1866 J. V. Snellman–LM

Svensk text

|1|

Det var fråga om, att aflemna förslaget på Tyska. Nu begäres det på Franska. Emedan jag icke har det uppsatt på svenska i nuvarande form, sänder jag närlagda Tyska exemplar med förbindlig anhållan att få det öfversatt till Franskan, så snart möjligen ske kan.

Med all vänskap.

J; V; Sn

NBNota bene Äfven nerskrifvet – kanske genom något tystlåtet fruntimmer – om sådant kan upptäckas.

Finsk text

Oli puhe siitä että ehdotus laaditaan saksaksi. Nyt sitä pyydetään ranskaksi. Koska minulla ei ole sitä nykyisessä muodossaan ruotsiksi, lähetän oheiset saksankieliset kappaleet nöyrästi pyytäen, että ne käännetään mahdollisimman nopeasti ranskaksi.

Kaikella ystävyydellä

J.V. Snellman

Huomio. Myös puhtaaksikirjoitus – ehkä joku luotettava naishenkilö, jos sellainen löydetään.

Original (transkription)

|1|

Det var fråga om, att aflem-
na förslaget på Tyska. Nu
begäres det på Franska. Eme-
dan jag icke har det uppsatt
på svenska i nuvarande form,
sänder jag närlagda Tyska e-
xemplar med förbindlig an-
hållan att få det öfversatt
till Franskan, så snart möj-
ligen ske kan.

Med all vänskap.

J; V; Sn

NBNota bene Äfven nerskrifvet – kanske
genom något tystlåtet frun-
timmer – om sådant kan
upptäckas.

Dokumentet i faksimil