21.4.1867 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo!

Den 11 Febr.Februari tillskref jag dig och hade den 16de glädjen inhändiga ditt bref af d. 6te med underrättelse om ditt Leben und Webenty. liv och leverne.

Att Du, med så många jern i elden, måste finna tiden knapp till privat korrespondens, inser jag fullkomligt och har ej heller tillskrifvit din långa tystnad någon annan orsak; ty att någon likgiltighet eller köld oss emellan skulle uppstå, anser jag neppeligen ligga inom eventualiteternas område. – Gud ske lof, att inga skyar på helsans vägnar förmörka eder horizont. När allt är bra i detta afseende, finner nog en pater familiaslat. familjefar krafter till arbete och möjligtvis infallande svårigheters besegrande.

Torstens lycka och goda förhoppningar om|2| äktenskaplig sällhet är ett vigtigt moment till glädje för oss alla, som så uppriktigt hålla af honom. För min del skulle jag önska, att bröllopet kunde ske före Augusti, på det jag också kunde få bevista det.

Jag har neml.nämligen ansökt och erhållit 29 dagars permission för att beledsaga Oskar till Petersburg, der han skall förberedas till inträdes examen i Sjö Kad. KorpsenKadettkåren. Jag tänker begifva mig härifrån i slutet af Maji och hoppas, med någon prolongation på min permission, kunna utsträcka min resa till början af Juli, i händelse af utsigt att sålunda få dansa på Torstens bröllop, hvilket jag väl närmare får afhandla med eder vid ankomsten till Helsingfors. Skulle Du eller någon annan före den tiden vilja göra mig något meddelande dessförinnan, bör det således ske snart.

|3|

Fanny ämnar äfven under sommaren företaga en resa, för att, efter många års skilsmessa sammanträffa med sin morbror, Vicomte de Castellan, – en dernier lieu chargé d’affaires de France près de l’Empereur de Marocfr. senast Frankrikes chargé d’affaire hos kejsaren av Marocko, i hvilken egenskap Vicomten i flere år residerat i Tanger. För sin något skrala hälsas skull har han ej ansett sig kunna acceptera vår inbjudning till Christiania och derföre aftalt möte i Hamburg, dit Fanny torde komma att åtföljas af Julinka, som i nästa månad blir 14 år gammal.

Du inser häraf, att också vi ha jern i elden. – Svärmor blir mer och mer sjuklig och torde neppeligen i sommar våga en resa till våra trakter. Svåger Philippescosvårtytt, numera chef för ett walachiskt ulanregement, tyckes ha så fullt upp med funderingar, att hans Constance icke heller|4| torde kunna fullfölja sin afsigt att denna sommar besöka oss. – Hvad den närmaste framtiden för resten gömmer i sitt sköte, är svårt att förutsäga: le sphinx au bord de la Seine connaît peut-être le mot de l’énigme, mais il se réserve de le prononcer lorsque le temps opportun sera venu. Jusquelà, il faut prendre patience et attendre, comme le font les parties intéressées – l’arme au bras.fr. sfinxen vid Seine [Napoleon III] känner kanske till svaret på gåtan, men han avslöjar det inte förrän tiden är mogen. Fram till dess får man ha tålamod och vänta, såsom de inblandade parterna – med vapen i hand.

Detta bref afgår först med morgondagens post, ehuru jag användt en del af påskdagen till dess nedskrifvande. Måtte det finna eder alla glada och vid helsa. Anmäl vår vördnad för din svärmor och framför en hjertlig helsning till alla öfriga medlemmar af familien från din

alltid tillgifne onkel

A. Mechelin

Helsa hjertligen din bror, Adolf när du skrifver till honom och säg att jag uppriktigt gläder mig åt hans framsteg på Mustiala.

Jag skrifver i dag till Robert i ThusTavastehus, bland annat angående min förestående resa med Oskar. Torsten har förmodlförmodligen i sinom tid inhändigat mitt lyckönsknings bref.

