6.8.1872 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min älskade Alexandra!

Öfverfarten hit gynnades af lugnt väder (med obetydligt regn) samt godt sällskap: Idestam, Fries, Adéle Ehrnrooth, Felix med familj m. fl. Det var öfverfullt ombord. – Min tråkiga verk behagade visserligen göra sig påmint några skof, dock icke så starkt som på Botby.

Vi togo in på Rydbergs hotel och jag har, efter en grundlig natthvila och ett präktigt duschbad, åter kommit mig till behaglig välmåga. Förmiddagen har jag redan tillbragt på biblioteket, om en stund skola vi till Hasselbacken, dit Thore Fries bjudit oss på middag. Jag blir ingen dyr middagsgäst, då det är nödvändigt|2| att fortfarande hålla diet. – Såvidt jag nu kan bedöma, behöfver jag arbeta här ännu par dagar, hvarefter jag skuttar till Upsala. På biblioteket här befann sig äfven rivalen Lavonius, som nyligen hitkommit från Berlin.

Stockholm är sig likt: Idestam och jag tyckte hvardera igår vid ankomsten, att det nog kunde duga att flytta hit definitivt. Men nog kan det vara bra i hemlandet också, blott man får frid och en tillfredsställande verksamhet.

Jag besökte er igår med mina tankar och hade godt af att veta att ni båda snälla systrar fick vara med små pullorna hos mormor på hennes sextionde födelsedag. Det är för mig en stor glädje att tänka, att du icke behöft för min skuld mycket aflägsna dig från vår snälla mamma.|3| Helsa henne så hjertligt från mig!

Man väntar mig strax i Strömparterren för att fara till Hasselbacken – jag måste derföre sluta detta knapphändiga bref. – För min helsa kan du vara lugn, ty den der fatala verken är ju i alla fall icke farlig.

Många kyssar till dig och vår lilla ögonsten, från din egen

Leo.

P. S.Post Scriptum Jag hoppas fortfarande, att icke behöfva dröja på resan längre än ämnadt vore. – Med det snaraste – eller vid ankomsten till Upsala hoppas jag få bref af dig. Om det passar, så skrif äfven par rader med följande ångbåt, adresseradt till Stockholm, hotel Rydberg.

Finsk text

Rakas Alexandra!

Merimatkaa tänne suosi tyyni sää (eikä juuri sadetta) sekä hyvä seura: Idestam, Fries, Adéle Ehrnrooth, Felix perheineen ynnä muita. Laivalla oli tupaten täyttä. – Ikävät kipuni suvaitsivat tosin muistuttaa itseään muutamina kohtauksina, eivät kuitenkaan yhtä rajuina kuin Puotilassa.

Asetuimme Rydbergin hotelliin, ja minulla on, runsaiden yöunien ja kunnon suihkun jälkeen, taas miellyttävän hyvä olo. Vietin jo aamupäivän kirjastossa, ja hetken kuluttua lähdemme Hasselbackeniin, jonne Thore Fries kutsui meidät päivällisille. En ole kallis päivällisvieras, sillä minun on yhä välttämätöntä noudattaa ruokavaliota. – Sikäli kuin nyt voin arvioida, minun täytyy työskennellä täällä vielä pari päivää, minkä jälkeen loikkaan Upsalaan. Täällä kirjastossa oli myös kilpailijani Lavonius, joka on hiljattain saapunut Berliinistä.

Tukholma on entisensä: Idestam ja minä tuumimme kumpikin eilen saapuessamme, että kyllähän tänne kelpaisi muuttaa kokonaan. Mutta toki kotimaassakin voi olla hyvä asustaa, kunhan vain saa rauhaa ja tyydyttävää tekemistä.

Olin eilen ajatuksissani teidän luonanne, ja olin mielissäni, kun sain tietää, että te molemmat kiltit sisaret pääsitte pikku tyttöinenne isoäidin luo hänen kuudentenakymmenentenä syntymäpäivänään. Minulle tuottaa suurta iloa ajatella, ettei sinun tarvinnut minun vuokseni olla liialti erossa kiltistä mammastamme. Kerro hänelle sydämelliset terveiset minulta!

Minua odotellaan pian Strömparterreniin, josta lähdemme Hasselbackeniin – siksi minun täytyy lopettaa tämä lyhykäinen kirje. – Minun terveydestäni sinun ei tarvitse murehtia, sillä se kauhea kipuhan ei kuitenkaan ole mitään vaarallista.

Monia suukkoja sinulle ja pikku sydänkäpysellemme lähettää sinun oma

Leo.

Post Scriptum. Toivon yhä, ettei minun tarvitse viipyä matkalla pitempään kuin on tarkoitus. – Toivon mitä pikimmin – tai Upsalaan tultuani saavani kirjeen sinulta. Jos sopii, kirjoita myös pari riviä seuraavan höyrylaivan matkaan, osoitteena Tukholma, hotelli Rydberg.

Original (transkription)

|1|

Min älskade Alexandra!

Öfverfarten hit gynnades
af lugnt väder (med obetydligt
regn) samt godt sällskap: Idestam,
Fries, Adéle Ehrnrooth, Felix med
familj m. fl. Det var öfverfullt
ombord. – Min tråkiga verk beha-
gade visserligen göra sig påmint
några skof, dock icke så starkt
som på Botby.

Vi togo in på Rydbergs hotel
och jag har, efter en grundlig natthvila
och ett präktigt duschbad, åter kommit
mig till behaglig välmåga. Förmid-
dagen har jag redan tillbragt på
biblioteket, om en stund skola vi till
Hasselbacken, dit Thore Fries bjudit
oss på middag. Jag blir ingen dyr
middagsgäst, då det är nödvändigt
|2| att fortfarande hålla diet. – Såvidt
jag nu kan bedöma, behöfver jag
arbeta här ännu par dagar, hvar-
efter jag skuttar till Upsala. På biblio-
teket här befann sig äfven rivalen
Lavonius, som nyligen hitkommit
från Berlin.

Stockholm är sig likt: Idestam
och jag tyckte hvardera igår vid
ankomsten, att det nog kunde duga
att flytta hit definitivt. Men nog
kan det vara bra i hemlandet
också, blott man får frid och en
tillfredsställande verksamhet.

Jag besökte er igår med mina
tankar och hade godt af att veta
att ni båda snälla systrar fick
vara med små pullorna hos
mormor på hennes sextionde
födelsedag. Det är för mig en stor
glädje att tänka, att du icke behöft
för min skuld mycket aflägsna
dig från vår snälla mamma.
|3| Helsa henne så hjertligt från mig!

Man väntar mig strax i Ström-
parterren för att fara till Hassel-
backen – jag måste derföre sluta
detta knapphändiga bref. – För
min helsa kan du vara lugn,
ty den der fatala verken är ju i alla
fall icke farlig.

Många kyssar till dig och vår
lilla ögonsten, från din egen

Leo.

P. S.Post Scriptum Jag hoppas fortfarande, att
icke behöfva dröja på resan längre
än ämnadt vore. – Med det
snaraste – eller vid ankomsten till
Upsala hoppas jag få bref af
dig. Om det passar, så skrif äfven
par rader med följande ångbåt,
adresseradt till Stockholm, hotel
Rydberg.

Dokumentet i faksimil