19.6.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|143|

Öfverstelöjtnant Costiander, Borgå.

Vi resa i morgon Tisdag, dröja öfver Onsdagen, vänta Dig säkert från Kervo. Svik icke!

Mechelin.

Finsk text

Everstiluutnantti Costiander, Porvoo

Matkustamme huomenna tiistaina, viivymme keskiviikon, odotamme Sinua varmuudella Keravalta. Älä tuota pettymystä!

Mechelin

Original (transkription)

|143|

Öfverstelöjtnant Costiander,
Borgå.

Vi resa i morgon Tisdag, dröja öf-
ver Onsdagen, vänta Dig säkert från
Kervo. Svik icke!

Mechelin.

Dokumentet i faksimil