28.8.1867 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Föratt bereda Dig tillfälle att få en ungefärlig öfverblick rörande priserna på säd i Tavastehus under olika år, har jag afskrifvit det på torget gångbara priset för hvarje vecka alltsedan 1859, då Hämäläinen började utkomma och noterade priserna enligt borgares uppgifter. Enligt dessa förteckningar synes i allmänhet att priserna på råg stå lägst under September och Oktober månader och på korn och hafre under Oktob.Oktober Novemb.November och Decemb.December månaderna. Likväl förekomma besynnerliga afvikelser ifrån denna regel, men i allmänhet torde man kunna beräkna att en tunna säd uppköpt under dessa månader kan säljas på våren med en vinst af cirka 3 mark per tunna. Tiden torde nu vara inne att sända nödiga medel för uppköp af säckar och säd. Jag har lyckats upphyra|2| ett godt magasin för 10 mark per månad. Nya säckar komma här att kosta 1 mark. 50 penni och jag har annonserat i Hämäläinen om uppköp af sådana. Får den goda väderleken fortfara så torde tillgången på vårsäd i allmänhet bli ganska god, men huruvida våra bönder få råg till afyttring i betydligare qvantiteter är tvifvelaktigt. Jag reser troligen i dag till KandolaKantola för att jaga i sällskap med Wahlberg som redan några dagar vistats hos Palmfelt. Nu ber jag Dig att ovilkorligen med Thorsdagsposten och under adress Tavastehus Kandola underrätta mig om hvilken dag Du bestämdt inträffar i Tavastehus på det jag derefter må kunna rätta min afresa från Kandola. På det du må bli tillfälle att få brefvet i god tid, adresserar jag det direkte till Föreningsbanken. Skulle Du af en eller annan orsak icke kunna skrifva med Thorsdags posten så kommer brefvet icke fram med Jyväskylä posten till Kandola.

Välkommen till Din broder

Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Jotta antaisin sinulle mahdollisuuden suurin piirtein tarkastella viljan hintoja Hämeenlinnan torilla eri vuosina, olen jäljentänyt torihinnat joka viikolta lähtien vuodesta 1859, joloin Hämäläinen alkoi ilmestyä ja julkaista hinnat porvarien antamien ilmoitusten mukaisesti. Näistä merkinnöistä näkyy, että yleisesti ottaen rukiin hinta on ollut halvimmillaan syys- ja lokakuussa, ohran sekä kauran loka-, marras- ja joulukuussa. Tästä säännöstä on tosin joitain poikkeuksia, mutta yleisesti ottaen voisi arvioida, että noina kuukausina ostetun viljan on pystynyt keväällä myymään ainakin 3 markan voitolla tynnyriltä. Nyt lienee aika lähettää säkkien ja viljan ostoon tarvittavat rahat. Onnistuin vuokraamaan hyvän makasiinin 10 markalla kuukaudessa. Uudet säkit tulevat maksamaan 1 mk 50 penniä, olen laittanut Hämäläiseen ilmoituksen niiden ostamisesta. Jos hyvät säät jatkuvat, tulee kevätviljan saatavuus olemaan yleisesti ottaen varsin hyvä, mutta saavatko talonpoikamme suurempia määriä rukiita myytäväksi, se on vielä epävarmaa. Menen tänään Kantolaan metsästääkseni Wahlbergin kanssa, joka on muutamia päiviä oleskellut Palmfeltin luona. Nyt pyydän sinulta, että ehdottomasti lähetät torstain postissa osoitteeseen Hämeenlinna Kantola minulle tiedon siitä, milloin tarkasti ottaen olet tulossa Hämeenlinnaan, jotta voisin sovittaa poislähtöni Kantolasta sen mukaan. Laitan kirjeeni suoraan Yhdyspankkiin, jotta saisit sen hyvissä ajoin. Jos syystä tai toisesta et voi kirjoittaa torstain postissa, niin kirje ei Jyväskylän postin mukana tule perille Kantolaan.

Tervetuloa luokse veljesi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Föratt bereda Dig tillfälle att få en un-
gefärlig öfverblick rörande priserna på säd
i Tavastehus under olika år, har jag af-
skrifvit det på torget gångbara priset
för hvarje vecka alltsedan 1859, då Hä-
mäläinen började utkomma och noterade
priserna enligt borgares uppgifter. Enligt des-
sa förteckningar synes i allmänhet att priserna
på råg stå lägst under September och Oktober
månader och på korn och hafre under
Oktob.Oktober Novemb.November och Decemb.December månaderna.
Likväl förekomma besynnerliga afvikelser
ifrån denna regel, men i allmänhet torde
man kunna beräkna att en tunna säd upp-
köpt under dessa månader kan säljas
på våren med en vinst af cirka 3 mark
per tunna. Tiden torde nu vara inne
att sända nödiga medel för uppköp af
säckar och säd. Jag har lyckats upphyra
|2| ett godt magasin för 10 mark per må-
nad. Nya säckar komma här att kosta
1 mark. 50 penni och jag har annonserat
i Hämäläinen om uppköp af sådana.
Får den goda väderleken fortfara så tor-
de tillgången på vårsäd i allmänhet
bli ganska god, men huruvida våra
bönder få råg till afyttring i betydligare
qvantiteter är ostrukettvifvelaktigt. Jag reser tro-
ligen i dag till Kandola för att jaga i
sällskap med Wahlberg som redan några
dagar vistats hos Palmfelt. Nu ber jag
Dig att ovilkorligen med Thorsdagsposten
och under adress Tavastehus Kandola
underrätta mig om hvilken dag Du
bestämdt inträffar i Tavastehus på det
jag derefter må kunna rätta min afresa
från Kandola. På det du må bli till-
fälle att få brefvet i god tid, adresserar
jag det direkte till Föreningsbanken. Skulle
Du af en eller annan orsak icke kunna
skrifva med Thorsdags posten så kommer
brefvet icke fram med Jyväskylä posten till
Kandola.

Välkommen till Din broder

Robert.

Dokumentet i faksimil