14.6.1861 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Svaret å ditt kärkomna bref skulle blifva långt och intressant om tiden det medgåfve. Kanske skall du dock kunna tillerkänna det det senare epitetet.

Lundsten är efter ett långt tillstånd af ytterlig svaghet och afmattning nu så pass bättre att han dricker vin och kan prata litet.

Vännen Röö öfverraskade mig i förrgår i min middagslur. Han blir här några dagar och bor hos mig. Vill du träffa honom så res in, när Österbotten i|2| början på nästa vecka (Tisdag tror jag) kommer härifrån till Åbo.

I förrgår var jag marskalk på Olga Lohrmans bröllop, igår åt jag middag der. Torsten excellerade genom munterhet och älskvärdhet. Ingen dans. Mycket krachaner och uniformer. Ännu mera svett.

Socker i botten: Marie Krook reste igår till Åbo på några veckor för att vårda sin sjuka farmor. Hon skall mycket gerna ha åtagit sig detta ängsliga uppdrag.

Jag försökte två gånger att gå till famljen. Men hvardera|3| gången var man på promenad, hvartill nu blott aftonen är egnad, sedan aeqvatorn blifvit flyttad till Nordpolen.

Ena gången upphann jag flickorna, gick med dem, och lockade dem på hemvägen i en slup, dit de med älskvärd beslutsamhet stego, hvarpå vi rodde omkring en half timma. Angenämt. – Dock ej tal om dig, emedan gemensamhet i samtal var nödvändig. Sålunda kommer det att Astronomin ännu ligger hos mig. Det hade ock nästan sagdt varit för starkt att under denna hetta bjuda en glad flicka två tjocka volumer vetenskap. Förlåt! men du kan sjelf reparera|4| saken i höst. Hennes afresa var ock en öfverraskning för mig, ity, att jag erfor det först dagen förut. Att då springa dit med böcker från dig hade icke varit fint.

Var nu glad, flitig, frisk och eldig med beständighet! –

Nu måste jag skynda ut och negociera upp några hundra lifsmedel: Filip kunde icke uppfylla sitt löfte, – hvilket jag idag med de angenämaste känslor erfor!!! Jag reser troligen först i Tisdag, men under intet vilkor senare. Skrif då till FhamnFredrikshamn, der jag troligen dröjer tre veckor. Helsa Saltzman och din bror från

Leo.

Finsk text

Vastauksen sinun niin tervetulleeseen kirjeeseesi pitäisi olla pitkä ja kiinnostava, jos aika vain antaisi myöten. Ehkä voit kuitenkin myöntää sille tuon jälkimmäisen luonnehdinnan.

Lundsten on nyt pitkään jatkuneen äärimmäisen heikkouden ja voimattomuuden jälkeen sen verran parempi, että juo viiniä ja voi puhua vähän.

Ystävämme Röö yllätti minut toissapäivänä päivällislevollani. Hän on täällä muutaman päivän ja asuu luonani. Jos haluat tavata häntä niin lähde matkaan kun Österbotten ensi viikon alussa (veikkaan tiistaita) tulee täältä Turkuun. Toissapäivänä olin Olga Lohrmanin häissä sulhaspoikana, eilen söin heillä päivällistä. Torsten loisti reippaudellaan ja rakastettavuudellaan. Ei tanssia. Paljon rintatähtiä ja univormuja. Vielä enemmän hikeä. Sokeri pohjalla: Marie Krook matkusti eilen Turkuun muutamaksi viikoksi hoitamaan sairasta tätiään. Hän lienee ottanut mielellään vastaan tuon surullisen tehtävän. Koetin pari kertaa käydä perheen luona. Mutta molemmilla kerroilla he olivat kävelyllä, mikä nyt onnistuu vain iltapäivisin, kun päiväntasaaja on siirtynyt Pohjoisnavalle. Toisella kerralla tapasin tytöt, kävelin heidän kanssaan ja kotimatkalla houkuttelin heidät veneeseen, johon he ihanan päättäväisesti astuivat ja soutelimme puolisen tuntia. Mukavaa. – Emme kuitenkaan puhuneet sinusta, koska yhteisyys keskustelussa oli tarpeen. Ja niin kävi, että Astronomia on yhä täällä minulla. Olisikin ollut melkeinpä liian rankkaa tässä kuumuudessa tarjota iloiselle tytölle kaksi paksua nidettä tiedettä. Anteeksi! Mutta voit itse oikaista asian syksyllä. Hänen lähtönsä tuli minulle yllätyksenä, etenkin kun kuulin siitä vasta edellisenä päivänä. Ei olisi ollut hienoa juosta sinne sinun kirjojesi kanssa.

