4| [...]oläslig/saknad text dröja här några månader,
[...]oläslig/saknad textför mycket, utan bese små-
[...]oläslig/saknad textgn, det som förtjenar betraktas
[...]oläslig/saknad text franska – samt för Alexandra i
musik och för mig i rida, – åhörande af
föreläsningar vid Collège de France och L’école
de Droit, – läsning af tidningar, – studium
af den nya finansiela litteraturen, – allt detta
upptager tiden så strängt att man icke skulle
hinna ha ett ögonblick ledsamt äfven om detta
eljest vore möjligt. Vi ha ju med oss något
som kanske icke många i Paris veta utaf:
denna innerliga hemtrefnad, som värmer hjer-
tat och skingrar alla moln. Min Alexandra
[...]oläslig/saknad textta, älskligaste hustru man kan
[...]oläslig/saknad texth jag är derföre fullt berättigad
[...]oläslig/saknad textera er af de lyckligaste men-
[...]oläslig/saknad text

[...]oläslig/saknad text ili ämna anträda hemresan
[...]oläslig/saknad text Mili har arbetat mycket flitigt
[...]oläslig/saknad textde framsteg. Hennes lärare
[...]oläslig/saknad text att om hon skulle stanna här
[...]oläslig/saknad text garanterar han att hon blefve en
[...]oläslig/saknad text Utsigterna att förtjena bra genom
lektioner i HforsHelsingfors är nu också säkrare, sedan
Jakobsson blifvit kallad till Trondhjem. –

Min svärmor skrifver och ber mig framföra
hennes tacksägelse för farbrors bref. –

Jemte det vi hoppas att barnens glädje vid julhelgen
|1| skall bidraga att skingra sorgen, önska vi Eder alla ett godt nytt år! Alexandra in-
stämmer i de hjertliga
helsningar som sändes Eder
af Farbrors tillgifne

Leo M

Dokumentet i faksimil