21.7.1869 F. W. Mielck & C:o–LM

Svensk text

Min värde vän!

Härmed meddelar jag dig att de beställda tjugo buteljerna Lissabon sänds med ångaren ”Wiborg” lördagen den 24. Samtidigt ber jag dig att vänligen gottskriva mig beloppet på 60 silverrubel.

Med vänliga hälsningar till Dig och Felix familj tecknar

vänskapsfullt

F. W. Mielck.

Finsk text

Arvoisa ystävä!

Ilmoitan täten Sinulle, että ne tilatut 20 Lissabon-pulloa lähetetään höyrylaiva ”Wiborgilla” lauantaina 24. päivänä, ja kehotan ystävällisesti hyvittämään minulle 60 hopearuplan summan. Sydämelliset terveiset Sinulle ja Felixin perheelle allekirjoittaa mitä ystävällisimmin

F.W. Mielck.

Original (transkription)

Werther Freund!

Indem ich dir die Übersendung der beor-
derten 20 Btl. Lissabon mit dem Dampfer
”Wiborg”, am Sonnabend d. 24tillagt, mittheile, ersuche dich
mir den Betrag mit silb R 60.– gefälligst
gutschreiben zu wollen.

Mit herzlichen Grüßen Dir u. der Felixschen
Familie zeichnet

freundschaftlichst

F. W. Mielck.

Dokumentet i faksimil