26.11.1865 J. G. Ståhlberg–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Då jag erhöll af dig de 6 000 Mark, som du lånade mig före din afresa härifrån, uppgaf jag för dig mina borgesmän, naturligtvis fullt och fast öfvertygad derom, att de skulle hålla sitt med hand och mun gifna löfte, men emellertid ser jag mig bedragen derpå och finner mig således gränslöst generad. Jag hoppas dock att du känner mig för väl, för att du skulle behöfva misstänka mig för något slags vingleri i saken. Mig återstår således nu att försöka skaffa dig en annan säkerhet, ty ej lärer du endock vilja hudflänga mig, och har jag derföre tänkt att till en början få lemna dig lifsassurans policin och på återstoden af lånet en mindre borgen; Om jag t. ex.till exempel lemnar lifsassuranspoliin för 4 000. Mark och borgen af min svåger, en ganska förmögen man, och bror Oskar, som i vinter gifter sig med en flicka, värd ganska många tusen rublar, så hoppas jag, att du är blidkad emot mig och huru sakerna än må gestalta sig, skall jag uppbjuda all min förmåga, för att ställa allt på klar fot. Du må väl ej dömma mig för strängt, ty det skulle krossa mig. Din egen erfarenhet har säkert lärt dig, huru man kan blifva lurad här lifvet och derföre hoppas|2| jag än en gång, att du kan uppfatta min ställning. Då du någon gång har ledighet, så hoppas jag, att du besvarar dessa mina slarfviga rader, ty dessförinnan är jag i högsta grad orolig. Förlåt, bästa Leo mig och behandla mig skonsamt, mig arme man. Jätten skrifver till mig hvarje vecka långa bref med kommissioner i alla möjliga branscher. I dag för 14. dagar sedan blef hans älskvärda fru välsignad med en välskapad flicka, hvarom också du troligen redan fått notis, men jag kan dock ej underlåta att anonsera härom, ty det kunde ju hända, att detta ej ännu kommit till dina öron. Förlåt det gränslösa slarfvet utaf den gamle slarfven

Ståhlberg.

Frambär min komplimang till de dina och den glada Torsten.

Finsk text

Veli Leo!

Kun sain sinulta 6 000 markkaa, jotka lainasit minulle ennen lähtöäsi, ilmoitin sinulle takaajani, luonnollisesti täysin vakuuttuneena siitä, että he pitäisivät suullisesti ja kädenannolla sovitun lupauksensa. Nyt huomaan kuitenkin tulleeni petetyksi ja olen siitä äärettömän vaivaantunut. Toivon kuitenkin, että tunnet minut tarpeeksi hyvin niin ettet epäile asiassa olevan mitään viekastelua minun puoleltani. Minun täytyy nyt koettaa saada sinulle toinen takaaja, jotta et kuitenkin haluaisi höykyttää minua, ja siksi olen aluksi ajatellut antaa sinulle henkivakuutuskirjan ja lainan loppuosalle pienemmät takeet.

Jos esimerkiksi annan henkivakuutuskirjan 4 000 markalle sekä takeet langoltani, joka on varakas mies, sekä veljeltäni Oskarilta, joka talvella menee naimisiin erään tytön kanssa, joka on monen tuhannen ruplan arvoinen, niin toivon että lepyt minulle, ja käyköön näiden kanssa asiat kuinka tahansa, niin koetan kaiken kykyni mukaan saada kaikki asiat selvälle tolalle. Sinä et saa tuomita minua liian ankarasti, se musertaisi minut. Oma kokemuksesi on varmasti opettanut sinulle, että elämässä voi joutua huiputetuksi ja siksi toivon vielä kerran, että voisit ymmärtää asemani. Kun sinulla joskus on vapaa hetki, niin toivon että vastaat näihin huolimattomiin riveihini, siillä siihen asti olen hyvin huolissani. Anna anteeksi, hyvä Leo ja kohtele säälivästi minua köyhää miestä. Jätti kirjoittaa minulle joka viikko pitkiä kirjeitä ja antaa toimeksiantoja kaikenlaisissa asioissa. Tästä päivästä kaksi viikkoa sitten hänen ihastuttava rouvansa sai hyvinmuodostuneen tytön, josta ehkä olet saanutkin jo tiedon, mutta en voinut olla kertomatta sitä tässä, sillä voihan olla, että se ei olisi vielä korviisi kantautunutkaan. Anteeksi vanhan hulttion ääretön hutilointi

Ståhlberg

Esitä kohteliaisuuteni omaisillesi sekä iloiselle Torstenille.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Då jag erhöll af dig de 6 000 Mark, som du lånade
mig före din afresa härifrån, uppgaf jag för dig mina
borgesmän, naturligtvis fullt och fast öfvertygad derom,
att de skulle hålla sitt med hand och mun gifna löfte,
men emellertid ser jag mig bedragen derpå och finner
mig således gränslöst generad. Jag hoppas dock att du
känner mig för väl, för att du skulle behöfva misstän-
ka mig för något slags vingleri i saken. Mig återstår
således nu att försöka skaffa dig en annan säkerhet,
ty ej lärer du endock vilja hudflänga mig, och har jag
derföre tänkt att till en början få lemna dig lifsas-
surans policin och på återstoden af lånet en mindre
borgen; Om jag t. ex.till exempel lemnar lifsassuranspoliin för
4 000. Mark och ochstruket borgen af min svåger, en ganska
förmögen man, och bror Oskar, som i vinter gifter
sig med en flicka, värd ganska många tusen rublar,
så hoppas jag, att du är blidkad emot mig och huru
sakerna än må gestalta sig, skall jag uppbjuda all
min förmåga, för att ställa allt på klar fot. Du må
väl ej dömma mig för strängt, ty det skulle krossa mig.
Din egen erfarenhet har säkert lärt dig, huru man
kan blifva lurad här lifvet och derföre hoppas
|2| jag än en gång, att du kan uppfatta min ställning.
Då du någon gång har ledighet, så hoppas jag, att
du besvarar dessa mina slarfviga rader, ty dessförin-
nan är jag i högsta grad orolig. Förlåt, bästa
Leo mig och behandla mig skonsamt, mig arme man.
Jätten skrifver till mig hvarje vecka långa bref
med kommissioner i alla möjliga branscher.
I dag för 14. dagar sedan blef hans älskvärda
fru välsignad med en välskapad flicka, hvarom
också du troligen redan fått notis, men jag
kan dock ej underlåta att anonsera härom,
ty det kunde ju hända, att detta ej ännu kom-
mit till dina öron. Förlåt det gränslösa
slarfvet utaf den gamle slarfven

Ståhlberg.

Frambär min komplimang till de dina
och den glada Torsten.

Dokumentet i faksimil