8.1.1865 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Emottag i dag, ehuru sent, min uppriktiga tillönskan för Dig af ett godt och gladt nytt år. – Många och svåra bekymmer blefvo Dig väl under det nu tilländagågna till del, men liksom de mest smärtsamma af dem vid dess sista dag nådde fick culminationen likaså skola vi hoppas att äfven de andra småningom förminskas och Du snart nog med endast glada utsigter går tiden emot. För mig åtminstone är det ett absolut behof att tänka så, ty annars visste jag verkligen icke huru man såsom medlem af ligan kunde bevara helst den lilla optimism, oss hvarochen ju måste innebo. –

|2|

För ditt uträttande af mina penningeuppdrag är jag tack skyldig. De af Dig hitsända postremiss-vexlarna ha också redan delvis vandrat ut tillbaka i rörelsen och behöfver jag således icke förebrå mig att åtminstone ligga på mina kapitaler. –

Om två veckor inträffar jag troligen i HforsHelsingfors då Du ju blir i tillfälle att på nära håll se huru en jätte göras delaktig af en ändå jättelikare lycka. Jag bjuder Dig derför nu farväl tilldess och ber Dig blott framföra mången helsning till såväl din familj som vännerna der från din, i dag, nedramlande, tillgifne broder

Fedda Im

Ursäkta fjesket!

Finsk text

Kelpo ystävä!

Ota vastaan myöhäinen mutta vilpitön hyvän uuden vuoden toivotukseni. – Sinä sait kuluneena vuonna osaksesi monia raskaita huolia, mutta tuskallisimmat niistä huipentuivat kuitenkin vuoden viimeisinä päivinä ja samoin toivokaamme, että myös ne muut vähitellen helpottavat ja sinä menet kohti tulevaa pelkästään iloisin toivein.

Minun ainakin on ehdottoman välttämätöntä ajatella näin, koska muuten en todellakaan tiedä, miten liigan jäsenenä säilyttäisin edes hitusen optimismia, jota meissä jokaisessa kuitenkin vähän asuu.

Raha-asioideni hoitamisesta olen sinulle hyvin kiitollinen. Sinun tänne lähettämäsi postiosoitusvekselit ovat jo palanneet takaisin liikenteeseen, ja siksi minun ei tarvitse ainakaan moittia itseäni siitä, että makaan pääomieni päällä.

Kahden viikon päästä tulen Helsinkiin ja silloin voit lähietäisyydeltä nähdä, miten jättiläinen tehdään osalliseksi vielä jättimäisemmästä onnesta. Siksi sanonkin nyt hyvästit siihen saakka ja pyydän sinua vain sanomaan terveiset perheellesi ja ystäville sinun tänään kiireiseltä, uskolliselta ystävältäsi

Fedda Idestamilta.

Anteeksi sotku!

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Emottag i dag, ehuru sent, min
uppriktiga tillönskan för Dig af ett godt
och gladt nytt år. – Många och svåra
bekymmer blefvo Dig väl under det
nu tilländagågna till del, men
liksom de mest smärtsamma af
dem vid dess sista dag nådde fick
culminationen likasåtillagt skola vi hoppas
att äfven de andra småningom för-
minskas och Du snart nog med
endast glada utsigtertillagt går tiden emot.
För mig åtminstone är det ett abso-
lut behof att tänka så, ty annars
visste jag verkligen icke huru
man såsom medlem af ligan
kunde bevara helst den lilla
optimism, oss hvarochen ju måste
innebo. –

|2|

För ditt uträttande af mina
penningeuppdrag är jag tack
skyldig. De af Dig hitsända
postremiss-vexlarna ha också redan
delvis vandrat ut tillbaka
i rörelsen och behöfver jag
således icke förebrå mig att
åtminstone ligga på mina
kapitaler. –

Om två veckor inträffar
jag troligen i HforsHelsingfors
Du ju blir i tillfälle att på
nära håll se huru en jätte
göras delaktig af en ändå
jättelikare lycka. Jag bjuder
Dig derför nu farväl tilldess
och ber Dig blott framföra
mången helsning till såväl din
familj som vännerna der
från din, i dag, nedramlande,
tillgifne broder

Fedda Im

Ursäkta fjesket!

Dokumentet i faksimil