Finsk text

Leo hyvä

Kirjoitin sinulle 11. helmikuuta ja 16. päivä minulla oli ilo saada kirjeesi, jossa kerroit elämästäsi ja toiminnastasi.

Ymmärrän täysin, että kun sinulla on niin monta rautaa tulessa, on yksityiseen kirjeenvaihtoon niukasti aikaa, ja siksi en arvellutkaan, että pitkään hiljaisuuteesi olisi mitään muuta syytä. En nimittäin oikein näkisi olevan mahdollisuuksien rajoissa, että meidän välillemme syntyisi minkäänlaista välinpitämättöyyttä tai kylmyyttä. – Luojan kiitos, että terveyden puolella mitkään pilvet eivät varjosta teidän horisonttianne. Kun kaikki on sillä puolella kunnossa, niin perheenisä löytää kyllä voimia työhön ja mahdollisesti koituvien vaikeuksien voittamiseen.

Torstenin onni ja hänen näköalansa avioliiton autuuden suhteen on tärkeä ilonaihe meille kaikille ja suomme sen niin mielellämme hänelle. Omalta puoleltani toivoisin, että häät olisivat ennen elokuuta, niin että minäkin voisin olla mukana.

Olen nimittäin hakenut ja saanut 29 päivän virkavapaan saattaakseni Oskarin Pietariin merikadettikunnan pääsykokeisiin. Aion lähteä täältä toukokuun lopussa ja toivon että saan pidennystä vapaaseeni ja voin jatkaa matkallaoloa heinäkuun alkuun saakka, jos nimittäin silloin olisi mahdollisuus päästä tanssimaan Torstenin häitä. Tästä asiasta puhumme varmaankin tarkemmin kun tulen teille Helsinkiin. Jos sinä tai joku muu aiotte lähettää minulle jotain tietoja vielä sitä ennen, sen täytyy siis tapahtua nopeasti.

Fanny aikoo myös tehdä kesällä matkan tavatakseen monen vuoden eron jälkeen enonsa Vicomte de Castellanin, joka on Ranskan keisarin asiainhoitaja Marokon keisarikunnassa ja siinä ominaisuudessa Vicomte on asunut monta vuotta Tangerissa. Hän ei hieman heikon terveytensä vuoksi ole katsonut voivansa hyväksyä kutsuamme tänne Osloon ja siksi tapaaminen on sovittu Hampuriin, jonne Fannyn pitäisi matkustaa Julinkan seurassa, hän täyttää ensi kuussa 14 vuotta.

Huomaat tästä, että myös meillä on rautoja tulessa. Anoppi on aina vain sairaalloisempi ja tuskin uskaltaa tänä kesänä matkustaa tänne näille seuduille. Appi Philip, joka nykyään on ulaanirykentin päällikkö Valakiassa lienee pohdinnoissan päätynyt sellaiselle kannalle, että hänen Constancensa ei myöskään siitä syystä voi toteuttaa päätöstään matkustaa meidän luoksemme kesällä. Mitä lähin tulevaisuus muuten kätkee huomaansa, sitä on vaikea ennakoida: sfinksi Seinen rannalla saattaa tietää vastauksen arvoitukseen, mutta se varaa oikeuden lausua sen vasta sopivan hetken tullen. Siihen asti on odotettava kärsivällisesti, niin kuin asianomaiset osapuolet tekevät – ase kädessä.

Tämä kirje lähtee vasta huomisen postissa, koska käytin osan pääsiäispäivää sen kirjoittamiseen. Toivottavasti se löytää teidät kaikki terveinä ja iloisina. Välitä kunnioitukseni anopillesi ja kerro sydämelliset terveiset kaikille muille perheenjäsenille

Alati uskollinen setäsi A. Mechelin

Sano sydämelliset terveiset veljellesi Adolfille ja kerro, että iloitsen vilpittömästi hänen edistymisestään Mustialassa.

Kirjoitan tänään Robertille Hämeenlinnaan, muun muassa tulevasta matkastani Oskarin kanssa. Torsten on toivon mukaan aikanaan saaanut onnittelukirjeeni.

