12.10.1865 LM–Torsten Costiander

Svensk text

|1|

Min käre bror,

Eftersom jag inte längre kan hitta någon anledning till varför du inte har svarat på mitt brev tar jag på mig att på nytt sända dig några rader. Uppriktigt sagt befarar jag redan att du har blivit sjuk. För även om du inte hade lust att skriva ett brev borde du ändå ha sänt mig fullmakten jag bad om.

Senaste fredag, den 7, anlände Henrik Lindroos. Eftersom det nu gäller att ordna affärerna på ett lämpligt sätt önskar den gamla och Henrik att man gör upp arvskiftet före min avfärd. Därmed har vi sedan i går varit upptagna med att förbereda|2| denna sak. Arvskiftet kunde ordnas på några dagar om det inte gällde att också värdera varorna, en sak som kan räcka mer än 15 dagar. Därför har vi bestämt bröllopsdagen till mellan den 22 och 24. Du kommer att, i tid, få precisa upplysningar. Du vet kanske att den 24 är Alexandras födelsedag. Därför är det troligast att vi väljer den dagen. – Och om vår reseplan förverkligas utan oförutsedda hinder kan vi anlända till Paris omkring den 7 november. Jag hoppas att koleran inte har spridit sig alltför mycket. Naturligtvis har den oroat oss lite, framför allt med tanke på er. Också det är en orsak för dig att snåla mindre med breven. Jag ber dig också för Roberts del att snart|3| skriva till honom. Det skulle glädja honom, vilket han har behov av under denna sjukdomstid och oron inför framtiden.

Jag tackar dig för den vänlighet du visat damerna, som med mycket erkänsla har skrivit om den. Säg Mili att vi är förtjusta över hennes brev och att det är en verklig välgärning för Alma att hon skriver dem så långa och intressanta.

I dessa dagar har det smärtat mig att se Alexandra må mindre bra. I dag är det ändå bättre, – och jag tror att den bästa medicinen blir resan. – Vi företar den i vagn till Sankt Petersburg.

Min relation till Henrik är den bästa.

Alma är här sedan 8 dagar. Hon skriver mera utförligt till er.

Adjö! din bror och vän

L. Mechelin

|4|

P.S. Om du får varken brev eller telegram före den 24 kan du vara säker på att det är bröllopsdagen.

Eftersom du inte sänt mig din adress, inte heller damerna, eftersom ”Fru Meding” – utan gata och nummer, inte kan anses som adress, – skriver jag post restante. Men för att vara säker på att du får brevet i tid skriver jag i dag meddelande till adressen Hôtel de Belgique.

På återseende!

Leo.

Finsk text

Rakas veljeni,

Koska en enää pysty keksimään, mikä olisi syynä siihen, mikset ole vastannut kirjeeseeni, päätin nyt lähettää Sinulle uudelleen muutaman rivin. Rehellisesti sanottuna luulen jo, että olet sairastunut. Sillä vaikket olisi halunnut kirjoittaa minulle kirjettä, olisi Sinun kuitenkin pitänyt lähettää minulle se pyytämäni valtakirja.

Henrik Lindroos saapui menneenä perjantaina, 7. päivä. Koska kyse on nyt kaikkien liiketoimien järjestämisestä sopivalla tavalla, haluavat vanharouva ja Henrik, että perinnönjako toimeenpannaan ennen lähtöäni. Ja niinpä olemme olleet täällä eilisestä asti hoitamassa valmistelevia töitä tätä asiaa varten. Tämä jako voitaisiin muuten järjestää muutamassa päivässä, ellei kyse olisi myös tavaroiden arvioimisesta, joka saattaa kestää enemmän kuin 15 päivää. Olemme tämän vuoksi päättäneet hääpäiväksi 22.–24. päivän. Saat siitä ajoissa tarkan tiedon. Ehkä tiedätkin, että 24. päivä on Alexandran syntymäpäivä. Sen vuoksi on todennäköisintä, että päädymme tähän päivään, ja jos matkasuunnitelmamme toteutuu ilman odottamattomia esteitä, voisimme saapua Pariisiin 7. marraskuuta tienoilla. Toivottavasti kolera ei ole levinnyt liian laajalle. On sanomattakin selvää, että se on hiukan huolestuttanut meitä, etenkin teidän puolestanne. Sekin on yksi syy olla hiukan vähemmän kitsas kirjeidesi suhteen. Pyydän myös Robertin puolesta kirjoittamaan pian yhden. Se ilahduttaisi häntä niin suuresti, ja sellaista hän tarvitsee tänä sairauden ja tulevaisuutta koskevan levottomuuden aikana.

Kiitän Sinua huomaavaisuudestasi naisiväkeämme kohtaan, jotka kertoivat siitä hyvin kiitollisina. Sano Milille, että olemme olleet ihastuksissamme hänen kirjeistään ja että on todellinen hyvä teko Almalle, että hän myös kirjoittaa niin pitkiä ja kiinnostavia kirjeitä.

Minulla on viime päivinä ollut murhe nähdä Alexandra vähemmän hyvävointisena. Tänään hän voi kuitenkin paremmin, ja uskon että matka tulee olemaan parasta lääkettä. Matkaamme vaunuilla Pietariin asti.

Välini Henrikiin ovat mitä parhaat. Alma on ollut täällä nyt kahdeksan päivää. Hän kirjoittaa teille pidemmin.

Näkemiin! Veljesi ja ystäväsi

L. Mechelin

P.S. Ellet saa sen enempää kirjettä kuin sähkösanomaakaan ennen 24. päivää, voit olla varma että se on hääpäivämme. Koska et ole lähettänyt minulle osoitettasi eikä sen enempää naisväkikään – koska ”Madame Medingiä”, ilman katua ja numeroa, ei voi pitää minään osoitteena – kirjoitan poste restanteen. Voidakseni olla varma, että tämä kirje saavuttaa Sinut ajoissa, kirjoitan tänään viestin Hôtel de Belgiquen osoitteseen.

Näkemiin!

Leo

Original (transkription)

|1|

Mon cher frère,

Ne pouvant plus m’ex-
pliquer la raison pourquoi tu n’a pas
répondu à ma lettre, je prends le
parti de t’ádresser de nouveau quelques
lignes. Franchement dit, je crains déjà
que tu ne sois tombé malade. Car
même si tu n’avais pas envie de
m’écrire en correspondant, tu aurais
toujours dû m’envoyer le plein pouvoir
que je t’avais demandé.

Vendredi passé, le 7, Henri Lindroos
est arrivé. Pourqu’il s’agit d’arranger
maintenant toutes les affaires d’une ma-
nière convenable, la vieille et Henri
désirent qu’on fasse le partage avant
mon départ. Et nous voilà depuis
hier occupés des travaux préparatifs
|2| pour cette chose. Ce partage pourrait
être arrangé du reste dans quelques
jours, s’il ne s’agissait aussi d’évaluer
les marchandises, chose qui exige peut
être 15 jours. Pour cela nous avons
fixé le jour de noce pour le 22 à 24.
Tu en auras, à temps, le nouvelle précise.
Tu sais peut être que le 24 est le jour de
naissance de Alexandra. Pour cela, c’est
le plus probable que nous fixerons ce jour-
là. – Et si notre plan de voyage
se réalise sans obstacles imprévus, nous
pourrons arriver à Paris environ le
7. Nov. J’espère que la cholèra ne
soit pas trop avancée. Il va sans
dire qu’elle nous a un peu inquiété
surtout pour votre compte. – Encore
une raison pour toi d’être un peu moins
avare avec tes lettres. Je te prie aussi
pour le compte de Robert, d’en écrire
|3| bientôt une. Cela lui ferait un si grand
plaisir, dont il a bien besoin pendant
ce temps de maladie et d’inquiétude
sur l’avenir.

Je te remercie de tes amabilités envers
les dames, qui en ont raconté avec
beaucoup de reconnaissance. Dis-à
Mili que nous sommes enchantés de
ses lettres et que c’est un vrai bien-
fait pour Alma, qu’elle les écrit aussi
longues et intérressantes.

Ces jours-ci j’ai eu le chagrin de voir
Alexandra moins bienportante. Aujourd’hui
c’est pourtant mieux, – et je crois que
la meilleur médecine sera le voyage. – questruket Nous letillagt ferons en calèche jusqu’à
Pbourg.

Mes realtions avec Henri sont les
meilleurs.

Alma se trouve ici depuis 8 jours.
Elle vous écrira plus longuement.

Adieu! ton frère et ami

L Mechelin

|4|

P. S. Si tu ne reçois ni lettre, ni
télégramme avant le 24, tu peux être
sur que c’est le jour de noce.

Comme tu ne m’as point envoyé
ton adresse, [...]oläslig/saknad text nitillagt les dames non plus,
puisque ”Madame Meding” – sans rue
et numéro, ne peut pas être regardé
comme adresse, – j’écris poste restante.
Mais pour être sur que cette lettre
te parvient à temps, j’écris aujourd’hui
un advis adr. Hôtel de Belgique.

Au revoir!

Leo.

Dokumentet i faksimil