18.10.1871 LM–Alexandra Mechelin

Svensk text

|1|

Min rara vän,

Tack för ditt lugnande bref! – Igår e. m.eftermiddag tillbragte jag 2 timmar hos Törnqvist och fick nu ändtligen höra, hvad han ämnar och tänker. Han bragte sjelf detta samtalsämne på tal, i det han uttalde den förmodan att jag visst redan är bra otålig efter ledighet från banken. – Han ernar ännu till denna månads slut egna sig åt sin helsas vårdande, men 1 November skall han öfvertaga banken ånyo. Och så som hans tillstånd nu är, kan man antaga detta för nästan säkert.

Alltså, min egen vän, får jag den 1 November börja på med de akademiska arbetena, som fresta mig alltmera, ju mera jag tänker|2| derpå. – Men tilldess ha vi ännu två veckor – och jag skulle icke under denna tid ytterligare vilja vara skild från dig. Jag föreslår derföre att du nu flyttar in till staden och att vi sedan inpå November, när jag hunnit litet arbeta på Universitetsbiblioteket och senatsarkivet, återflytta ut till landtlifvets lugn.

Jag ber dig derföre afgöra: om du vill komma in redan imorgon, i hvilket fall jag skickar vagnen imorgon bittida och inväntar er till middagen, – eller om du föredrager att jag kommer på besök imorgon samt åter i lördag och att vi tillsammans komma in om söndag.

Välj nu emellan dessa båda alternativer – jag bör tillstå att det förra vore mig kärare, nemligen|3| att redan imorgon få välkomna er här i staden, ty de korta utfärderna till Botby skänka ej någon verklig trefnad, isynnerhet under denna årstid – och tiden är numera en ytterst dyrbar artikel.

Men jag rättar mig gerna alldeles efter dig, – föredrager du att inflytta först om söndag, så kommer jag till er imorgon och lördag.

Idag är jag hindrad att komma emedan åtskilliga arbeten måste göras undan på eftermiddagen, och jag ännu har mycket att afhandla med Idestam som måste resa imorgon f. m.förmiddag

Jag emotser ditt afgörande bref imorgon bittida – och säger i alla fall nu au revoir!fr. på återseende!

Helsningar och kyssar till Mamman och Cely från din gubbe

Leo.

Skall jag låta fru Carleniussvårtytt komma ut imorgon?

|1|

Helsningar från Notsjö. Torstens inflyttar nästa thorsdag i nästa vecka.

Finsk text

Rakas ystäväni,

Kiitos rauhoittavasta kirjeestäsi! – Eilen iltapäivällä vietin 2 tuntia Törnqvistin luona ja sain viimeinkin kuulla, mitä hän aikoo ja ajattelee. Hän otti tämän keskustelunaiheen itse puheeksi lausuessaan oletuksensa, että taidan jo odottaa kovin kärsimättömästi vapaata pankista. – Hän aikoo vielä tämän kuukauden loppuun hoitaa terveyttään, mutta 1. marraskuuta hän aikoo uudelleen ottaa pankin johtoonsa. Ja hänen nykyisessä tilassaan sen voi olettaa olevan miltei varmaa.

Siispä, oma ystäväiseni, pääsen 1. marraskuuta aloittamaan akateemiset työt, jotka houkuttelevat minua yhä enemmän, mitä enemmän asiaa ajattelen. – Mutta siihen meillä on vielä kaksi viikkoa – enkä haluaisi sinä aikana olla enää enempää erossa sinusta. Siksi ehdotankin, että muutat nyt kaupunkiin ja että me sitten marraskuussa, kun olen ehtinyt hieman työskennellä Yliopiston kirjastossa ja senaatin arkistossa, muutamme takaisin maalaiselämän rauhaan.

Pyydän sinua siksi päättämään, haluatko tulla kaupunkiin jo huomenna, missä tapauksessa lähetän vaunut huomisaamuna ja odotan teitä päivälliselle, – vai haluatko mieluummin, että tulen vierailulle huomenna sekä uudelleen lauantaina ja että tulemme yhdessä kaupunkiin sunnuntaina.

