20.2.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Poldusen!

Ditt bref med återkallelsen af det beramade mötet å Laitiala erhöll jag i behörig tid och antog Torstens invitation att åtfölja honom till Notsjö.

Nästa Onsdag den 23 dennes infinner jag mig hos famillen i Tavastehus, der jag införväntar ordres angående Laitiala resan. Beklagande de svårigheter som mött Dina stora jernvägsplaner, ber jag om min helsning till de Dina och förblir

Din broder

Robert

Finsk text

Rakas Poldus!

Sain ajoissa kirjeesi, jossa peruttiin sovittu tapaaminen Laitialassa, ja hyväksyin Torstenin kutsun mennä hänen mukanaan Nuutajärvelle.

Ensi keskiviikkona 23. päivä saavun perheen luo Hämeenlinnaan, missä odottelen Laitialan-matkaa koskevia ohjeita. Pahoittelen hankaluuksia, joita suuret rautatiesuunnitelmasi kohtasivat, ja pyydän lähettämään terveiseni perheellesi ja pysyn

veljenäsi

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Poldusen!

Ditt bref med återkallelsen af det bera-
made mötet å Laitiala erhöll jag i be-
hörig tid och antog Torstens invitation
att åtfölja honom till Notsjö.

Nästa Onsdag den 23 dennes infinner jag
mig hos famillen i Tavastehus, der jag
införväntar ordres angående Laitiala resan.
Beklagande de svårigheter som mött Dina
stora jernvägsplaner, ber jag om min hels-
ning till de Dina och förblir

Din broder

Robert

Dokumentet i faksimil