29.12.1861 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

Då Du kommer att få detta brev på årets sista dag vill jag först önska Dig att nästa år i varje hänseende blir mer angenämt och mer tillfredsställande än det gångna! Framför allt: måtte din framtid klarna och ett säkert mål vänta Dig! Att leva för dagen det tycker bara de lättsinniga om – och Du hör inte till dem, Du är mindre lättsinnig än de flesta. – Vi har otåligt väntat på att få veta hur det gått med Roberts affär och med din befordran. Förhoppningsvis kan Du snart meddela någonting konkret. De tusen ärenden som Du uträttat för Berg har väl äntligen tagit slut? – Julaftonen förflöt mycket angenämt, med samtal, musik och julklappar. Av alla de våra har jag fått i uppdrag att skicka Dig ett hjärtligt tack för presenterna som du gav. Damerna var mycket ledsna över att de denna gång inte kunde ge något till Dig. – Livet här är enformigt, och just på grund av detta angenämt. Lektyr och samtal – programmet som upprepar sig varje dag och som bara då och då avbryts av ett besök. Jag bor i Östermans rum och därmed åtnjuter jag naturligtvis en stor bekvämlighet. Förmodligen blir det ingenting av min resa till Viborg. – Hur månne det vara i Tavastehus just nu? Vi har pratat mycket om Robert och hans dystra förhållanden – måtte det nya året föra med sig en förbättring!

Här är alla friska och alla hälsar hjärtligt till Dig genom

Din vän och bror Leo.

Finsk text

Rakas Torsten!

Koska tulet saamaan tämän kirjeen tämän vuoden viimeisenä päivänä, haluan ensi alkuun ilmaista toiveen, että ensi vuodesta tulisi sinulle joka suhteessa miellyttävämpi ja tyydyttävämpi kuin tämä nyt kuluva! Ennen kaikkea: kunpa tulevaisuutesi selkeytyisi ja viittoisi Sinua varmaan päämäärään! Sillä päivä kerrallaan eläminen voi miellyttää vain kevytmielisiä ihmisiä – ja niihinhän Sinä kuulut vähemmässä määrin kuin useimmat ihmiset. Olemme kärsimättömästi odottaneet täällä kuulevamme, mitä Robertin liiketoimille ja Sinun ylennyksellesi kuuluu. Toivottavasti voit pian ilmoittaa siitä jotain varmempaa.

Lukemattomat tehtäväsi Bergille ovat kaiketi lopultakin päättyneet? Jouluaatto sujui oikein miellyttävästi keskustelun, musiikin ja joululahjojen parissa. Kaikki meikäläiset pyysivät minua lähettämään Sinulle sydämellisen kiitoksen antamistasi lahjoista. Naisväki pahoitteli kovasti, ettei tällä kertaa pystynyt antamaan Sinulle mitään. Elämä täällä on yksitoikkoista ja juuri siksi miellyttävää. Lukemista ja keskusteluja – tämä on päivittäin toistuva ohjelma, jonka vain silloin tällöin jokin vierailu katkaisee. Asun Östermanin huoneessa, minkä johdosta nautin tietysti suuresta mukavuudesta. Viipurin-matkastani ei todennäköisesti tule mitään. Miten Hämeenlinnassa nyt menee? Olemme puhuneet paljon Robertista ja hänen synkistä olosuhteistaan – kunpa uusi vuosi toisi mukanaan siihen parannusta!

Kaikki täällä ovat terveinä ja lähettävät Sinulle sydämelliset terveiset

ystäväsi ja veljesi Leon kautta

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

Da Du diesen Brief am letzten Tage dieses Jahres
erhalten wirst, so will ich zuerst den Wunsch aussprechen,
daß das nächste Jahr für Dich in jeder Hinsicht angeneh-
mer und befriedigender werden möchte, als das nun dahin-
gehende! Vor Allem: möchte Deine Zukunft sich aufklären
und ein sicheres Ziel Dir winken! Denn das Leben für
den Tag, und in den Tag hinein, kann nur den Leichtsin-
nigen gefallen – und zu denen gehörst Du weniger als
die Meisten. – Mit Ungeduld haben wir hier gewartet
zu erfahren wie es mit Robets Affäre und mit Deiner
Beförderung gehe. Hoffentlich wirst Du bald darüber etwas
Bestimmteres mittheilen können. Deine tausend Geschäfte
für Berg sind wohl endlich beendigt? – Der Weihnachts-
Abend verfloss sehr angenehm, bei Conversation, Musik und
julklappar. Alle die Unsrigen haben mich beauftragt Dir
einen herzlicher Dank zu senden für die Geschenke, die Du
gabst. Die Damen beklagten sehr, diesmals nichts an Dich geben
zu können. – Das Leben hier ist einförmig, und gerade
deswegen angenehm. Lecture und Gespräche – das ist das alle
Tage sich erneuernde Program, nur danntillagt und wann von einem
Besuche unterbrochen. Ich bewohne Östermans Zimmer, wodurch
ich natürlich große Bequemlichkeit genieße. Aus meiner Wiburgs-
Reise wird wahrscheinlich nichts werden. – Wie geht es wohl
|2| jetzt in Tavastehus? Wir haben viel von Robert und seinen
trüben Verhältnißen gesprochen – möchte doch das neue Jahr
da eine Verbeßerung mitbringen!

Alle hier sind gesund und grüßen Dich herzlich durch

Deinen Freund und Bruder

Leo.

.

Dokumentet i faksimil