Ole nyt pysyvästi iloinen, ahkera, reipas ja tulinen. Minun täytyy nyt rientää ulos ja hankkia joitain satoja elämiseen tarvittavia. Filip ei voinut täyttää lupaustaan – minkä eilen sain mitä mukavimmin tuntein kokea!!! Matkustan luultavasti tiistaina, mutta en milllään muotoa myöhemmin. Kirjoita sitten Haminaan, jossa luultavimmin olen kolme viikkoa. Terveiset Salzmanille ja veljellesi

Leo

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Svaret å ditt kärkomna bref
skulle blifva långt och intressant
om tiden det medgåfve. Kanske
skall du dock kunna tillerkänna
det det senare epitetet.

Lundsten är efter ett långt till-
stånd af ytterlig svaghet och
afmattning nu så pass bättre
att han dricker vin och kan
prata litet.

Vännen Röö öfverraskade mig
i förrgår i min middagslur. Han
blir här några dagar och bor
hos mig. Vill du träffa honom
så res in, när Österbotten i
|2| början på nästa vecka (Tisdag tror
jag) kommer härifrån till Åbo.

I förrgår var jag marskalk
på Olga Lohrmans bröllop,
igår åt jag middag der. Torsten
excellerade genom munterhet
och älskvärdhet. Ingen dans.
Mycket krachaner och unifor-
mer. Ännu mera svett.

Socker i botten: Marie
Krook reste igår till Åbo
på några veckor för att
vårda sin sjuka farmor. Hon
skall mycket gerna ha åtagit
sig detta ängsliga uppdrag.

Jag försökte två gånger att
gå till famljen. Men hvardera
|3| gången hstruketvar man på prome-
nad, hvartill nu blott aftonen
är egnad, sedan aeqvatorn blif-
vit flyttad till Nordpolen.

Ena gången upphann jag flickorna,
gick med dem, och lockade
dem på hemvägen i en slup,
dit de med älskvärd beslut-
samhet stego, hvarpå vi rodde
omkring en half timma. Ange-
nämt. – Dock ej tal om dig, eme-
dan gemensamhet i samtal var
nödvändig. Sålunda kommer
det att Astronomin ännu ligger
hos mig. Det hade ock nästan
sagdt varit för starkt att under
denna hetta bjuda en glad flicka
två tjocka volumer vetenskap.
Förlåt! men du kan sjelf reparera
|4| saken i höst. Hennes afresa
var ock en öfverraskning för mig,
ity, att jag erfor det först dagen
förut. Att då springa dit med
böcker från dig hade icke varit
fint.

Var nu glad, flitig, frisk
och eldig med beständighet! –

Nu måste jag skynda ut och
negociera upp några hundra
lifsmedel: Filip kunde icke upp-
fylla sitt löfte, – hvilket jag
idag med de angenämaste
känslor erfor!!! Jag reser troligen
först i Tisdag, men under intet
vilkor senare. Skrif då till
FhamnFredrikshamn, der jag troligen dröjer
tre veckor. Helsa Saltzman
och din bror från

Leo.

Dokumentet i faksimil