4.9.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade Alexandra!

Efter en temligen tråkig men ganska beqvem resa anlände jag hit kl. 1. Visitationen var ganska vidlyftig – utan att jag dock behöfde förtulla något.

Jag for genast till banken der jag fann Törnqvist vida skralare än jag hade väntat. Han var glad öfver min återkomst och önskar att genast bli ledig. Jag lofvade att redan imorgon börja på med tjenstgöringen.

Mamma och Janne åto middag hos mig. – Henrika har fortfarande tårarne i ögonen derför att jag kom ensam. Hon hade trott att mitt bref var blott ett|2| skämt, för att göra surprisen så mycket gladare. – Nog kan du tro, att det äfven för mig var ganska ledsamt att åter anlända ensam. – Solen lyser så klart, esplanaderna äro gröna, staden ser snygg ut, – och vår vackra byggning skiner så fin och ny – men allt förefaller så ödsligt och tomt, när ni är borta. Gud gifver att jag rätt snart hade Er åter här!

Hästarna äro förespända (feta och glada). – Jag måste derföre skynda, – jag får ju ej vara på Botby längre än till imorgon bittida.

Dina kommissioner äro alla uträttade.

Tusende innerliga tacksägelser för de sköna dagarne i Stockholm!

|3|

Helsa och krama lilla Cely – Söken att förströ Er och bevara lynnet godt och gladt!

Med nästa båt mera från

din egen saknande

Leo.

Mamma, Janne, Henrika och Eva be helsa.

Mamma reser i öfvermorgon till Malingais, men dröjer der endast 2 veckor.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Varsin ikävystyttävän mutta aika mukavan matkan jälkeen saavuin tänne kello 1. Tarkastus oli sangen mittava – vaikkei minun kuitenkaan tarvinnut tullata mitään.

Lähdin heti pankkiin, jossa minua odotti Törnqvist paljon heiveröisempänä kuin olin odottanut. Hän oli mielissään paluustani ja toivoo pääsevänsä heti vapaalle. Lupasin aloittaa virantoimituksen jo huomenna.

Mamma ja Janne söivät päivällistä luonani. – Henrikalla on vieläkin kyyneleet silmissä siksi että tulin yksin. Hän oli luullut, että kirjeeni oli pelkkä pila, jonka tarkoitus oli tehdä yllätyksestä sitäkin iloisempi. – Voit kyllä uskoa, että minustakin oli aika ikävä saapua taas yksinäni. – Aurinko paistaa niin kirkkaasti, esplanadit viheriöivät, kaupunki näyttää siistiltä, – ja kaunis talomme hohtaa niin hienona ja uutena – mutta kaikki näyttää niin autiolta ja tyhjältä, kun olette poissa. Luoja suokoon, että saan Teidät hyvin pian takaisin tänne!

Hevoset ovat valjaissa (pulskina ja iloisina). – Siksi minun täytyy joutua, – enhän saa olla Puotilassa huomisaamua pitempään.

Antamasi tehtävät on kaikki hoidettu.

Tuhannet sydämelliset kiitokset ihanista päivistä Tukholmassa!

Terveisiä ja halauksia pikku Celylle – Koettakaa saada aikanne kulumaan ja pysykää hyvällä ja iloisella mielellä!

Seuraavalla laivalla lisää

lähettää sinun oma, kaipaava

Leo.

Mamma, Janne, Henrika ja Eva lähettävät terveisiä.

Mamma lähtee ylihuomenna Malinkaisiin mutta viipyy siellä vain 2 viikkoa.

Original (transkription)

|1|

Till Stockholmtillagt senare

Min älskade Alexandra!

Efter en temligen tråkig men
ganska beqvem resa anlände
jag hit kl. 1. Visitationen var
ganska vidlyftig – utan att jag
dock behöfde förtulla något.

Jag for genast till banken
der jag fann Törnqvist vida
skralare än jag hade väntat. Han
var glad öfver min återkomst och
önskar att genast bli ledig. Jag
lofvade att redan imorgon börja
på med tjenstgöringen.

Mamma och Janne åto middag
hos mig. – Henrika har fort-
farande tårarne i ögonen derför
att jag kom ensam. Hon hade
trott att mitt bref var blott ett
|2| skämt, för att göra surprisen så
mycket gladare. – Nog kan
du tro, att det äfven för mig
var ganska ledsamt att åter
anlända ensam. – Solen lyser
så klart, esplanaderna äro gröna,
staden ser snygg ut, – och vår
vackra byggning skiner så fin
och ny – men allt förefaller
så ödsligt och tomt, när ni
är borta. Gud gifver att jag rätt
snart hade Er åter här!

Hästarna äro förespända
(feta och glada). – Jag måste der-
före skynda, – jag får ju ej vara
på Botby längre än till imorgon
bittida.

Dina kommissioner äro alla
uträttade.

Tusende innerliga tacksägelser
för de sköna dagarne i Stockholm!

|3|

Helsa och krama lilla Cely –
Söken att förströ Er och bevara
lynnet godt och gladt!

Med nästa båt mera från

din egen saknande

Leo.

Mamma, Janne, Henrika
och Eva be helsa.

Mamma reser i öfvermorgon
till Malingais, men dröjer der
endast 2 veckor.

Dokumentet i faksimil