13.2.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Närlagde räkningar klubbades förliden fredag och lördag med 357 frnc.francs Af ditt tillgodohafvande återstår således 93 mark. Låt mig veta om jag skall skicka deraf 72 m.mark till Wiborg för din ränta, eller huru jag eljest skall använda summan.

Mitt bref rörande låneaffären lärar du väl bekommit; – skrif snart mera i ämnet. Att ”checka” på ditt kreditiv behöfver du för närvarande icke frukta för, emedan Föreningsbanken ligger inne med mera pengar än den önskade.

Här går allt sin gilla gång. Nöjen|2| ha här beståtts i massa, – men icke har det alltid varit roligt för det. Specielt för ögonblicket är mitt humör åter något omtöcknadt genom motgångarnes moln. Blir väl bra igen.

Robert och Torsten äro sedan en tid här; – man vill för Roberts framtid göra vigtiga förändringar, – dock är intet säkert ännu.

Ligan är just ingen liga mera. Paschan dväljas hos sin fästmö. Vi öfriga hvar på sitt håll. Axel och jag sammanträffa dock stundom på balerna hos la haute volée. Igår gjorde vi visiter tillsammans, bland annat hos gumman Armfelt. Hon var vänlig och munter och frisk.|3| Men nu – är detta förbi – hon dog i natt af slag. Ingen säkerhet!

Min mor har lidit af rheumatisk verk, som dock stäfjats något genom chinin. Hon sitter numera dagligen upp en timme i en enkom härför inrättad stol.

Lef väl, du Fortunas skötebarn, och glöm ej i paradiset din

vän

Leo Mechelin

Hjertliga helsningar från mig och alla de mina till din Maria.

P. S.Post Scriptum Just nu inhändigade jag ditt bref af d. 12. Tack! Svaret härnäst.

Finsk text

Kelpo ystävä!

Oheiset viime perjantaina ja lauantaina nuijitut laskelmat osoittavat 357 frangia. Sinun saatavaksesi jää siten 93 markkaa. Kerro minulle, lähetänkö siitä 72 markkaa Viipuriin sinun hyväksesi, tai miten minä summan muutoin käytän. Laina-asioita koskevan kirjeeni olet kai saanut – kirjoitan pian lisää siitä asiasta. Sinun ei nyt tarvitse pelätä että kreditiivilläsi ”käytäisiin” koska Yhdyspankissa on enemmän rahaa kuin toivottu summa.

Täällä kaikki menee asianmukaisesti. Huvituksia on kyllä ollut joukottain – mutta ei se aina hauskaa ole ollut. Juuri tällä hetkellä mielialani on jokseenkin sumea vastoinkäymisten vuoksi – mutta kai se taas hyväksi muuttuu. Robert ja Torsten ovat olleet jo jonkin aikaa täällä – Robertin tulevaisuuden vuoksi tehdään tärkeitä muutoksia – asia ei kuitenkaan ole vielä varma.

Liiga ei ole enää mikään liiga. Paschan oleilee morsiamensa luona. Me kaikki muut tahoillamme. Axel ja minä sentään tapaamme toisinaan korkean tason tanssiaisissa. Eilen teimme visiittejä yhdessä, muun muassa Armfelt-muorin luona. Hän oli ystävällinen, terve ja reipas. Mutta – nyt se ohi – hän kuoli viime yönä. Mikään ei ole varmaa! Minun äitini kärsii reumaattisesta särystä, jota tosin kyetään kiniinillä vähän helpottamaan. Hän istuu nyt päivittäin tunnin ajan tänne vasiten järjestetyllä tuolilla. Hyvästi, sinä Fortunan lemmikki, äläkä unohda paratiisissa ystävääsi

Leo Mecheliniä

Sydämelliset terveiset minulta ja kaikelta kotiväeltäni sinun Mariallesi

P.S. juuri nyt sain käteeni sinun kirjeesi 12. päivältä Kiitos! Vastaan hetimiten.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Närlagde räkningar klub-
bades förliden fredag och lördag
med 357 frnc.francs Af ditt tillgodohafvande
återstår således 93 mark. Låt mig
veta om jag skall skicka deraf 72 m.mark
till Wiborg för din ränta, eller huru
jag eljest skall använda summan.

Mitt bref rörande låneaffären
lärar du väl bekommit; – skrif
snart mera i ämnet. Att ”checka”
på ditt kreditiv behöfver du för
närvarande icke frukta för, emedan
Föreningsbanken ligger inne med
mera pengar än den önskade.

Här går allt sin gilla gång. Nöjen
|2| ha här beståtts i massa, – men icke
har det alltid varit roligt för det. Spe-
cielt för ögonblicket är mitt humör
åter något omtöcknadt genom mot-
gångarnes moln. Blir väl bra igen.

Robert och Torsten äro sedan en
tid här; – man vill för Roberts fram-
tid göra vigtiga förändringar, – dock
är intet säkert ännu.

Ligan är just ingen liga mera.
Paschan dväljas hos sin fästmö. Vi
öfriga hvar på sitt håll. Axel och
jag sammanträffa dock stundom
på balerna hos la haute volée.
Igår gjorde vi visiter tillsammans,
bland annat hos gumman Armfelt.
Hon var vänlig och munter och frisk.
|3| Men nu – är detta förbi – hon dog
i natt af slag. Ingen säkerhet!

Min mor har lidit af rheuma-
tisk verk, som dock stäfjats något
genom chinin. Hon sitter numera
dagligen upp en timme i en enkom
härför inrättad stol.

Lef väl, du Fortunas skötebarn,
och glöm ej i paradiset din

vän

Leo Mechelin

Hjertliga helsningar från mig och
alla de mina till din Maria.

P. S.Post Scriptum Just nu inhändigade jag ditt bref
af d. 12. Tack! Svaret härnäst.

Dokumentet i faksimil