9.7.1863 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Käre Torsten,

Jag sänder dina saker med morgondagens tåg, adresserat till Turengi; de finns i ett kolli och ett paket

Sacklén låter meddela att man inte kunnat genomföra inventeringen, på grund av att möbler och andra saker hade flyttats så att man inte hittade dem. Men i övrigt har allt gått mycket bra. Tollet meddelar Born att inventeringen har påbörjats, och man ber dig komma hit för en dag, när kejsaren har åkt. Under tiden har Winter tagit emot allt som kunnat hittas, det vill säga nästan allt, i och med att det bara är småsaker som återstår. Och saken är inte särskilt brådskande; man vill|2| inte kvittera transporten innan allt är klart. – Breven du väntar via generalguvernörskansliet har ännu inte kommit. – kravatten kostar 4 och banden 2 mark; värdet på Adolfs aktier blev 9 mark (1 ½ per aktie) och du hade sänt 2 mark för mycket till deras betalning; därmed har du 5 mark innestående hos mig, minus transportkostnaderna för dina saker.

Jag bifogar här vår gamla pappas porträtt, det andra exemplaret är åt Robert. Stackars pappa har hamnat ut för en olycka; alla hans utmärkelsetecken stals när någon hade glömt ett fönster öppet i stadsvåningen.|3| Det är en kostnad på 75 rubel; men till en början vill han bara köpa Sankt Vladimirs orden. Han skrev till mig: ”varför ska en fattig man även drabbas av detta!de” I morgon är det 36 år sedan hans promotion.

Mamma och Mili är fortfarande på Stockfors, där de roar sig ganska bra.

Idestam hälsar. –

10 juli på morgonen. Telegrammet har ännu inte kommit, jag hörde efter det ännu i morse. Med förhoppning om att du kommer lyckligt fram till lägret och med många hälsningar till Robert förblir jag din

Leo.

Finsk text

Rakas Torsten,

Lähetän tavarasi huomisen junalla, määränpäänä Turenki; ne ovat kollissa paketissa.

Sacklén pyytää kertomaan, ettei inventaariota voitu tehdä loppuun, sillä mukana oli vaihtuneita mööpeleitä ja muita esineitä, joten niitä ei löytynyt. Mutta muuten kaikki on mennyt oikein hyvin. Tollet ilmoittaa Bornille, että inventaario on aloitettu, ja Sinua pyydetään tulemaan tänne yhdeksi päiväksi keisarin lähdön jälkeen. Tässä odottaessa Winter on saanut kaiken, mitä on löytynyt eli lähes kaiken, sillä jäljellä on vain pikkutavaraa.

Eikä asia ole kovin kiireellinen: kuljetusta ei haluta kuitata ennen kuin kaikki on selvää. Kirjettä, jota odotat kenraalikuvernöörin kansliasta, ei ole vielä tullut. – Solmio maksaa 4 markkaa ja nauhat 2 markkaa; prosenttiosuudet Adolfin osakkeista tekivät 9 markkaa (1½ mk osakkeelta), ja olit lähettänyt niiden maksamiseen 2 mk liikaa, joten minulla on Sinulle jäljellä 5 markkaa miinus se, mitä tavaroidesi lähettäminen tulee maksamaan.

Lähetän tässä mukana muotokuvat vanhasta isäpapastamme; toinen on Robertille. Isäparalla on ollut vastoinkäymisiä: häneltä varastettiin kaikki kunniamerkit, kun joku oli huolimattomuuttaan jättänyt kaupunkiasunnossa ikkunan auki. Tämä on 75 ruplan juttu,mutta ensi alkuun hän ei halua hankkia kuin vladimirin. Hän kirjoittaa minulle: ”Warum sollte auch das einen so armen Mann treffen!de” (”Miksi tämänkin vielä piti sattua tällaiselle köyhälle miehelle!”) Huomenna tulee kuluneeksi 36 vuotta hänen promootiostaan. Äiti ja Mili ovat vielä Pyhtäällä, missä ovat huvitelleet melko mukavasti.

Idestam lähettää terveisiä. –

10. heinäkuuta aamulla: Sähkösanoma ei ole vielä tullut; otin asiasta selvää vielä tänä aamuna. Toivotan Sinulle onnellista saapumista leiriin ja lähetän paljon terveisiä Robertille sekä pysyn Sinun

Leonasi.

Original (transkription)

|1|

Cher Torsten,

J’envoie avec le train de
demain tes effets, adr. à Turengi;
ils se trouvent dans un colli et
un paquet.

Sackléen te fait dire que l’in-
ventaire n’a pas pu être achevé,
vu qu’il y avait des meubles et d’autres
effets remplacés, de sorte qu’on ne
les a pas trouvés. Mais du reste
tout est allé très bien. Tollet an-
noncera à Born que l’inventaire est
commancé, et on te prie de venir
ici pour un jour, après le départ
de l’empereur. En attendant, Winter
a reçu tout ce qu’on a pu trouver,
c’est-à-dire presque tout, car ce n’est
que des bagatelles qui reste. Et l’af-
faire n’est pas très pressente: on ne
|2| veut pas signer le transport avant
que tout soit clair. – La lettre
que tu attends par la chancellerie
du gouv. gén. n’est pas encore arri-
vée. – La cravate coute 4 et
les rubans 2 mark; les pourcentes
sur les actions de Adolphe faisaient
9 mark (1 ½ par action) et tu avais en-
voyé 2 mkmark de trop pour son paye-
ment; ainsi il te reste chez moi 5
mark, minusstruket moins ce que coutera
le transport de tes effets.

Je t’envoi ci-inclus les portrait
de notre vieux papan; l’autre ex.
est pour Robert. Le pauvre papa
a eu un malheur: on lui a volé
toutes ses décorations, une fenêtre,
dans le logement en ville, étant restée
ouverte par la négligeance de quelqu’un.
|3| C’est une affaire de 75 roubles; mais
pour le commencement il ne veut
acheter que le Wladimir. Il m’écrit:
”warum sollte auch das einen so armen
Mann treffen!” Demain c’est le
36em anniversaire de sa promotion.

– Maman et Mili sont encore à
Stockfors, où elles s’amusent assez bien.

Idestam t’envoie des saluts. –

10 Juillet matintillagt
Le télégram n’est pas encore arri-
vé; je m’en suis encore informé
ce matin. En te souhaitant
une heureuse arrivée au camp
et convoyant beaucoup de saluts
à Robert je reste ton

Leo.

Dokumentet i faksimil