10.6.1868 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Snälla vän!

I största hast hinner jag endast be dig vara så god och i Erikssons rum söka rätt på ett danskt s. k. vinkelinstrument, (ett slags fuktmätnings instrument) och skicka det strax med Härdigsvårtytt, som ej får uppehålla sig på Botby, utan till fots och med ångbåt fr.från Degerö skynda till staden, emedan Pollesvårtytt ej får bli så länge ensam. Woima lemnar jag nu på landet, då den dock icke behöfves här. Likaså trillan, som icke vill rymmas här i lidret, men får begagnas mellan Malm och Botby.

Ständigt brådtom!

Pussa Lillan! Välkommen imorgon

till din

Leo M

Finsk text

Rakas ystävä!

Pyydän vain kovassa kiireessä, että olisit niin hyvä ja etsisit Erikssonin huoneesta tanskalaisen niin sanotun kulmainstrumentin, (eräänlaisen kosteusmittarin) ja lähettäisit sen saman tien Härdigin mukana, joka ei saa jäädä Puotilaan vaan jonka on jalkaisin ja höyrylaivalla Degeröstä kiiruhdettava kaupunkiin, koska Polle ei saa jäädä niin pitkäksi aikaa yksin. Jätän nyt Woiman maalle, kun sitä ei kuitenkaan tarvita täällä. Samoin avovaunut, jotka eivät mahdu tänne liiteriin mutta joille tulee käyttöä Malmin ja Puotilan välillä.

Alati kiireinen.

Suukota pikkuista! Tervetuloa huomenna!

sinun

Leo M

Original (transkription)

|1|

Snälla vän!

I största hast hinner jag endast be dig
vara så god och i Erikssons rum söka rätt på ett
danskt s. k. vinkelinstrument, (ett slags fuktmät-
nings instrument) och skicka det strax med Härdigsvårtytt,
som ej får uppehålla sig på Botby, utan till fots
och med ångbåt fr.från Degerö skynda till staden, emedan
Pollesvårtytt ej får bli så länge ensam. Woima lemnar
jag nu på landet, då den dock icke behöfves här.
Likaså trillan, som icke vill rymmas här i
lidret, men får begagnas mellan Malm och
[...]oläslig/saknad text Botby.

Ständigt brådtom!

Pussa Lillan! Välkommen imorgon

till din

Leo M

Dokumentet i faksimil