3.9.1867 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Snälla vän!

Jag kan troligen ej afresa härifrån före kl. 7 eller 8. Hämta mig således först till qvällsvarden.

Säg åt Eriksson att slagtaren Lindroth lofvat komma idag för att taga tjuren, men att han icke må låta nedpruta priset för lågt.

Au revoir!fr. På återseende! din egen

L M

Finsk text

Ystävä kiltti!

Pääsen luultavasti lähtemään täältä vasta kello 7 tai 8. Hakekaa minut siis vasta illalliselle.

Sano Erikssonille, että teurastaja Lindroth lupasi tulla tänään hakemaan härän, mutta hän ei saa tinkiä hintaa liian alas.

Näkemisiinfr! sinun oma

L M

Original (transkription)

|1|

Snälla vän!

Jag kan troligen ej afresa
härifrån före kl. 7 eller 8. Hämta
mig således först till qvälls-
varden.

Säg åt Eriksson att slagtaren
Lindroth lofvat komma idag
för att taga tjuren, men att han
icke må låta nedpruta priset
för lågt.

Au revoir!
din egen

L M

Dokumentet i faksimil