4.3.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Dear Brother!

Hosföljande i dag anlända epistel från Lagerborg expedierar jag i avseende till dess vigtiga innehåll ögonblickligen till dig. Mina dubier angående pålitligheten af Walléens uppgifter synes tyvärr bekräfta sig. Då dessutom Öhrnberg tyckes blifva den ende sökande bland rådmännen förminskar detta chancerna för ”utbölingar” på ett ansenligt sätt. Vid ett sådant sakernas förhållande skulle jag tro att du icke borde riskera att genom en misslyckad ansökan sätta ditt goda anseende på spel. Du torde dock ej behöfva vänta länge på ett tillfälle att erhålla en för din förmåga mera passande verksamhet än senatskopistens!

Af Lagerborgs bref framgår att ”Barometristernas” prestationer fortfarande uppskattas såsom de det förtjena. Ditt bref no 1 har af mig lästs med nöje. Skall no 2 snart blifva synligt? Från mig har no 3 redan afgått. Det har föröfrigt på senaste tider fluditsvårtytt oklanderligt för mig.

Huru går det med dragningen. Blir det verkligen något af densamma så länge du är i Lutetialat. Paris? I fall så är|2| skall jag snart öfversända lottsedlarna till dig.

Farväl – broder, låt snart höra af dig, derom beder din

tillgifne

Ernst Linder

Finsk text

Rakas Leo!

Laitan ohessa tänään Lagerborgilta tulleen pitkän kirjeen sen tärkeän sisällön vuoksi heti sinulle. Epäilyni Walléenin tietojen oikeellisuuden suhteen näyttävät valitettavasti saavan vahvistusta. Kun lisäksi Öhrnberg näyttää olevan raatimiesten joukosta ainoa hakija, niin se heikentää ”vieraspaikkakuntalaisten” mahdollisuuksia olennaisesti. Tällaisessa tilanteessa arvelisin, että sinun ei pidä ottaa sitä riskiä, että epäonnistuneella hakemisella asettaisit hyvän maineesi peliin. Sinun ei kuitenkaan tarvinne odottaa kauaa, jotta saat sinun kyvyillesi paremmin sopivan paikan kuin senaatin kopistin!

Lagerborgin kirjeestä käy ilmi, että ”Barometerniläisten” aikaansaannoksia arvostellaan edelleen niiden ansioiden mukaisesti. Kirjeesi n:o 1 luin ilolla. Onko kirje n:o 2 pian ilmestymässä? Minä olen lähettänyt jo kolmannen kirjeeni. Entä miten on arvonnan laita? Tuleeko siitä todella jotain niin kauan kuin olet Lutetiassa? Jos tulee, niin lähetän pian arpaliput sinulle.

Hyvästi, veli - anna pian kuulua itsestäsi pyytää

uskollinen

Ernst Linder

Original (transkription)

|1|

Dear Brother!

Hosföljande i dag anlända epistel
från Lagerborg expedierar jag i avseende till
dess vigtiga innehåll ögonblickligen till
dig. Mina dubier angående pålitligheten af
Walléens uppgifter synes tyvärr bekräfta
sig. Då dessutom Öhrnberg tyckes blifva
den ende sökande bland rådmännen för-
minskar detta chancerna för ”utbölingar”
på ett ansenligt sätt. Vid ett sådant
sakernas förhållande skulle jag tro att
du icke borde riskera att genom en miss-
lyckad ansökan sätta ditt goda anseende
på spel. Du torde dock ej behöfva
vänta länge på ett tillfälle att erhålla
en för din förmåga mera passande verk-
samhet än senatskopistens!

Af Lagerborgs bref framgår att ”Ba-
rometristernas” prestationer fortfarande
uppskattas såsom de det förtjena. Ditt
bref no 1 har af mig lästs med nöje.
Skall no 2 snart blifva synligt? Från
mig har no 3 ligtstruket redan afgått.
Det har föröfrigt på senaste tider
fluditsvårtytt oklanderligt för mig.

Huru går det med dragningen. Blir
det verkligen något af densamma så län-
ge du är i Lutetia? I fall så är
|2| skall jag snart öfversända lottsedlarna till
dig.

Farväl – broder, låt snart höra
af dig, derom beder din

tillgifne

Ernst Linder

Dokumentet i faksimil