29.6.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Så ledsam underrättelsen i ditt bref af den 14. dennes än var om att dina fruntimmer icke hade tillfälle att vid sitt besök i ThusTavastehus i Juni fortsätta färden hit upp till vår lilla republik gladde det oss hvardera dock att åtminstone Du allena bestämdt ämnade besöka oss under sommaren. Och sedan jag numera af Adu, som i förgår besökte mig, hörde att Du redan i nästa vecka tillernat en utflygt hitåt, skyndar jag att bedja Dig vara hjertligt välkommen. – Äfven för oss passar det bäst att nu få se Dig såsom vår gäst på ett par dagar, emedan Maria omkring den 12. Juli reser till|2| Lahdentaka och jag sålunda under någon tid får vidkännas att vara gräsänkling – naturligtvis i afsaknad af alla de varma servietter en hustru bäst kan iordningställa för att emottaga en af sin mans närmaste vänner. –

Hosföljande check ber jag dig vara god och med måndags posten i förvandladt skick hit öfverstyra samt förblifver under upprepan af mitt redan nedskrifna: välkommen!

din tillgifne

Fedda Im.

Finsk text

Veli Leo!

Niin surullinen kuin olikin 14. päivän kirjeesi ilmoitus siitä, että naisväelläsi ei ollut mahdollisuutta Hämeenlinnassa kesäkuussa käydessään ulottaa matkaansa tänne meidän pieneen tasavaltaamme, niin meitä kumpaakin kuitenkin ilahdutti se tieto, että ainakin sinä yksin olet selkeästi aikeissa käydä meidän luonamme tänä kesänä. Ja kun nyttemmin kuulin Adulta, joka kävi luonani toissapäivänä, että sinä aiot jo ensi viikolla matkustaa tänne päin, niin kiiruhdan toivottamaan sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Myös meille sopii parhaiten, että saamme sinut nyt vieraaksemme pariksi päiväksi, koska Maria matkustaa 12. päivän paikkeilla Lahdentaakse ja minä saan siten olla jonkin aikaa vihreänä leskenä – tietenkin ilman niitä kaikkia palveluksia, jotka rouva parhaiten osaisi hoitaa kuntoon ottaakseen vastaan yhden miehensä läheisimmistä ystävistä.

Pyydän että olet hyvä ja lähetät tässä mukana seuraavan shekin maanantain postissa muunnetussa muodossa tänne takaisin, ja nyt vain toistan vielä jo esittämäni: tervetuloa!

Sinun uskollinen

Fedda Im.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Så ledsam underrättelsen i ditt
bref af den 14. dennes än var om
att dina fruntimmer icke hade
tillfälle att vid sitt besök i ThusTavastehus
i Juni fortsätta färden hit upp
till vår lilla republik gladde
det oss hvardera dock att åt-
minstone Du allena bestämdt
ämnade besöka oss under som-
maren. Och sedan jag numera
af Adu, som i förgår besökte
mig, hörde att Du redan
i nästa vecka tillernat en
utflygt hitåt, skyndar jag att
bedja Dig vara hjertligt väl-
kommen. – Äfven för oss pas-
sar det bäst att nu få se
Dig såsom vår gäst på ett
par dagar, emedan Maria
omkring den 12. Juli reser till
|2| Lahdentaka och jag sålunda
under någon tid får vid-
kännas att vara gräsänkling
– naturligtvis i afsaknad
af alla de varma servietter
en hustru bäst kan iord-
ningställa för att emottaga
en af sin mans närmaste
vänner. –

Hosföljande check ber
jag dig vara god och med
måndags posten i förvandladt
skick hit öfverstyra samt
förblifver under upprepan
af mitt redan nedskrifna:
välkommen!

din tillgifne

Fedda Im.

Dokumentet i faksimil