14.8.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Ni måste ha varit mycket upptagna de senaste femton dagarna när man inte hört något från er. Och jag tänker mig att du inte kommer ha något emot att få ett slut på detta besvär! ... Jag har tillbringat tiden med att arbeta och oroa mig. Rosenborg har åkt någonstans. När han återvänder låter han mig tentera. Under tiden måste jag skriva en uppsats för honom – vilken inte är helt lätt: Framställning av de allmänna grunder, på vilka jordbeskattningen hos oss vilar, och densammas förhållande till den moderna finanslärans grundsatsersv.

Jag hittade för några dagar sedan din parisiska bonjour. Har du behov av den eller inte? – Om du tillåter sänder jag den till Adu, som har stort behov av en bonjour för att vara representabel i Tavastehus. Låt mig veta genom Linder! Tusen hälsningar till Robert, som får återse sin familj på söndag.

Din

Leo.

Hur vill du göra med hyran till Idestam, som jag måste betala till Forselles? Vill du att jag tar summan (18 rubel) från dina tillgångar på Föreningsbanken, eller vill du sända den till mig? – Jag gör betalningen i morgon, när Forselles väntas tillbaka.

Finsk text

Rakas Torstenini,

Olette varmasti olleet hyvin kiireisiä näiden parin viikon aikana, kun teistä ei ole kuulunut mitään. Ja luulenpa ettei tämän kaiken hämmingin loppuminen ole Sinulle lainkaan epämieluista! … Olen viettänyt aikaani työnteossa ja ikävystymisessä. Rosenborg lähti käymään jossain. Palattuaan hän pitää minulle tentin. Sillä välin minun on kirjoitettava hänelle kirjoitelma, joka ei suinkaan ole helppo: Framställning af de allmänna grunder, på hvilka jordbeskattningen hos oss hvilar, och densammas förhållande till den moderna finanslärans grundsatsersv (Kuvaus niistä yleisistä perusteista, joiden varassa maaverotuksemme lepää, ja sen suhde nykyaikaisiin talousopin periaatteisiin).

Löysin jokin päivä sitten pariisilaisen bonjour-pukusi. Tarvitsetko sitä vai et? Jos sallit, lähetän sen Adulle, joka tarvitsee kovasti bonjouria esittäytyäkseen Hämeenlinnassa. Välitä minulle tieto Linderin kautta! Paljon terveisiä Robertille, joka näkee taas sunnuntaina perheensä.

Leosi.

Kuinka haluat toimia sen Idestamille kuuluvan vuokran suhteen, joka minun on maksettava Forsellesille? Haluatko että otan summan (18 ruplaa) rahoistasi YhdyspankistaFöreningsbanken vai haluatko lähettää sen minulle? Suoritan maksun huomenna, sillä Forselles on tulossa takaisin.

Original (transkription)

|1|

Mon cher Torsten,

Vous devez être très occupés pendant ces
quinze jours qu’on n’a rien entendu de vous.
Et je pense que la fin de tout cet embarras ne
te sera point désagréable! .... J’ai passé le
temps en travaillant et en m’ennuyant. Rosenborg est
parti quelque part. À son retour il me recevra
en tentamen. En attendant je dois lui écrire un
thème – qui n’est pas très facile: Framställning af de
allmänna grunder, på hvilka jordbeskattningen hos oss hvilar,
och densammas förhållande till den moderna finanslärans
grundsatser.

J’ai trouvé, il y a quelques jours, ton bonjour parisien.
Est-ce que tu en as besoin ou non? – Si tu le permets
je l’enverrai à Adu, qui a grand besoin d’un bonjour
pour se présenter à Thus. Laisse-moi savoir cela par
Linder! Mille choses à Robert, qui reverra
dimanche sa famille.

Ton

Leo.

Comment veux-tu faire avec ta rente à Idestam, que je dois
payer à Forselles? Veux-tu que je prenne la somme (18 roubles)tillagt de ton fonds à Föreningsbanken,
ou veux-tu me l’envoyer? – Je ferai le payment demain, puisque Fselles est de retour.

Dokumentet i faksimil