Original (transkription)

|1|

Gode Leo!

Den 11 Febr.Februari tillskref jag dig och hade
den 16de glädjen inhändiga ditt bref af d. 6te
med underrättelse om ditt Leben und Weben.

Att Du, med så många jern i elden,
måste finna tiden knapp till privat kor-
respondens, inser jag fullkomligt och har
ej heller tillskrifvit din långa tystnad någon
annan orsak; ty att någon likgiltighet eller
köld oss emellan skulle uppstå, anser jag
neppeligen ligga inom eventualiteternas om-
råde. – Gud ske lof, att inga skyar på
helsans vägnar förmörka eder horizont.
När allt är bra i detta afseende, finner nog
en pater familias krafter till arbete och möj-
ligtvis infallande svårigheters besegrande.

Torstens lycka och goda förhoppningar om
|2| äktenskaplig sällhet är ett vigtigt moment
till glädje för oss alla, som så uppriktigt
hålla af honom. För min del skulle jag
önska, att bröllopet kunde ske före Augusti,
på det jag också kunde få bevista det.

Jag har neml.nämligen ansökt och erhållit
29 dagars permission för att beledsaga Oskar
till Petersburg, der han skall förberedas till
inträdes examen i Sjö Kad. KorpsenKadettkåren. Jag
tänker begifva mig härifrån i slutet af Maji
och hoppas, med någon prolongation på min
permission, kunna utsträcka min resa till
början af Juli, i händelse af utsigt att
sålunda få dansa på Torstens bröllop, hvilket
jag väl närmare får afhandla med eder vid
ankomsten till Helsingfors. Skulle Du
eller någon annantillagt före den tiden vilja göra mig
något meddelande dessförinnan, bör det
således ske snart.

|3|

Fanny ämnar äfven under sommaren företaga
en resa, för att, efter många års skilsmessa
sammanträffa med sin morbror, Vicomte
de Castellan, – en dernier lieu chargé d’af-
faires de France près de l’Empereur de
Maroc, i hvilken egenskap Vicomten i flere
år residerat i Tanger. För sin något
skrala hälsas skull har han ej ansett sig
kunna acceptera vår inbjudning till Chris-
tiania och derföre aftalt möte i Hamburg,
dit Fanny torde komma att åtföljas af
Julinka, somtillagt i nästa månad blirtillagt 14 år gammal.

Du inser häraf, att också vi ha jern
i elden. – Svärmor blir mer och mer sjuk-
lig och torde neppeligen i sommar våga
en resa till våra trakter. Svåger Philip-
pesco
svårtytt, numera chef för ett walachiskt ulan-
regement, tyckes ha så fullt upp med fun-
deringar, att hans Constance icke heller
|4| torde kunna fullfölja sin afsigt att denna
sommar besöka oss. – Hvad den närmaste fram-
tiden för resten gömmer i sitt sköte, är svårt
att förutsäga: le sphinx au bord de la Seine
connaît peut-être le mot de l’énigme, mais
il se réserve de le prononcer lorsque le temps
opportun sera venu. Jusquelà, il faut prendre
patience et attendre, comme le font les parties
intéressées – l’arme au bras.

Detta bref afgår först med morgondagens post,
ehuru jag användt en del af påskdagen till dess
nedskrifvande. Måtte det finna eder alla glada
och vid helsa. Anmäl vår vördnad för din svär-
mor och framför en hjertlig helsning till alla
öfriga medlemmar af familien från din

alltid tillgifne onkel

A. Mechelin

Helsa hjertligen din bror, Adolf när du skrifver till honom och säg att jag uppriktigt
gläder mig åt hans framsteg på Mustiala.

Jag skrifver i dag till Robert i ThusTavastehus, bland annat angående min förestående
resa med Oskar. Torsten har förmodlförmodligen i sinom tid inhändigat mitt lyckönsknings bref.

Dokumentet i faksimil