Valitse nyt näistä kahdesta vaihtoehdosta – minun täytyy myöntää, että ensiksi mainittu olisi minulle mieluisampi, eli jo huomenna päästä toivottamaan teidät tervetulleiksi tänne kaupunkiin, sillä lyhyet retket Puotilaan eivät tuota todellista iloa, varsinkaan tähän vuodenaikaan – ja aika on tätä nykyä äärimmäisen kallisarvoinen hyödyke.

Mutta mukaudun mieluusti sinun tahtoosi, – jos muutat mieluummin vasta sunnuntaina, tulen teidän luoksenne huomenna ja lauantaina.

Tänään en pääse tulemaan, koska erinäiset työt täytyy saada tehdyiksi iltapäivän aikana, ja minulla on vielä paljon sovittavaa Idestamin kanssa, jonka täytyy lähteä huomenna aamupäivällä.

Odotan ratkaisevaa kirjettäsi huomisaamuna – ja sanon nyt joka tapauksessa näkemisiinfr!

Terveisiä ja suukkoja Mammalle ja Celylle lähettää ukkosi

Leo.

Voinko lähettää rouva Carleniuksen sinne maalle huomenna?

Terveisiä Nuutajärveltä. Torstenin perhe muuttaa kaupunkiin ensi torstaina ensi viikon torstaina.

Original (transkription)

|1|

Till Botby.tillagt senare

Min rara vän,

Tack för ditt lugnande
bref! – Igår e. m.eftermiddag tillbragte
jag 2 timmar hos Törnqvist
och fick nu ändtligen höra, hvad
han ämnar och tänker. Han bragte
sjelf detta samtalsämne på tal, i det
han uttalde den förmodan att jag visst
redan är bra otålig efter ledighet från
banken. – Han ernar ännu till denna
månads slut egna sig åt sin helsas
vårdande, men 1 November skall
han öfvertaga banken ånyo. Och
så som hans tillstånd nu är, kan
man antaga detta för nästan säkert.

Alltså, min egen vän, får jag
den 1 November börja på med de
akademiska arbetena, som fresta
mig alltmera, ju mera jag tänker
|2| derpå. – Men tilldess ha vi ännu
två veckor – och jag skulle icke
under denna tid ytterligare vilja vara
skild från dig. Jag föreslår derföre
att du nu flyttar in till staden och
att vi sedan inpå November, när
jag hunnit litet arbeta på Universitets-
biblioteket och senatsarkivet, återflytta
ut till landtlifvets lugn.

Jag ber dig derföre afgöra: om
du vill komma in redan imorgon,
i hvilket fall jag skickar vagnen
imorgon bittida och inväntar er
till middagen, – eller om du före-
drager att jag kommer på besök imorgon
samt åter i lördag och att vi tillsam-
mans komma in om söndag.

Välj nu emellan dessa båda alter-
nativer – jag bör tillstå att det
förra vore mig kärare, nemligen
|3| att redan imorgon få välkomna
er här i staden, ty de korta ut-
färderna till Botby skänka ej nå-
gon verklig trefnad, isynnerhet under
denna årstid – och tiden är nu-
mera en ytterst dyrbar artikel.

Men jag rättar mig gerna alldeles
efter dig, – föredrager du att in-
flytta först om söndag, så kom-
mer jag till er imorgon och lördag.

Idag är jag hindrad att komma
emedan åtskilliga arbeten måste göras
undan på eftermiddagen, och jag ännu
har mycket att afhandla med
Idestam som måste resa imorgon
f. m.förmiddag

Jag emotser ditt afgörande bref
imorgon bittida – och säger i alla
fall nu au revoir!

Helsningar och kyssar till Mamman och
Cely från din gubbe

Leo.

Skall jag låta fru Carleniussvårtytt komma ut imorgon?

|1|

Helsningar från Notsjö. Torstens inflyttar nästa thorsdag i nästa
vecka.

Dokumentet i faksimil