11.3.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Jemte ditt vänskapsfulla d. 7. d.dennes med åtföljande en remissvexel å msmark silver 3 215: 68 har att erkänna igår ingånget sålydande telegram

Högste ordförande önskar öfvervara och nödgat expeditionen uppskjuta ärendet till lördag. Begrafning hindrat brefskrifning igår. Uppdragen utförda.

och tackar emellertid för hvardera. –

Af telegrammet såg jag besannadt hvad jag redan för någon vecka tillbaka befarade och äfven för Dig uttalade:tillagt av utgivaren Att Adlerberg skulle deltaga i sakens afgörande. Ledsamt nog för oss ty nu anser jag saken absolut förlorad, åtminstone i senaten. – Men hvad skall man göra! Med fullkomlig resignation afvaktar jag derföre ditt telegram i morgon, som skall medföra den absoluta vissheten uti denna fråga. –

Fru Linders plötsliga bortgång slog mig och oss alla med häpnad. Beklagansvärde Costi som under alla dessa svåra förhållanden ännu drabbades af denna smärtsamma förlust. –

Rörande Nokia affären får jag finna mig uti hvad som händer och har emellertid gjort mätningar vid kaverande fabriken derute, hvilka utvisa att jag kan utvidga på det nu begagnade stället så mycket jag|2| nu satt i fråga för det nya bolaget. – För säkerhets skull har jag derföre äfven underrättat Hagemann derom så att ifall de nya bolagsmännen äro nöjda dermed, kommer hela frågan om köp af Nokia att förfalla. Sedan priset nu äfven stigit med 40 000 mark skulle jag ogerna vilja köpa det, då denna skilnad naturligtvis kommer att bestridas ur min vinst på försäljningen af fabrikerna och denna placering af ett kapital i hvadomsvårtytt just icke lärer kunna anses så säker. – Vilja de deremot absolut hafva det fallet och står Nokia ännu att fås, då de fattat sitt definitiva beslut, hvilket icke torde dröja så länge, hjelper väl icke annat än att uppträda såsom spekulant och nöja sig med en mindre vinst på affären. I intet fall bören I dock låta detta inverka på antagandet af det nu gjorda anbudet. –.

Emotseende dina nästa förblifver

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sinun 7. pnä lähettämäsi ystävällisen kirjeen mukana tuli 3 215:68 markan postivekseli, ja sen lisäksi ilmoitan eilen saapuneeksi myös sähkeen, joka kuuluu seuraavasti

Ylin puheenjohtaja haluaa olla läsnä ja vaati toimituskuntaa lykkäämään asian lauantaihin. Hautajaiset estivät eilen kirjeen kirjoittamisen. Tehtävät suoritettu.

ja kiitän kaikesta huolimatta molemmista. –

Sähkeestä huomasin, kuinka se, mitä jo muutaman viikon olin jo pelännyt ja mistä mainitsin Sinullekin, kävi toteen: Adlerberg osallistuu asian ratkaisemiseen. Ikävää meille, sillä pidän asiaa nyt ehdottomasti menetettynä, ainakin senaatissa. – Mutta mitä tehdä! Täysin alistuneena odotan siksi huomista sähkettäsi, joka tuo tullessaan ehdottoman varmuuden tähän kysymykseen. –

Rouva Linderin äkillinen poismeno yllätti meidät kaikki pahan kerran. Surku käy Costia, joka tämän koko vaikean tilanteen keskellä joutui kokemaan vielä tämän tuskallisen menetyksen. –

Nokian kaupoissa minun pitää sopeutua siihen mitä tapahtuu, ja olen kuitenkin tehnyt siellä mittauksia perustana olevassa tehtaassa, ja ne osoittavat, että voin laajentaa nykyistä paikkaa sen verran kuin olen varannut uutta yhtiötä varten. – Siksi olen varmuuden vuoksi myös ilmoittanut Hagemannille, että mikäli uusille yhtiömiehille sopii, annan koko Nokian oston raueta. Kun hinta on nyt noussut 40 000 markalla, en kovin mielelläni haluaisi ostaa sitä, koska erotus maksettaisiin tietysti tehtaiden myynnistä saamistani voitoista ja tästä sijoituksesta pääomaan, jota ei nähtävästi voi pitää kovin turvattuna. – Jos he sen sijaan ehdottomasti haluavat kosken ja jos Nokia on vielä saatavilla, kun he ovat tehneet lopullisen päätöksensä, mihin ei enää kestäne kovin kauaa, ei kai auta muuta kuin liittyä ostajaehdokkaisiin ja tyytyä pienempään voittoon kaupasta. Teidän ei kuitenkaan pidä missään tapauksessa antaa tämän vaikuttaa siihen, hyväksyäkö nyt tehty tarjous.

Odottaen seuraavaa kirjettäsi

Sinun uskollinen

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Jemte ditt vänskapsfulla d. 7. d.dennes med åtföljande
en remissvexel å msmark silver 3 215: 68 har att erkänna igår
ingånget sålydande telegram

Högste ordförande önskar öfvervara och nödgat
expeditionen uppskjuta ärendet till lördag. Begrafning
hindrat brefskrifning igår. Uppdragen utförda.

och tackar emellertid för hvardera. –

Af telegrammet såg jag besannadt hvad jag
redan för någon vecka tillbaka befarade och äfven
för Dig uttalade Att Adlerberg skulle deltaga i
sakens afgörande. Ledsamt nog för oss ty nu an-
ser jag saken absolut förlorad, åtminstone
i senaten. – Men hvad skall man göra! Med
fullkomlig resignation afvaktar jag derföre ditt
telegram i morgon, som skall medföra den absolu-
ta vissheten uti denna fråga. –

Fru Linders plötsliga bortgång slog mig
och oss alla med häpnad. Beklagansvärde Costi som
under alla dessa svåra förhållanden ännu drab-
bades af denna smärtsamma förlust. –

Rörande Nokia affären får jag finna mig uti hvad
som händer och har emellertid gjort mätningar vid kave-
rande fabriken derute, hvilka utvisa att jag kan
utvidga på det nu begagnade stället så mycket jag
|2| nu satt i fråga för det nya bolaget. – För
säkerhets skull har jag derföre äfven un-
derrättat Hagemann derom så att ifall
de nya bolagsmännen äro nöjda dermed,
kommer hela frågan om köp af Nokia
att förfalla. Sedan priset nu äfven
stigit med 40 000 mark skulle jag ogerna
vilja köpa det, då denna skilnad natur-
ligtvis kommer att bestridas ur min vinst
på försäljningen af fabrikerna och denna
placering af ett kapital i hvadomsvårtytt just
icke lärer kunna anses så säker. – Vilja
de deremot absolut hafva det fallet och
står Nokia ännu att fås, då de fattat
sitt definitiva beslut, hvilket icke torde
dröja så länge, hjelper väl icke annat
än att uppträda såsom spekulant och
nöja sig med en mindre vinst på affären.
I intet fall bören I dock låta detta in-
verka på antagandet af det nu gjorda
anbudet. – .

Emotseende dina nästa förblifver

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil