23.7.1863 Utdrag ur senatsprotokoll rörande anslagsfrågor

23.7.1863 Utdrag ur senatsprotokoll rörande anslagsfrågor

Svensk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil