17.7.1870 Knut Stjernvall–LM

Svensk text

|1|

Min Heders Broder!

Tack för Georgerskasvårtytt brefvet det medföljer härmedelst, i nästa onsdag får jag veta om Bror kommer till Berlin. Nog lärer det vara af nöden att Du får tala med Berlinarne. –

I förväntan på underrättelser till P.burgSankt Petersburg förblifver jag brors tillgifne

K. Stjernvall

Finsk text

Hyvä veli!

Kiitos Georgerin kirjeestä, joka seuraa ohessa, ensi keskiviikkona saan tietää, tuleeko Veli Berliiniin. Olisi kyllä tarpeen että Sinä puhuisit Berliiniläisille. –

Odotellen uutisia Pietariin

veljen uskollinen

K. Stjernvall

Original (transkription)

|1|

Min Heders Broder!

Tack för Georgerskasvårtytt brefvet
det medföljer härmedelst,
i nästa onsdag får jag veta
om Bror kommer till Berlin.
Nog lärer det vara af nöden
att Du får tala med
Berlinarne. –

I förväntan på underrättelser
till P.burgSankt Petersburg förblifver jag
brors tillgifne

K. Stjernvall

Dokumentet i faksimil