19.6.1869 Wilhelm Rosenlew–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Egentliga orsaken till denna min skrifwelse kan jag icke tillräkna annat, än att efter din afresa en stor saknad kändes efter dig, ty icke allenast underskrifwen utan flere hafwa yttrat samma, hwilka mera eller mindre kommo i åtnjutande af ditt wänliga sätt.

Jag begagnar derföre äfwen detta tillfälle, att på det förbindligaste tacka dig för såwäl det loftal du tilldelade mig under aftonens sammanwaro i trädgården härstädes, som äfwen för det alldeles för myckna & granna witsord du uttaladt uti rewisions-berättelsen öfver Bankens härwarande förwaltning.

|2|

Inneslutande mig i din wänliga åtanke tecknar

Din Vän & tjenare

Wm Rosenlew.

Finsk text

Kelpo ystävä

En osaa sanoa tälle kirjoittamiselleni mitään muuta syytä kuin että sinua on lähtösi jälkeen kaivattu kovin, en vain minä, vaan samaa ovat sanoneet monet muutakin, jotka suuremmassa tai pienemmässä määrin ovat saaneet nauttia ystävällisyydestäsi.

Käytänkin siksi tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiitän kohteliaimmin sekä siitä ylistyspuheesta, jonka soit minulle iltapäivällä täällä puutarhassa ollessamme kuin myös siitä runsaasta ja kauniista tunnustuksesta, jota täkäläisen pankin hallinnosta tarkastuslausunnossasi esitit.

Sulkeudun ystävälliseen suosioosi

Ystäväsi ja palvelijasi

Wilhelm Rosenlew

Original (transkription)

|1|

1869 19/6tillagt senare Heders Vän!

Egentliga orsaken till denna min
skrifwelse kan jag icke tillräkna
annat, än att efter din afresa en
stor saknad kändes efter dig, ty
icke allenast underskrifwen utan flere
hafwa yttrat samma, hwilka
mera eller mindre kommo i åtnju-
tande af ditt wänliga sätt.

Jag begagnar derföre äfwen
detta tillfälle, att på det förbindligaste
tacka dig för såwäl det loftal
du tilldelade mig under aftonens
sammanwaro i trädgården härstädes,
som äfwen för det alldeles för
myckna
& grannatillagt witsord du uttaladt uti
rewisions-berättelsen öfver Bankens
härwarande förwaltning.

|2|

Inneslutande mig i din
wänliga åtanke tecknar

Din Vän & tjenare

Wm Rosenlew.

Dokumentet i faksimil